saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Mācību priekšmetu olimpiādes 2019./2020.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Pielikums
ESF Projekta 8.3.2 .1./16/I/002 2019.gada 16.augusta rīkojumam Nr.25.1.-04/37

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Angļu valoda 10. – 12. 29.10. 06.12.–I kārta
07.02.–II kārta
Bioloģija 9. – 12. 28.11. 22.–24.01.
Ekonomika 10. – 12. 29.01. 10.03.
Filozofija 11. – 12. 08.01. 11.02.
Fizika 9. – 12. 17.01. 31.03–01.04.
Franču valoda 5. – 12. 04.12. 08.02.
Ģeogrāfija 10. – 12. 13.02. 15.–16.04.
Informātika (programmēšana) 8. – 12. 14.01. 26.–28.02.
Krievu valoda (svešvaloda) 9. - 12. 26.11. 04.03.
Ķīmija 9. – 12. 04.02. 07.–09.04.
Latviešu valoda un literatūra 8. – 9. 13.01. 27.03.
Latviešu valoda un literatūra 11. – 12. 27.01. 06.03.
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu) 7. – 8. 18.10. 21.11.–I kārta
09.01.–II kārta
Matemātika 9. – 12. 31.01. 12.–13.03.
Vācu valoda 10. – 12. 14.11. 11.01.–I kārta
21.02.–II kārta
Vēsture 9. 13.12. 19.02.
Vēsture 10. - 12. 13.12. 18.02.