saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Aktuālā informācija

Mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes tiek organizētas ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

13.11.2018. S.Birule.
Vēstures valsts 25.olimpiādes programma

Programmā piedāvātie vēstures avotu krājumi un literatūra paredzēti olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu viņu gatavošanos dalībai olimpiādē. Šis saraksts nav nedz visaptverošs, nedz obligāts. Olimpiādes rīcības komisija negarantē, ka uzdevumos iekļautie avoti tiks ņemti tieši no šīm krātuvēm. Šeit norādīto uzziņas avotu uzdevums ir palīdzēt izprast laikmetu kopumā un iedziļināties tā atsevišķos aspektos.
>> Programma

12.11.2018. S.Birule.
Angļu valodas valsts olimpiādes I kārtas uzaicināto dalībnieku saraksts

Angļu valodas valsts 48.olimpiādes (10.–12.klasēm) trešā posma I kārta notiks 2018. gada 7. decembrī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a. Reģistrācija no plkst. 10:00 līdz 10:50. Olimpiādes norise no plkst. 11:00 līdz 13:00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 58 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

30.10.2018. S.Birule. Precizēts 05.11.2018.
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts 35.olimpiādes I kārtas uzaicinātie dalībnieki

Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 35.olimpiādes I kārta notiks 2018.gada 22.novembrī Rīgas 15.vidusskolā, Rīgā, Visvalža ielā 9. Reģistrācija no plkst.9.30 līdz plkst.10.00, olimpiādes sākums plkst.10.00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši vismaz 33 punktus novada, pilsētas (novadu apvienību) olimpiādē, kurā kopumā piedalījās 537 skolēni. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

23.10.2018. S.Birule.
Vēstures valsts 25.olimpiādes aktualitātes

Šogad pirmo reizi olimpiādes 2. posms – novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde gan pamatskolas, gan vidusskolas klašu skolēniem notiks pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2019. gada 11. janvārī plkst.10:00, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni. Būtiska izmaiņa šogad ir arī olimpiādes dalībnieku klases piederības ierobežojuma atcelšana, t.i., olimpiādē var piedalīties ikviens skolēns, neatkarīgi no tā, kurā klasē viņš šogad mācās; visi dalībnieki tiek vērtēti tikai divos līmeņos – pamatizglītības un vidējās izglītības līmenī.
>> Lasīt vairāk

25.09.2018. S.Birule.
Mācību priekšmetu starptautisko olimpiāžu sezonas noslēgumā Latvijas jaunieši izcīna ilgi gaiditās zelta medaļas

Visi Latvijas ekonomikas izlases dalībnieki 22.septembrī no pirmās Starptautiskās ekonomikas olimpiādes atgriezīsies ar medaļām. Zelta medaļas saņemuši Vairis Stramkalis (Olaines 1.vidusskola), Roberts Pavlovskis (RTU Inženierzinātņu vidusskola) un Alisa Turukova (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs), bet Diāna Paula Upmale (Cēsu Valsts ģimnāzija) un Kārlis Eiduks (Olaines 1.vidusskola) saņēmuši bronzas godalgas.
Pirmā starptautiskā ekonomikas olimpiāde tika gatavota vairākus gadus un tās organizatori Higher School of Economics (Maskava, Krievija) laikā no 14.-21.septembrim bija izstrādājuši trīs olimpiādes kārtas, kurās jaunieši pierādīja savas finanšu lietpratības prasmes, ekonomkas problēmu risinājumu izpratni un komandas sastāvā risināja noteiktu situācijas modeli, lai piedāvātu unikālu un pētnieciski pamatotu biznesa piedāvājumu.
Latvijas vēsturē šī ir pirmā reize, kad jauniešiem ar izcilām ekonomikas zināšanām un prasmēm ir iespēja sacensties starptautiskā līmenī vienlīdzīgi ar tādām izlasēm kā ASV un Krievijas jauniešiem, un olimpiādes rezultāti atspoguļo šo skolēnu pedagogu ilglaicīgu ieguldījumu jauniešu intereses attīstībā par ekonomiku kā mācību priekšmetu.
Latvijas jauniešu dalība pasākumā tiek īstenota projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros.

