esf_853_projekts.jpg
Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide.
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.5.3.0/16/I/001
Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveideesf_2014_2020.jpgProfesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
SAM: 8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi
Īstenošanas laiks: 2016.gada 24.novembris – 2022.gada 31.decembris
Projekta kopējais finansējums: 6 086 507 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 5 173 530 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 912 977 EUR

Projekta mērķi

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta kontaktpersona
Elīna Kokina
Tālr. 66051909
E-pasts: elina.kokina@853.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

Projekta semināru /mācību /citu pasākumu grafiks.

06.03.2019. E.Kokina.
Publicēts metodiskais materiāls "Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs"

Projekta ietvaros tika izstrādāts metodiskais materiāls "Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs". Metodisko materiālu izstrādāja SIA “AC Konsultācijas”, piesaistot uzņēmējdarbības un biznesa ekspertus, ministriju (IZM, EM, LM, FM) pārstāvjus un četru profesionālās izglītības kompetenču centru: “Rīgas Valsts tehnikums”, “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”, “Liepājas Valsts tehnikums” un “Ogres tehnikums” pārstāvjus.
>> Metodiskais materiāls publicēts sadaļā "Profesionālā izglītība. Izglītības saturs. Metodiskie materiāli"
>> Lasīt vairāk

18.01.2019. E.Kokina.
Stažēšanās ieguvumi

Projekta 3.atbalstāmajā darbībā „Stažēšanās uzņēmumos un kompetenču centros Latvijā un/vai citās ES valstīs” veiksmīgi īstenotas 35 stažēšanās programmas, no kurām 21 stažēšanās programma īstenota Latvijā un 14 stažēšanās programmas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Īstenošanas laikā projekta mērķa grupa ir guvusi starptautisku pieredzi: Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Vācijā, Portugālē, Apvienotajā Karalistē, Francijā, Itālijā, Somijā.
Stažēšanās programmas ir īstenotas 20 tautsaimniecības nozarēs, apakšnozarēs vai jomās: lauksaimniecība, ceļu būve, tekstilizstrādājumu apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, metālapstrāde, mašīnbūve un mehatronika, uzņēmējdarbība, kokrūpniecība (galdniecība, mežizstrāde, koka dizains), skolvadība, pārtikas rūpniecība (konditoreja, gaļas pārstrāde), ēdināšanas pakalpojumi, enerģētika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT), multimediji, poligrāfija, tūrisms un viesmīlība, loģistika, būvniecība (apdares darbi), elektronika, skaistumkopšana.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs