saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Aktuālā informācija

Mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes tiek organizētas ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

16.01.2020. S.Birule.
Filozofijas valsts 6.olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Filozofijas valsts 6.olimpiāde notiks 2020.gada 11.februārī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5. Reģistrācija no plkst.10:00 līdz 10:25, olimpiādes norise no plkst. 10:30. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 30 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002
>> Uzaicināto saraksts

10.01.2020. S.Birule.
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts olimpiādes rezultāti

Rīgas 15.vidusskolā 2020.gada 9.janvārī notika Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

06.01.2020. S.Birule.
Vēstures valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Vēstures valsts 26. olimpiāde 9. klašu skolēniem notiks 2020.gada 19.februārī Rīgas Franču licejā, Valdemāra ielā 48, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 10.55. Olimpiādes norise no plkst. 11.00 līdz 15.00
Vēstures valsts 26. olimpiāde 10.-12. klašu skolēniem notiks 2020 gada 18.februārī Rīgas Franču licejā, Valdemāra ielā 48, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 10.55. Olimpiādes norise no plkst. 11.00 līdz 15.00
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002. .
>> Uzaicināto saraksts (9.kl.)
>> Uzaicināto saraksts (10.-12.kl.)

27.12.2019. S.Birule.
Franču valodas valsts 50. olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Franču valodas valsts 50. olimpiādes trešais posms notiks 2020.gada 8.februārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a. Dalībnieku reģistrācija 4. stāvā no plkst. 9.30. Olimpiādes atklāšana plkst.10.00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

19.12.2019. Ļ.Jakovele. Precizēts 02.01.2020.
Krievu valodas (svešvalodas) valsts 23.olimpiādes 3.posma uzaicināto dalībnieku saraksts

Krievu valodas (svešvalodas) valsts 23.olimpiādes trešais posms notiks 2020.gada 4.martā Rīgā, NVO namā Ieriķu ielā 43a. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.20. Olimpiādes atklāšana plkst.11.00. Olimpiādes norise plānota līdz plkst. 14.00. Olimpiādes saturs – radošais rakstu darbs un mutvārdu daļa – atklāta diskusija. Radošā darba ilgums – ne vairāk kā 60 minūtes, diskusijas ilgums – ne vairāk kā 60 minūtes. Organizētas pusdienas nav paredzētas, bet tām tiks atvēlēts laiks. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) sadarbībā ar Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociāciju un LU Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļu. Vairāk informācijas olimpiādes norises kārtībā .
>> Uzaicināto saraksts

17.12.2019. S.Birule. Precizēts 03.01.2020.
Angļu valodas valsts 49.olimpiādes 10.-12.klašu I kārtas rezultāti un uzaicinātie uz II kārtu

Angļu valodas valsts 49.olimpiādes trešā posma II kārta notiks 2020.gada 7.februārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a. Reģistrācija no plkst.10.00, olimpiādes norise plkst.10.30-14.00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002 .
>> Uzaicināto saraksts

05.12.2019. S.Birule. Papildināts 13.01.2020.
Bioloģijas valsts 42.olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Bioloģijas valsts 42.olimpiāde notiks 2020.gada no 22. līdz 24.janvārim (no trešdienas līdz piektdienai) Latvijas Universitātes akadēmiskajā centrā Torņakalnā, Rīgā, Jelgavas ielā 1 un 3 (gan LU Dabas, gan Zinātņu mājā). 2020 gada 22. janvārī dalībnieku reģistrācija no plkst. 9:00 līdz 10:30 pirmā stāva foajē, Jelgavas ielā 3, (Zinātņu mājā). Plkst.10.30 Olimpiādes atklāšana auditorijā "Alfa” (110. telpa), Jelgavas ielā 3. Uz olimpiādi ieteicams līdzi ņemt kalkulatoru, pildspalvu, vismaz divu krāsu zīmuļus, lineālu, dzēšgumiju un savu krūzīti karstajiem dzērieniem laboratorijas darbu starpbrīžos Jautājumus par valsts bioloģijas olimpiādes saturu un norisi iespējams uzdot bioloģijas olimpiādes tīmekļa vietnē skolas.lu.lv. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto saraksts
>> Norises kārtība

03.12.2019. S.Birule.
Filozofijas valsts 6.olimpiādes informācijas avoti

Piedāvātie informācijas avoti paredzēti olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu viņu gatavošanos dalībai olimpiādē. Šis saraksts nav nedz visaptverošs, nedz obligāts.
>> Informācijas avoti

30.10.2019. S.Birule.
Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādes (11. un 12. klases izglītojamajiem) informācijas avoti

Piedāvātie informācijas avoti paredzēti olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu viņu gatavošanos dalībai olimpiādē. Šis saraksts nav nedz visaptverošs, nedz obligāts.
>> Informācijas avoti

28.09.2019. S.Birule.
Vēstures valsts 26.olimpiādes programma

Programmā piedāvātie vēstures avotu krājumi un literatūra paredzēti olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu viņu gatavošanos dalībai olimpiādē. Šis saraksts nav nedz visaptverošs, nedz obligāts. Olimpiādes rīcības komisija negarantē, ka uzdevumos iekļautie avoti tiks ņemti tieši no šīm krātuvēm. Šeit norādīto uzziņas avotu uzdevums ir palīdzēt izprast laikmetu kopumā un iedziļināties tā atsevišķos aspektos.
>> Programma 9.kl. izglītojamajiem
>> Programma vidusskolas posma izglītojamajiem

14.08.2019. S.Birule.
Mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2019./2020. mācību gadam

Projekta ietvaros sagatavots valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētnieciskās darbības pasākumu plānotās norises kalendārs.
>> Kalendārs

Sadaļas arhīvs