11.09.2018. S.Birule.
Visi četri Latvijas skolēni izcīna bronzas medaļas Starptautiskajā informātikas olimpiādē

20180911.jpg

Pēc 8 gadu pārtraukuma mūsu starptautiskās informātikas olimpiādes dalībnieki - Iļja Čaikovskis (Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas vidusskola PREMJERS), Eduards Gaņkins (Rīgas 88. vidusskola), Renāts Jurševskis (Cēsu Valsts ģimnāzija) un Roberts Leonārs Svarinskis (Jūrmalas Valsts ģimnāzija) visi ieguvuši un no Japānas mājās pārveduši bronzas godalgas. Kopumā 30.starptautiskajā informātikas olimpiādē Tsukubā (Japānā) piedalījās 335 dalībnieki no 87 valstīm. Tika piešķirtas 29 zelta, 55 sudraba un 83 bronzas medaļas.
Latvijas izlasi Tsukubā vadīja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieks Mārtiņš Opmanis un “Palantir Technologies” programmētājs Eduards Kaļiņičenko.
Latvijas skolēnu dalību Starptautiskajā informātikas olimpiādē īsteno Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002).  Latvijas komandu atbalsta Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) un SIA “Progmeistars”.

07.08.2018. S.Birule.
Latvijas skolēni ar panākumiem startējuši Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē Kvebekā

20180523.jpg

Visi Latvijas ģeogrāfijas izlases dalībnieki no Starptautiskās olimpiādes Kvebekā pārvedīs pa medaļai - sudraba medaļas saņēmuši Mārtiņš Robežnieks (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija), Iļja Belovolovs (Rīgas 92.vidusskola) un Rūdolfs Golubovs (Ziemeļvalstu ģimnāzija), bet bronzu kolekcijai pievienoja Miks Bleija (Ropažu vidusskola)! 31.jūlijā izlase ieradās Kanādas pilsētā Kvebekā, lai piedalītos 15.starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē, kura pirmo reizi norisinājās Ziemeļamerikā. Septiņu dienu laikā ģeogrāfi pildīja gan problēmuzdevumus, gan viesojās Baie Saint Paul pilsētiņā, kurā tika organizēti lauka darbi – kartēšana, pilsētiņas un apkārtnes ainavas izpēte. Ekskursijās tika aplūkota Kvebekas pilsēta un Žaka Kartjēra nacionālais parks. Olimpiādes noslēgums un zelta medaļu pasniegšana norisinājās Starptautiskās ģeogrāfijas savienības atklāšanas ceremonijā. Par olimpiādes individuāli labākā rezultāta īpašnieku kļuva Alens Kospanovs no Krievijas, bet labāko punktu skaitu sakrāja Rumānijas izlase. Latvijas dalībnieki, līdzīgi kā pērn, pasaulē sasniedza astoto labāko punktu skaitu.
Latvijas izlasi Kvebekā vadīja E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas prezidents Uldis Klepers un Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas vadītājs Gatis Kampernovs.
Latvijas skolēnu dalību Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē īsteno Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002).

