esf_853_projekts.jpg
Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide.
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.5.3.0/16/I/001
Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveideesf_2014_2020.jpgProfesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
SAM: 8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi
Īstenošanas laiks: 2016.gada 24.novembris – 2022.gada 31.decembris
Projekta kopējais finansējums: 6 086 507 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 5 173 530 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 912 977 EUR

Projekta mērķi

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta kontaktpersona
Elīna Kokina
Tālr. 66051909
E-pasts: elina.kokina@853.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

30.12.2019. L.Mitrofanova.
Atskats uz semināru ciklu par emocionālo inteliģenci izglītībā

Projekta ietvaros 2019. gadā tika organizēti trīs dienu semināru cikli “Emocionālā inteliģence izglītībā” četrās Latvijas pilsētās: Jūrmalā, Jelgavā, Rēzeknē un Liepājā. Kopumā tajos piedalījās 316 dalībnieki – profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogi, administrācijas pārstāvji, prakšu vadītāji, darba vidē balstītu mācību vadītāji.
>> Lasīt vairāk

30.08.2019. L.Mitrofanova.
Atskats uz semināru ciklu par stresa un konfliktu vadību

Projekta ietvaros 2018. un 2019.gadā tika īstenoti profesionālās kompetences pilnveides semināri par stresa un konfliktu vadību dažādos Latvijas reģionos.
2018.gadā organizēto profesionālās kompetences pilnveide semināru “Mūsdienu izglītības vadības psiholoģiskie aspekti. Stresa vadība” un “Mūsdienu izglītības vadības psiholoģiskie aspekti. Konfliktu vadība” mērķauditorija bija profesionālās izglītības iestāžu direktori, to vietnieki un citi administrācijas pārstāvji, kā arī konventa pārstāvji (kopumā 503 dalībnieki). Savukārt profesionālās kompetences pilnveides semināri “Mūsdienu pedagoģijas psiholoģiskie aspekti. Stresa vadība” un “Mūsdienu pedagoģijas psiholoģiskie aspekti. Konfliktu vadība” tika organizēti profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem. 2018. gadā šos seminārus apmeklēja 497 dalībnieki, 2019. gadā – 173 dalībnieki.
>> Lasīt vairāk

28.06.2019. L.Mitrofanova.
Mūsdienīgas skolvadības izaicinājumi

Projekta stažēšanās programma "Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā izglītības nozarē, skolvadības jomā" ir domāta izglītības iestāžu direktoru vietniekiem, tāpēc tā sastāv galvenokārt no praktiskajām nodarbībām un diskusijām ar mērķi maksimāli atvieglot programmas laikā iegūto zināšanu pielietošanu profesionālajā darbībā, lai uzlabotu izglītības iestādes vadības kvalitāti un izglītības procesa organizēšanu.
Programmas saturā uzsvars likts uz tādām tēmām kā:
– mūsdienīga izglītības procesa organizēšana,
– izglītojamo motivēšana un sekmēšana augstāka zināšanu līmeņa sasniegšanai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmās,
– modulāro izglītības programmu izstrāde un īstenošana,
– labās prakses piemēri efektīvas skolvadības darbā un izglītības procesa organizēšanā. .
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs