saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Aktuālā informācija

Mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes tiek organizētas ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

20.03.2019. S.Birule.
15.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes 2.posma rezultāti

15.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes „Mēs –Latvijas nākotnei” tekstila tehnoloģijās 3.posms norisināsies 2019.gada 17.aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Imantas 7. līnijā 1. 
>> 2.posma rezultāti

20.03.2019. S.Birule.
Uzaicināto dalībnieku saraksts uz 6.atklātās mājsaimniecības olimpiādes 3.posmu

Mājsaimniecības žūrijas komisija saņēma 17 darbus, tos izvērtēja un visus 17 dalībniekus uzaicina uz 3.posmu.
6.atklātās mājsaimniecības olimpiādes 3.posms norisināsies 2019. gada 17. aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Imantas 7.līnijā 1. 
>> Uzaicināto saraksts

15.03.2019. S.Birule.
Latviešu valodas 11.-12.klašu valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 1.martā notika latviešu valodas 11.-12.klašu valsts 45.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

14.03.2019. S.Birule.
Olimpiāžu laureātu apbalvošana

Filozofijas valsts 5.olimpiādes, Ekonomikas valsts 20. olimpiādes un Vēstures valsts 25.olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2019. gada 17.aprīlī plkst. 10.30 Latvijas Univeritātes Lielajā aulā, kas atrodas Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
Angļu valodas valsts 48.olimpiādes, Franču valodas valsts 49.olimpiādes un Vācu valodas valsts 49.olimpiādes  laureātu apbalvošana notiks 2019. gada 24.aprīlī plkst. 10.30 Latvijas Univeritātes Lielajā aulā, kas atrodas Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.

14.03.2019. S.Birule.
Matemātikas valsts olimpiādes rezultāti

Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā 2019. gada 6. un 7. martā notika matemātikas valsts 69.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

14.03.2019. S.Birule.
Informātikas (programmēšanas) valsts olimpiādes rezultāti

Majoru vidusskolā un Pumpuru vidusskolā 2019.gada no 27. līdz 28.februārim notika Informātikas (programmēšanas) valsts 32.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

06.03.2019. S.Birule.
Ekonomikas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē 5.martā notika Ekonomikas valsts 20.olimpiādes trešais posms. Novadu, pilsētu un novada apvienību, otrā posma olimpiādē tiešsaistē šogad piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 1023 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 75 skolēni.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

27.02.2019. S.Birule.
Filozofijas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 13. februārī notika filozofijas valsts 5. olimpiāde. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 155 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 56 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

27.02.2019. S.Birule.
Ģeogrāfijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ģeogrāfijas valsts 36. olimpiāde notiks 2019. gada 10.-11.aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā, Jelgavas ielā 1. Darbam nepieciešams: pildspalva, zīmulis, lineāls (līdz 30 cm), kalkulators (neder mobilais telefons), krāsu zīmuļi. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

25.02.2019. S.Birule.
Vācu valodas valsts olimpiādes rezultāti

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 2019. gada 22. februārī notika vācu valodas valsts 49. olimpiādes II kārta 10.-12.klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 320 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 64 Latvijas skolēni. VISC izsaka pateicību Vācu valodas skolotāju asociācijai, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijai un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

22.02.2019. S.Birule.
Vēstures valsts olimpiādes 10.-12.klašu rezultāti

2019. gada 19. februārī Rīgas Franču licejā notika Vēstures valsts 25. olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem. Novada, pilsētas jeb novadu apvienības 2. posma olimpiādē tiešsaistē šogad piedalījās 1016 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 67 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

22.02.2019. S.Birule.
Bioloģijas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā no 2019. gada 23. janvāra līdz 2019. gada 25. janvārim notika Bioloģijas valsts 41. olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

14.02.2019. S.Birule. Precizēts 13.03.2019., 18.03.2019. un 19.03.2019.
Ķīmijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ķīmijas valsts olimpiāde notiks no 2019.gada 26.marta līdz 28.martam Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē un Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. Olimpiādes norises kārtība tiks publicēta tuvākajā laikā. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Darba kārtība
>> Uzaicināto saraksts

28.01.2019. S.Birule.
Vēstures valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Vēstures valsts 25.olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem notiks 2019.gada 19.februārī Rīgas Franču licejā, Valdemāra ielā 48, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 10.55. Olimpiādes norise no plkst.11.00 līdz 15.00. 
Vēstures valsts 25.olimpiāde 9.klašu skolēniem notiks 2019.gada 25.martā Rīgas Teikas vidusskolā, Aizkraukles ielā 14, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 10.55. Olimpiādes norise no plkst.11.00 līdz 15.00.
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

28.01.2019. S.Birule. Precizēts 27.02.2019.
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 8.-9.klasēm uzaicināto dalībnieku saraksts

Latviešu valodas un literatūras valsts 45.olimpiādes 8.-9.klasēm trešais posms notiks 2019.gada 22.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4a, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, olimpiādes sākums plkst.11:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Savukārt skolēnu pedagogiem tiek piedāvāta lekcija Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē plkst.11:00, kuru lasīs profesors Ojārs Lāms, lekcijas tēma "Mūžīgais Sprīdītis. Mūsdienu latviešu migrācijas literatūra". Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

24.01.2019. S.Birule.
Fizikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Fizikas valsts 69.olimpiādes trešais posms notiks 2019.gada 4.-5.aprīlī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

13.11.2018. S.Birule.
Vēstures valsts 25.olimpiādes programma

Programmā piedāvātie vēstures avotu krājumi un literatūra paredzēti olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu viņu gatavošanos dalībai olimpiādē. Šis saraksts nav nedz visaptverošs, nedz obligāts. Olimpiādes rīcības komisija negarantē, ka uzdevumos iekļautie avoti tiks ņemti tieši no šīm krātuvēm. Šeit norādīto uzziņas avotu uzdevums ir palīdzēt izprast laikmetu kopumā un iedziļināties tā atsevišķos aspektos.
>> Programma

Sadaļas arhīvs