saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.
Sākumlapa > Vispārējā izglītība. Izglītības saturs > Programmas > Esošie programmu paraugi pamatizglītībā

Esošie mācību priekšmetu programmu paraugi pamatizglītībā

Valoda

 • Latviešu valoda 1.–9. klasei (1. variants) [PDF]
  Izstrādāts IZM un PB Izglītības sistēmas attīstības projektā.
 • Latviešu valoda 1.–9. klasei (2. variants) [PDF]
 • Latviešu valoda un literatūra 1.–9. klasei (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) [PDF]

Svešvaloda

  • Angļu valoda 1.–6. klasei [PDF]
  • Angļu valoda 3.–9. klasei [PDF]
  • Angļu valoda 6.–9. klasei [PDF]
  • Franču valoda 1.–6. klasei [PDF]
  • Franču valoda 6.–9. klasei [PDF]
  • Krievu valoda 6.–9. klasei [PDF]
  • Vācu valoda 1.–6. klasei [PDF]
  • Vācu valoda 6.–9. klasei [PDF]

Mazākumtautību valoda

  • Baltkrievu (dzimtā) valoda 1.–9. klasei (baltkrievu valodā) [PDF]
  • Krievu (dzimtā) valoda 1.–9. klasei (krievu valodā) [PDF]
  • Poļu (dzimtā) valoda 1.–5. klasei (poļu valodā) [PDF]
  • Ukraiņu (dzimtā) valoda 1.–9. klasei (ukraiņu valodā) [PDF]

 
Tehnoloģiju un zinātņu pamati

 • Bioloģija 7.–9. klasei [HTML]
 • Dabaszinības 1.–6. klasei [PDF]
 • Fizika 8.–9. klasei [HTML]
 • Ģeogrāfija 7.–9. klasei [PDF]
 • Informātika [PDF]
 • Ķīmija 8.–9. klasei [HTML]
 • Matemātika 1.–9. klasei [HTML]

Datorikas mācību programmu paraugu projekti

  • Datorika 1.–9. klasei [PDF]
   Datorikas apguvei no 1. līdz 9. klasei skolām, kas īsteno pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmetu.
  • Datorika 1.–3. klasei [PDF]
   Integrētai datorikas jautājumu apguvei
  • Datorika 4.–6. klasei [PDF]
  • Datorika 7.–9. klasei [PDF]
  • Datorika 7.–9. klasei (padziļināti) [PDF]
   Padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei (skolēnu grupai, kas izrādījusi padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem), paredzot tās aprobācijas uzsākšanu no 01.09.2015.

Programmas un eksperti [PDF]
Aprobācijā iesaistīto pilotskolu saraksts [PDF]

 
Cilvēks un sabiedrība

 • Latvijas vēsture [PDF]
 • Pasaules vēsture [PDF]
 • Sociālās zinības 1.–9. klasei [PDF]
 • Mājturība un tehnoloģijas 1.–4. klasei [PDF]
 • Mājturība un tehnoloģijas 5.–9. klasei (ar izvēli koka un metāla tehnoloģijās) [PDF]
 • Mājturība un tehnoloģijas 5.–9. klasei (ar izvēli tekstila tehnoloģijās) [PDF]
 • Sports [PDF]
 • Ētika 1.–3. klasei [PDF]
 • Kristīgā mācība 1.–3. klasei [PDF]

 
Māksla

 • Literatūra 4.–9. klasei (1. variants) [ PDF]
 • Literatūra 4.–9. klasei (2. variants) [PDF]
 • Mūzika 1.–9. klasei [PDF]
 • Vizuālā māksla 1.–9. klasei [PDF]

Mazākumtautību izglītības programmām

  • Literatūra 4.–9. klasei (baltkrievu valodā) [PDF]
  • Literatūra 4.–9. klasei (krievu valodā) [PDF]
  • Literatūra 4.–9. klasei (ukraiņu valodā) [PDF]