intizprog1.jpg
Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības mērķi ir: sekmēt skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un darbības attīstību; ievirzīt skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā un darbībai zinātnē; veicināt skolēnu profesijas izvēli

Ieteikumi un rekomendācijas

  • Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai [PDF]