esf_853_projekts.jpg
Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide.
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.5.3.0/16/I/001
Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveideesf_2014_2020.jpgProfesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
SAM: 8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi
Īstenošanas laiks: 2016.gada 24.novembris – 2022.gada 31.decembris
Projekta kopējais finansējums: 6 086 507 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 5 173 530 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 912 977 EUR

Projekta mērķi

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta kontaktpersona
Elīna Kokina
Tālr. 66051909
E-pasts: elina.kokina@853.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

06.07.2020.
Apspriede ar speciālistiem par iepirkumu

Lai sniegtu atbalstu profesionālās izglītības iestādēm investīciju un attīstība stratēģiju 2021.–2027.gadam izstrādei, projekta ietvaros tiks rīkots iepirkums “Atbalsta pasākumi profesionālās izglītības iestādēm attīstības un investīciju stratēģiju 2021. - 2027.gadam izstrādē”. Lai precīzāk raksturotu iepirkuma priekšmetu un definētu uzdevumus tehniskajā specifikācijā, kā arī izpētītu iespējamo pakalpojuma izmaksu amplitūdu, tiek rīkota apspriede ar speciālistiem, kura notiks 09.07.2020 plkst.11:00 Rīgā, Aspazijas bulvārī 24 (ieeja no Teātra ielas), 2.st. semināru zālē.
Aicinām pieteikties uz e-pastu: projekts853@visc.gov.lv

03.06.2020.
Par tīmekļa semināru "Tehnoloģiju rīki mācību procesa atbalstam"

Lai sniegtu atbalstu pedagogiem, organizējot pāreju no klātienes mācību formas uz mācībām tiešsaistē, 2020.gada 28.maijā projekta ietvaros tika organizēts tīmekļa seminārs par IKT rīkiem mācību procesā.
>> Lasīt vairāk
>> Vebināra ieraksts
>> Vebināra prezentācija

Sadaļas arhīvs