saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Aktuālā informācija

Mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes tiek organizētas ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

20.03.2020. S.Birule.
Matemātikas valsts olimpiādes rezultāti

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē, Jelgavas ielā 3 2020. gada 12. martā notika matemātikas valsts 70. olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

20.03.2020. S.Birule.
Par izmaiņām Ķīmijas valsts 61.olimpiādes 3.posma norises kārtībā

Pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju laikā līdz 2020.gada 14.aprīlim, tiek mainīta Ķīmijas valsts 61. olimpiādes 3. posma norises kārtība.
>> Lasīt vairāk
>> Uzaicināto saraksts

17.03.2020. S.Birule.
Par izmaiņām Fizikas valsts 70.olimpiādes 3.posma norises kārtībā

Pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju laikā līdz 2020.gada 14.aprīlim, tiek mainīta Fizikas valsts 70.olimpiādes 3.posma norises kārtība.
>> Lasīt vairāk
>> Uzaicināto saraksts

17.03.2020. S.Birule. Precizēts 26.03.2020.
Par starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu norises izmaiņām

Informējam par koronavīrusa Covid-19 uzliesmojuma dēļ veiktajām izmaiņām 2019./2020. gada starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu norisē:

 • Baltijas valstu informātikas olimpiāde (BOI) Latvijā, Ventspilī, no 2020.gada 27.aprīļa līdz 2.maijam – atcelta klātienē. Organizatori izskata un tuvākajā laikā informēs par risinājumiem olimpiādi rīkot tiešsaistē.
 • Franču valodas olimpiāde Latvijā, Rīgā, no 2020.gada 27.marta līdz 29.martam – atcelta;
 • Ziemeļvalstu – Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO) Igaunijā, Tallinā, no 2020.gada 24.aprīļa līdz 26.aprīlim – atcelta klātienē. Organizatori izskata un tuvākajā laikā informēs par risinājumiem olimpiādi rīkot tiešsaistē 2020.gada aprīļa beigās.
 • Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāde (EGMO) Nīderlandē no 2020.gada 15.aprīļa līdz 21.aprīlim – atcelta. Organizatori izskata un tuvākajā laikā informēs par risinājumiem olimpiādi rīkot tiešsaistē, pārcelt uz vasaras beigām vai nākamo gadu.
 • Baltijas valstu ģeogrāfijas olimpiāde Polijā, Suvalki, no 21. līdz 25. jūnijam – lēmums par izmaiņām nav pieņemts;
 • Baltijas valstu ķīmijas olimpiāde Lietuvā, Viļņā, no 2020. gada 23. līdz 25. aprīlim – atcelta;
 • Starptautiskā filozofija olimpiāde (IPO) Portugālē, Lisabonā, no 2020.gada 21.maija līdz 24.maijam – atcelta;
 • Starptautiskā ekonomikas olimpiāde (IEO) Kazahstānā, Astanā, 2020.gada jūlijā – pārcelta uz laiku ne ātrāk par 2020.gada 1.septembri. Sīkāka informācija par izmaiņām olimpiādes norisē sekos;
 • Starptautiskā dabaszinātņu olimpiāde (EUSO) Čehijā, Hradeckrāvolē, no 2020.gada 10.maija līdz 16.maijam – pārcelta uz 2020.gada septembri. Sīkāka informācija par izmaiņām olimpiādes norisē sekos;
 • Starptautiskā fizikas olimpiāde (IPhO) Lietuvā, Viļņā, no 2020.gada 18.jūlija līdz 26.jūlijam – lēmums par izmaiņām nav pieņemts, jaunākā informācija gaidāma 15.maijā;
 • Starptautiskā informātikas olimpiāde (IOI) Singapūrā no 2020.gada 19.jūlija līdz 26.jūlijam – atcelta klātienē. Organizatori izskata un tuvākajā laikā informēs par risinājumiem olimpiādi rīkot tiešsaistē;
 • Starptautiskā bioloģijas olimpiāde (IBO) Japānā, Nagasaki, no 2020.gada 3.jūlija līdz 11.jūlijam – atcelta klātienē. Organizatori izskata un tuvākajā laikā informēs par risinājumiem olimpiādi rīkot attālināti;
 • Starptautiskā ķīmijas olimpiāde (IChO) Turcijā, Stambulā, no 2020.gada 6.jūlija līdz 15.jūlijam – lēmums par izmaiņām nav pieņemts;
 • Starptautiskā matemātikas olimpiāde (IMO) Krievijā, Sanktpēterburgā, no 2020.gada 8.jūlija līdz 18.jūlijam – lēmums par izmaiņām nav pieņemts;
 • Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde (IGeO) Azerbaidžānā, Baku, no 2020.gada 11.augusta līdz 17.augustam – lēmums par izmaiņām nav pieņemts.

17.03.2020. S.Birule.
Par izmaiņām mācību priekšmetu olimpiāžu norisē Latvijā

VISC koronavīrusa Covid-19 dēļ izsludinātās ārkārtas situācijas laikā līdz 2020.gada 14.aprīlim klātienē atceļ Latvijā plānotās mācību priekšmetu olimpiādes, Latvijā organizētās starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes, mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanas, kā arī Latvijas skolēnu dalību starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs ārvalstīs.
Ārkārtas situācijas laikā Latvijā klātienē atceltas šādas mācību priekšmetu olimpiādes:

 • Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādes 8.-9. klasēm trešais posms 2020.gada 27.martā;
 • Fizikas valsts 70.olimpiādes trešais posms no 2020.gada 31.martam līdz 1.aprīlim;
 • Ķīmijas valsts olimpiādes trešais posms no 2020.gada 7.aprīļa līdz 9.aprīlim;
 • Baltijas valstu franču valodas olimpiāde no 2020.gada 27.marta līdz 29.martam;

VISC meklē un apzina iespējamos risinājumus. Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Facebook lapā, kā arī mājaslapā visc.gov.lv.
Ārkārtas situācijas laikā Latvijā atceltas šādas mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanas:

 • Filozofijas valsts 6.olimpiādes, Ekonomikas valsts 21.olimpiādes un Vēstures valsts 26.olimpiādes laureātu apbalvošana 2020.gada 24.martā;
 • Angļu valodas valsts 49.olimpiādes, Franču valodas valsts 50.olimpiādes un Vācu valodas valsts 50.olimpiādes laureātu apbalvošana 2020.gada 25.martā;
 • Latviešu valodas valsts 46.olimpiādes 11.-12. klasēm laureātu apbalvošana 2020.gada 6.aprīlī.

Ārkārtas situācijas laikā atcelta šāda Latvijas skolēnu dalība starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē ārvalstīs:

 • Eiropas matemātikas meiteņu olimpiāde EGMO2020 no 2020.gada 15.aprīļa līdz 21.aprīlim Nīderlandē.

21.02.2020. S.Birule.
Ģeogrāfijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ģeogrāfijas valsts 37.olimpiāde notiks 2020.gada 15.-16.aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā, Jelgavas ielā 1. Darbam nepieciešams: pildspalva, zīmulis, lineāls (līdz 30 cm), kalkulators (neder mobilais telefons), krāsu zīmuļi. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

14.08.2019. S.Birule.
Mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2019./2020. mācību gadam

Projekta ietvaros sagatavots valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētnieciskās darbības pasākumu plānotās norises kalendārs.
>> Kalendārs

Sadaļas arhīvs