Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki

2017./2018.m.g.

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki (9. un 12.klase) [PDF]

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki (svešvalodu centralizētie eksāmeni) [PDF]
Sakarā ar jaunās VPIS sistēmas ieviešanu ir mainījies izglītojamā koda ciparu skaits.
Vēršam uzmanību uz to, ka svešvalodu centralizēto eksāmenu mutvārdu daļā intervētājs pirms eksāmena mutvārdu daļas kontrolierakstu veic ar kodu 0000.

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki (3. un 6.klase) [PDF]