02.08.2018. S.Birule.
Latvijas skolēni izcīna trīs bronzas medaļas Eiropas jauniešu informātikas olimpiādē

20180523.jpg

1.augustā no Eiropas jauniešu informātikas olimpiādes ar bronzas medaļām atgriezušies trīs  skolēni no Latvijas - Artis Vijups (Salaspils 1.vidusskola), Ansis Gustavs Andersons (Druvas vidusskola) un Matīss Kristiņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija). EJOI olimpiādē Latvijas komandu pārstāvēja arī Adriāns Piliksers no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas. Šī bija otrā Eiropas jauniešu informātikas olimpiāde, un šogad tā norisinājās Innopolisā, Krievijā. Olimpiādē, kura norisinājās no 26. jūlija, piedalījās 80 skolēni no 23 valstīm. Lai sagatavotos šai olimpiādei, jaunieši papildus apmeklēja programmēšanas nodarbības Pirmajā programmēšanas skolā.
“Pirmajā sacensību dienā četru stundu laikā bija jāatrisina trīs sarežģīti uzdevumi, kuros bija jāizmanto dinamiskās programmēšanas principi. Nevienam no 80 sacensību dalībniekiem neizdevās iegūt maksimālo punktu skaitu, kas ir 300. 11 dalībnieki neieguva nevienu punktu, tomēr to starpā nebija mūsu puišu, kuri visi pirmajā dienā spēja daļēji atrisināt vismaz divus uzdevumus. Pēc dienas pārtraukuma sacensības atsākās, un šoreiz četru stundu laikā bija jāatrisina trīs uzdevumi. Lai iegūtu maksimālo punktu skaitu, risinājumos bija jāizmanto grafi. Šajā dienā mūsējiem veicās vēl labāk. Kopvērtējumā mūsu trīs laureātu rezultāti ir labāki par šīs olimpiādes dalībnieku vidējo rezultātu, par ko liecina arī izcīnītās bronzas medaļas. “, par olimpiādes norisi stāsta Latvijas komandas vadītājs Raivis Ieviņš.
Jau septembrī Japānā norisināsies Pasaules Informātikas olimpiāde, kurā piedalīsies četri talantīgākie Latvijas vidusskolēni. Latvijas informātikas olimpiādes norise tiek finansēta ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros. Latvijas informātikas olimpiādes komandu atbalsta LIKTA kopā ar galvenajiem partneriem "Accenture Latvia" un "Exigen Services Latvia".

02.08.2018. S.Birule.
Latvijas skolēni Starptautiskajā fizikas olimpiādē izcīna trīs bronzas medaļas

20180523.jpg

Latvijas vidusskolēnu izlase ar 87 pasaules valstu konkurencē izcīnītām trīs bronzas medaļām un vienu atzinību atgriezusies mājās no 49.starptautiskās fizikas olimpiādes, kas no 21. līdz 29.jūlijam notika Lisabonā, Portugālē. Bronzas godalgas olimpiādē izcīnījuši Jānis Hūns (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Vilhelms Cinis un Ingvars Vitenburgs (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija). Savukārt Mārtiņš Klevs no Aizkraukles novada vidusskolas ieguvis atzinību. Latviju olimpiādē pārstāvēja arī Olivers Prānis no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas.
"Olimpiāde, kurā šogad piedalījās 396 skolēni, norisinājās divās daļās, un katrā no tām skolēni intensīvi strādāja piecas stundas bez pārtraukuma. Eksperimentālajā daļā tika pētīta elastīgo materiālu tecēšana un iegūtas papīra tranzistoru raksturlīknes, savukārt teorijas uzdevumi bija veltīti gravitācijas viļņiem, neitrīno daļiņām un dzīvo augu fizikālajiem modeļiem," skaidro komandas vadītājs Vjačeslavs Kaščejevs.
Jaunos fizikas talantus gatavošanās procesā un olimpiādes norises laikā apmācīja un atbalstīja divi mentori – Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (LU FMOF) asociētais profesors Vjačeslavs Kaščejevs un LU FMOF docents Ģirts Barinovs. No Latvijas kā novērotāja olimpiādē piedalījās arī Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas viceprezidente Inese Dudareva. Viņa stāsta: "Mans un mentoru uzdevums bija piedalīties uzdevumu veidošanā, pārtulkot tos latviešu valodā, kā arī iedziļināties mūsu skolēnu darbos un aizstāvēt to vērtējumus."
Latvijas dalību skolēnu Starptautiskajā fizikas olimpiādē īsteno Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002), bet komandas sagatavošanu un vadīšanu nodrošināja LU FMOF.

