esf_853_projekts.jpg
Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide.
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.5.3.0/16/I/001
Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveideesf_2014_2020.jpgProfesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
SAM: 8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi
Īstenošanas laiks: 2016.gada 24.novembris – 2022.gada 31.decembris
Projekta kopējais finansējums: 6 086 507 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 5 173 530 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 912 977 EUR

Projekta mērķi

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta kontaktpersona
Elīna Kokina
Tālr. 66051909
E-pasts: elina.kokina@853.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

22.08.2018. E.Kokina.
Projekta ietvaros top praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs

Otrdien, 21.augustā Biroju ēkas “Ostas skati” Konferenču zālē notika VISC īstenotā ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) (turpmāk – projekts) seminārs profesionālās izglītības iestādēm “Pieaugušo izglītības piedāvājuma veidošana: līdzšinējā pieredze un stratēģiskie mērķi”. Seminārs bija veltīts projekta ietvaros izstrādātā metodiskā materiāla “Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs” aprobācijai.

Metodisko materiālu izstrādā SIA “AC Konsultācijas”, piesaistot ekspertus un sadarbojoties ar pārstāvjiem no četriem profesionālās izglītības kompetenču centriem (turpmāk – PIKC): PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, PIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” un Ogres tehnikums.

Seminārā piedalījās IZM, EM un FM pārstāvji, lai veicinātu Nodarbinātības padomes un Starpministriju darba grupas uzstādījumu aktivizēt valsts profesionālās izglītības iestāžu (PII), īpaši PIKC iesaisti pieaugušo izglītības īstenošanā. Seminārā tika akcentēta pieaugušo izglītības attīstības stratēģija, apspriesta metodiskā materiāla loma pieaugušo izglītības sekmēšanā,  analizēta informācija par darba tirgus prognozēm un maksas pakalpojumu cenas aprēķina principiem, kā arī vērsta uzmanība uz infrastruktūras lietderīgas izmantošanas specifiku. Dalībnieki dalījās pieredzē par sadarbību ar darba devējiem, valsts un pašvaldību organizācijām un nevalstiskajām organizācijām.

Metodiskā materiāla nākamais aprobācijas seminārs būs jau 23.augustā, un aprobācija tiks turpināta septembra otrajā pusē. Uz aprobācijas semināriem ir aicināti pārstāvji no visām profesionālās izglītības iestādēm. Metodisko materiālu plānots pabeigt līdz 2018.gada  novembra beigām.

Sadaļas arhīvs