cedu01.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Interešu izglītības pedagogu profesionālā pilnveide

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

09.04.2019. M.Daļecka.
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs pašvaldību audzināšanas darba koordinatoriem

VISC sadarbībā ar Ārlietu ministriju organizē pašvaldību audzināšanas darba koordinatoriem profesionālās kompetences pilnveides semināru “Valsts. Ārlietas. Mēs”, kurš notiks 2019.gada 25.aprīlī no plkst.10.00 līdz 15.15 Ārlietu ministrijā, K.Valdemāra ielā 3, Rīgā.
Pieteikšanās semināram elektroniski līdz 2019.gada 23.aprīlim plkst.13.00, aizpildot pieteikuma anketu.
>> Semināra darba kārtība

02.11.2012. K.Bulka.
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma "Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats"

Domājot par ārpusstundu pasākumu nozīmi mācību un audzināšanas procesā un to īstenošanas kvalitāti izglītības iestādēs, VISC ir sagatavojis pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats” (A programma) 12 stundu apjomā. Programma saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā 2012.gada 24.aprīlī (lēmuma nr.160) un adresēta izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un teātra un skatuves runas interešu izglītības pulciņu pedagogiem.
Piedāvājam pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm iespēju pedagogiem apgūt divu dienu (12 stundu) kursu programmu savā novadā vai pilsētā. Ieteicamais grupas dalībnieku skaits – 25 pedagogi.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs