emvc.jpg
Eiropas Moderno valodu centrs ir unikāla Eiropas Padomes izveidota institūcija, kuras misija ir atbalstīt inovatīvu un kvalitatīvu svešvalodu mācīšanu, kā arī palīdzēt eiropiešiem aizvien efektīvāk apgūt svešvalodas.

Eiropas Moderno valodu centrs (EMVC)

Semināri un to dalībnieki no Latvijas

Eiropas Moderno valodu centra (EMVC) semināri EMVC vidēja termiņa programmas 2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros notiek Grācā, Austrijā.

Nr. Semināra tēma Dalībnieks Dalībnieka atskaite Norises laiks
1/2017 „Izcilības veicināšana zīmju valodas apmācībā (Promoting excellence in sign language instruction - PRO-Sign)” Marija Nore, Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola

[PDF]

01.-02.03.2017.
1/2016 „Darbības pētījumu kopienas valodu skolotājiem (Action research communities for language teachers)” Nadežda Polianoviča, Rīgas Klasiskā ģimnāzija

[PDF]

10.-11.11.2016.
2/2016 "EKP izmantošanas kvalitātes nodrošināšanas matrica (A quality assurance matrix for CERF use)" Lidija Mitrofanova, Valsts izglītības satura centrs

[PDF]

15.-16.11.2016.

Eiropas moderno valodu centra (EMVC) semināri EMVC vidēja termiņa programmas 2012.-2015.gadam aktivitāšu ietvaros notiek Grācā, Austrijā.

Nr. Semināra tēma Dalībnieks Dalībnieka atskaite Norises laiks
1/2015 „Eiropas portfolio studentiem - pirmsskolas izglītības pedagogiem (Préélémentaire)” Sintija Vaļka, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslu fakultāte
[PDF]
21.-22.04.2015.
2/2015 „Daudzvalodu mācību programma visai skolai (PlurCur)” Gundega Muceniece, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija
[PDF]
07.-08.05.2015.
3/2015 „Lasītprasme satura un valodas integrētas apguves ietvaros: efektīva mācību priekšmetu un valodu mācīšanās (CLIL and Literacy)” Ieva Sproģe, LU Humanitāro zinātņu fakultāte
[PDF]
02.-03.06.2015.
4/2015 „Migrantu valodas kompetenču attīstība darbam (Language for work)” Vita Juraga, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs
[PDF]
24.-25.06.2015.