02.08.2018. S.Birule.
Latvijas skolēni gūst panākumus Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē

20180523.jpg

No 19. līdz 29.jūlijam notika Starptautiskā Ķīmijas olimpiāde, kuru kopīgi organizēja Čehija un Slovākija. Šī bija 50.jubilejas olimpiāde, līdz ar to tā tika organizēta krietni grandiozāka nekā parasti. Olimpiāde sākās Bratislavā, kur notika atklāšanas ceremonija, kā arī tika aizvadītas praktisko un teorētisko uzdevumu risināšanas kārtas. Pēc teorētiskās kārtas notika pārbrauciens un olimpiāde turpinājās Prāgā. Praktiskajā kārtā skolēni veica oksidēšanas reakciju, pētīja luminiscējošas reakcijas ātrumu un testēja jonu saturu dažādos Slovāku minerālūdeņos. Teorētiskajā kārtā skolēniem bija jāizdomā sintēze medikamentiem, kurus atklāja Čehoslovāku zinātnieki un dabasvielām, kuras sastopamas čehu un slovāku sēnēs. Par spīti tam, ka olimpiādi organizēja divas valstis, olimpiādes process noritēja ļoti gludi un bez sarežģījumiem.
Latvijas izlasi šajā olimpiādē pārstāvēja Anna Marija Sumrova (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija), Gustavs Jānis Mežciems (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija), Olavs Rāciņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija) un Māris Koniševs (Daugavpils Valsts ģimnāzija). Komanda kopumā dabūja vienu bronzas un trīs sudraba medaļas. Anna Marija Sumrova saņēma bronzas medaļu, taču Gustavs Jānis Mežciems, Olavs Rāciņš un Māris Koniševs - katrs pa sudraba medaļai. Komandu uz olimpiādi pavadīja un uzdevumus tulkoja Organiskās Sintēzes institūta zinātniskais asistents Jānis Briška un Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes 3.kursa students Nauris Narvaišs. Paldies visiem skolotājiem, kuri piedalījās skolēnu gatavošanās procesā.
Dalība Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) atbalstu.

25.07.2018. S.Birule.
Latvijas komanda atgriežas ar apbalvojumiem no 29.Starptautiskās bioloģijas olimpiādes

20180523.jpg

No 15. līdz 22.jūlijam Teherānā, Irānā noritēja 29. Starptautiskā bioloģijas olimpiāde, kurā piedalījās arī Latvijas komanda. Latviju pārstāvēja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas absolvents Ernests Tomass Auziņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieki Anitra Zīle un Staņislavs Kurašs, un Ventspils 1.ģimnāzijas absolvents Artūrs Sokolovskis. Par medaļām cīnījās 261 skolēni no 67 valstīm. Kopvērtējumā Artūrs Sokolovkis ieguva sudraba, Ernests Tomass Auziņš un Staņislavs Kurašs bronzas medaļas, bet Anitra Zīle - atzinību.
Sacensības organizēja Irānas Izglītības ministrija sadarbība ar Teherānas un Tarbiat Modares universitātēm. Nedēļas laikā olimpiādes dalībnieki mērojās ar zināšanām un prasmēm bioloģijā, veicot laboratorijas darbus un risinot teorētiskos uzdevumus. Latvijas skolēnus olimpiādē pavadīja trīs žūrijas locekļi, kuru uzdevums bija tulkot darbus latviešu valodā, piedalīties uzdevumu apspriešanā un aizstāvēt Latvijas komandas intereses. Latvijas žūrijā ietilpa delegācijas vadītājs Jānis Liepiņš (Latvijas Universitāte), Gunda Zvīgule-Neidere (Rīgas Stradiņu Universitāte) un Katrīna Daila Neiburga (Latvijas Universitāte).
Starptautiskā bioloģijas olimpiāde (IBO) notiek kopš 1990. gada, IBO piedalās skolēni, kuri ir savu nacionālo bioloģijas olimpiāžu uzvarētāji. Latvija piedalās šajās sacensībās kopš 1995. gada, savukārt 2002. gadā IBO norisinājās Latvijā. Nākamgad IBO notiks 14.–21. jūlijam Segedā, Ungārijā (http://www.ibo2019.org).
Dalība Starptautiskajā bioloģijas olimpiādē notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) atbalstu.
>> Lasīt vairāk

