esf_853_projekts.jpg
Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide.
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.5.3.0/16/I/001
Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveideesf_2014_2020.jpgProfesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
SAM: 8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi
Īstenošanas laiks: 2016.gada 24.novembris – 2022.gada 31.decembris
Projekta kopējais finansējums: 6 086 507 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 5 173 530 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 912 977 EUR

Projekta mērķi

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta kontaktpersona
Elīna Kokina
Tālr. 66051909
E-pasts: elina.kokina@853.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

23.03.2020. E.Kokina.
Noslēgušies profesionālās kompetences pilnveides kursi

Projekta ietvaros periodā no 2019.gada decembra līdz 2020.gada februārim tika īstenoti profesionālās kompetences pilnveides kursi kokapstrādes nozares pedagogiem “Darbs ar simulācijas iekārtu-programmu Mastercam Educational Suite” 80 stundu apjomā, kas līdz šim brīdim ir visgarākie un satura ziņā visintensīvākie kursi visā Projekta laikā.
>> Lasīt vairāk

26.02.2020. L.Mitrofanova.
Projekts uzsācis 4-gadīgo modulāro profesionālās izglītības programmu aprobācijas pieredzes apmaiņu

2020.gadā aprit četri gadi, kopš tika uzsākta pirmo modulāro profesionālās izglītības programmu (MIP) aprobācija ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros. Sākot ar nākamo mācību gadu, visām profesionālās izglītības iestādēm mācību programmās jāīsteno kompetenču pieejā balstīts profesionālās izglītības saturs. Lai nodrošinātu mācību procesam atbilstošu MIP īstenošanu katrā nozarē, projekta ietvaros tiek organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi.
>> Lasīt vairāk

28.06.2019. L.Mitrofanova.
Mūsdienīgas skolvadības izaicinājumi

Projekta stažēšanās programma "Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā izglītības nozarē, skolvadības jomā" ir domāta izglītības iestāžu direktoru vietniekiem, tāpēc tā sastāv galvenokārt no praktiskajām nodarbībām un diskusijām ar mērķi maksimāli atvieglot programmas laikā iegūto zināšanu pielietošanu profesionālajā darbībā, lai uzlabotu izglītības iestādes vadības kvalitāti un izglītības procesa organizēšanu.
Programmas saturā uzsvars likts uz tādām tēmām kā:
– mūsdienīga izglītības procesa organizēšana,
– izglītojamo motivēšana un sekmēšana augstāka zināšanu līmeņa sasniegšanai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmās,
– modulāro izglītības programmu izstrāde un īstenošana,
– labās prakses piemēri efektīvas skolvadības darbā un izglītības procesa organizēšanā. .
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs