saturs03.jpg
Speciālā izglītība — personām ar speciālām vajadzībām adaptēta vispārējā un profesionālā izglītība.
Sākumlapa > Speciālā izglītība > Aktuālā informācija

Aktuālā informācija

Speciālā izglītība

12.06.2020. I.Prudņikova.
Izglītojamo ar speciālām vajadzībām izvērtēšana Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdēs

Lūdzam skatīt informāciju par izglītojamo ar speciālām vajadzībām izvērtēšanu Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdēs, lai ievērotu epidemioloģiskos drošības pasākumus, kādi veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

16.03.2020. I.Prudņikova.
Valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā tiek pārtraukta klientu apkalpošana klātienē

Informējam, ka sakarā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu" Speciālajā izglītības nodaļā, Valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā tiek pārtraukta klientu apkalpošana klātienē no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 9.jūnijam.
Šajā periodā plānotās Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes tiek pārceltas, individuāli sazinoties un vienojoties par komisijas sēdes norises datumu ar personām, kuras ir pieteikušas izglītojamo komisijas sēdei.
Pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta tikai attālināti.
Tālruņi informācijai: 28618553; 67212240; 60001643

27.03.2020. I.Prudņikova.
Konferences "Rīkojies! Izvērtē! Maini! Mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās metodes" lekcijas prezentācijas

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Velku biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku piedāvā interesentiem 2020.gada 5.martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē organizētās konferences “Rīkojies! Izvērtē! Maini! Mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās metodes” lektoru un latviešu valodā tulkotās grāmatas “Rīkojies! Izvērtē! Maini! Mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās metodes” autoru Bū Hejlskova-Elvēna (Bo Hejlskov Elvén) un Annas Šēlundas (Anna Sjölund) lekcijas prezentācijas.
>> Materiāli publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli. Sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli"

27.08.2019. I.Prudņikova.
Skolēnu uzvedība un spēja atgūties pēc negatīvas pieredzes (angliski: resilience)

Pedagogiem tiek piedāvāts papildus ierosmei izglītības procesa organizēšanā video materiāls „Skolēnu uzvedība un spēja atgūties pēc negatīvas pieredzes (angliski: resilience)”, kur Ilona Brūvere turpina iepriekš aizsākto tēmu – par uzvedības problēmām gan izglītības iestādē, gan sabiedrībā bērnu un jauniešu vidū, par to, kā tas ietekmē mācīšanos, rezultātus, skolēnu labklājību un sniedz ieskatu, kā skolotāji/skolas to var atbalstīt.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

05.06.2019. I.Prudņikova.
Konferences "Motivējošās sarunas" lekcija

Sakarā ar lielo interesi par VISC Speciālās izglītības nodaļas sadarbībā ar Velku biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku 2019.gada 9.februārī Rīgā, Mūkusalas ielā 3, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē organizēto konferenci “Motivējošās sarunas” pedagogiem, psihologiem, atbalsta speciālistiem un vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, tiek piedāvāts interesentiem konferences vieslektores Līrijas Ortīzas (Liria Ortiz, Urugvaja, Zviedrija), psiholoģes, psihoterapeites un konsultantes, daudzu grāmatu un nozīmīgu publikāciju autores lekcijas materiāls.
>> Līrija Ortīza (Liria Ortiz), "Motivējošās sarunas"

09.02.2017. A.Mīļā.
Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām ESF projekta pasākumos

Valsts izglītības satura centrs nodrošina atbalsta personāla izmaksas izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām (redzes, dzirdes, fiziskās attīstības, somatiskiem, valodas, mācīšanās un garīgās veselības traucējumiem), lai nodrošinātu izglītojamo dalību projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" (projekta Nr. 8.3.2.1/16/I/002) pasākumos.
Izglītības iestāde izvērtē un savlaicīgi informē Valsts izglītības satura centru par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem.
Izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis ir tiesīgs atteikties no atbalsta pasākumu piemērošanas projekta pasākumos, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts izglītības satura centram.

12.01.2016. I.Ābelniece.
Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra

Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra (European Agency for Special Needs and Inclusive Education) ir neatkarīga organizācija, kas darbojas kā 29 dalībvalstu sadarbības platforma speciālo vajadzību un iekļaujošas izglītības jomā. Aģentūra ir dibināta 1996. gadā, to uztur dalībvalstu izglītības ministrijas un atbalsta Eiropas institūcijas – Eiropas Komisija un parlaments. Latvija ir aģentūras pilntiesīga dalībvalsts no 2004. gada. Tās mērķis ir uzlabot izglītības politiku un praksi attiecībā uz izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem un speciālām izglītības vajadzībām. Aģentūras darbs pamatā attiecas uz iespējām jēgpilnā uzlabot visu izglītojamo sasniegumus visos iekļaujošas mūžizglītības līmeņos, lai palielinātu viņu reālās iespējas aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē.
Aģentūra veicina Eiropas līmeņa un valstu specifiskās informācijas apkopošanu, apstrādi un izplatīšanu, kā arī piedāvā aģentūras dalībvalstīm mācīties vienai no otras, izmantojot dažāda veida zināšanas un pieredzes apmaiņu. Aģentūras īstermiņa un ilgtermiņa darbības programmas atspoguļo gan dalībvalstu prioritātes, gan Eiropas Savienības nostādnes par izglītojamiem ar speciālām izglītības vajadzībām un sekmē viņu iesaistīšanos vispārējā izglītībā un arodapmācībā .
>> Papildu informācija aģentūras vietnē
>> Publikācijas latviešu valodā

06.05.2014. M.Reigase.
Skaidrojums par speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem licencēšanu

Valsts izglītības satura centrs ir saņēmis skaidrojumu no Izglītības kvalitātes valsts dienesta par speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 210159xx) licencēšanu, kuru sagatavojušas IKVD Licencēšanas un reģistru departamenta vecākās ekspertes Liesma Neipreisa un Dina Jēkabsone, kuru piedāvājam izglītības iestādēm.
>> Lasīt vairāk

28.02.2013.
Speciālo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu saraksti

Speciālo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu saraksti pieejami Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā.

Sadaļas arhīvs