23.05.2018. S.Birule. Papildināts 07.08.2018.
Starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki 2018.gadā

2018.gada jūlijā - septembrī Latvijas skolēni piedalīsies sešās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Šogad piedalās 27 skolēni no Valmieras, Ventspils, Aizkraukles, Daugavpils, Jelgavas, Cēsīm, Jūrmalas un Rīgas:

Olimpiāde, norises vieta, laiks

Dalībnieki

Skola

59.starptautiskā matemātikas olimpiāde (IMO 2018) Rumānijā, Kluža- Napokā no 2018.gada 3.jūlija līdz 14.jūlijam Rūta Ozoliņa Valmieras Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece
Maksims Pogumirskis Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases skolnieks
Ingus Smotrovs Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 9.klases skolnieks
Artjoms Ubaidulajevs RTU Inženierzinātņu vidusskolas 11.klases skolnieks
Anete Valnere Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11.klases skolniece
Ēriks Vilunas Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases skolnieks
29.starptautiskā bioloģijas olimpiāde (IBO 2018) Irānā, Teherānā no 2018.gada 15.jūlija līdz 22.jūlijam Staņislavs Kurašs Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11.klases skolnieks 
Anitra Zīle Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11.klases skolniece 
Ernests Tomass Auziņš RTU inženierzinātņu vidusskolas 12.klases skolnieks 
Artūrs Sokolovskis Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases skolnieks 
49.starptautiskā fizikas olimpiāde (IPhO 2018) Portugālē, Lisabonā no 2018.gada 21.jūlija līdz 29.jūlijam

Ingvars Vitenburgs

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11.klases skolnieks

Mārtiņš Klevs

Aizkraukles novada vidusskolas 12.klases skolnieks
Olivers Prānis Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 10.klases skolnieks
Jānis Hūns Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieks
Vilhelms Cinis Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 10.klases skolnieks
50.starptautiskā ķīmijas olimpiāde (Icho 2018) Čehijā un Slovākijā, Prāgā un Bratislavā no 2018.gada 19.jūlija līdz 29.jūlijam Anna Marija Sumrova Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11.klases skolniece 
Māris Koniševs Daugavpils Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieks
Olavs Rāciņš Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11.klases skolnieks
Gustavs Jānis Mežciems Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11.klases skolnieks
15.starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde (IGEO 2018) Kanādā, Kvebekā no 2018.gada 31.jūlijam līdz 6.augustam Iļja Belovolovs Rīgas 92.vidusskolas 12.klases skolnieks
Mārtiņš Robežnieks Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12.klases skolnieks
Miks Bleija Ropažu vidusskolas 12.klases skolnieks
Rūdolfs Golubovs  Ziemeļvalstu ģimnāzijas 11.klases skolnieks
30.starptautiskajā informātikas olimpiādē (IOI 2018) Japānā, Tsukubā no 2018.gada 1.septembra līdz 8.septembrim Iļja Čaikovskis  Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas vidusskolas PREMJERS 11.klases skolnieks
Eduards Gaņkins Rīgas 88.vidusskolas 11.klases skolnieks
Renāts Jurševskis Cēsu Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieks
Roberts Leonārs Svarinskis Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks
1.starptautiskā ekonomikas olimpiāde, Maskavā, Krievijā no 2018.gada 14.septembra līdz 22.septembrim Roberts Pavlovskis RTU Inženierzinātņu vidusskolas 12.klases skolnieks
Vairis Stramkalis Olaines 1.vidusskolas 12.klases skolnieks
Alisa Turukova Daugavpils krievu vidusskolas- liceja 11.klases skolniece
Diāna Paula Upmale Cēsu Valsts ģimnāzijas 11.klases skolniece
Kārlis Eiduks Olaines 1.vidusskolas 12.klases skolnieks

Sadaļas arhīvs