saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Mācību priekšmetu olimpiādes 2018./2019.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Pielikums
VISC 2018.gada 15.augusta rīkojumam Nr. 25.1.-04/33
Ar grozījumiem (VISC 2018.gada 23.augusta rīkojums Nr. 25.1.-04/36)

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Angļu valoda 10.–12. 30.10. 07.12.–I kārta
08.02.–II kārta
Bioloģija 9.–12. 29.11. 23.–25.01.
Ekonomika 10.–12. 30.01. 05.03.
Filozofija 11.–12. 09.01. 13.02.
Fizika 9.–12. 18.01. 04.–05.04.
Franču valoda 5.–12. 05.12. 09.02.
Ģeogrāfija 10.–12. 20.02. 10.–11.04.
Informātika (programmēšana) 8.–12. 15.01. 27.–28.02.
Ķīmija 9.–12. 05.02. 26.–28.03.
Latviešu valoda un literatūra 8.–9. 14.01. 22.03.
Latviešu valoda un literatūra 11.–12. 28.01. 01.03.
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu) 7.–8. 19.10. 22.11.–I kārta
10.01.–II kārta
Matemātika 9.–12. 01.02. 06.–07.03.
Vācu valoda 10.–12. 15.11. 26.01.–I kārta
22.02.–II kārta
Vēsture 9. 11.01. 25.03.
Vēsture 10.-12. 11.01. 19.02.

Starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes 2019.gadā

No 2019.gada maijā līdz augustam Latvijas skolēni piedalīsies astoņās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs:

Olimpiāde Norises laiks Norises vieta
27. Starptautiskā filozofijas olimpiāde (IPO 2019) 2019.gada 16. – 19.maijs Itālija
50. Starptautiskā fizikas olimpiāde 2019.gada 7. – 15.jūlijs Izraēla
60. Starptautiskā matemātikas olimpiāde 2019.gada 14. – 22.jūlijs Anglija
30. Starptautiskā bioloģijas olimpiāde 2019.gada 14. – 21.jūlijs Ungārija
51. Starptautiskā ķīmijas olimpiāde (IChO) 2019.gada 21. – 30.jūlijs Francija
2. Starptautiskā ekonomikas olimpiāde 2019.gada 23.jūlijs – 1.augusts Krievija
16. Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde (iGeo 2019) 2019.gada 30.jūlijs – 5.augusts Ķīna
31. Starptautiskā informātika olimpiāde 2019.gada 4. – 11.augusts Azerbaidžāna

Starptautisko olimpiāžu Latvijas komandu sastāvā tiek iekļauti skolēni, kuriem mācību gada ietvaros ir augstākie rezultāti valsts mācību priekšmetu olimpiādēs vai augstākie rezultāti kopvērtējumā ar reģionālajām olimpiādēm. Ja skolēns ir kvalificējies dalībai vairākās starptautiskajās olimpiādēs viena mācību gada laikā, tad viņš mācību gada ietvaros var piedalīties tikai vienā starptautiskajā olimpiādē, pašam skolēnam izvēloties komandu.
Vēlam veiksmi un panākumus visiem jauniešiem gatavojoties un pārstāvot mūsu valsti starptautiskajā olimpiādēs!