cedu01.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Interešu izglītības pedagogu profesionālā pilnveide

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

12.02.2019. K.Sprudzāne.
Notiks kursi "Award piedzīvojumu ceļojumu uzraudzīšana un novērtēšana"

VISC 2019.gada 7.-9.martā organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus “Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award piedzīvojumu ceļojumu uzraudzīšana un novērtēšana” (28 stundas). Kursi notiks Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Nīcgales ielā 26, Rīgā.
Mērķauditorija: personas, kurām ir Award vadītāja apliecība. Kursu ietvaros dalībnieki gūs padziļinātu priekšstatu par Award piedzīvojumu ceļojumu, uzrauga un novērtētāja lomu tajā, kā arī gūs zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas darbam ar jauniešu grupu.
Pieteikšanās: līdz 2019.gada 27.februārim sūtot aizpildīto pieteikuma anketu [DOC] uz e-pastu: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai – 47,04 eiro. Kursu dalībniekiem tiek nodrošināta ēdināšana un nakšņošana (2 naktis) dienesta viesnīcā. Visas attiecīgās izmaksas iekļautas dalības maksā.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Award Latvia nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr. 67350959; e-pasts katrina.sprudzane@visc.gov.lv
>> Programma

08.02.2019. I.Liepiņa.
Atcelti vides interešu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Lietpratīgs jaunietis ilgtspējīgā pasaulē"

Vides interešu izglītības profesionālās kompetences pilnveides kursi, kuru 1.nodarbība bija plānota 19.februārī, nenotiks.
Iemesls – nepieteicās vajadzīgais pedagogu skaits, lai nokomplektētu grupu.

02.11.2012. K.Bulka.
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma "Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats"

Domājot par ārpusstundu pasākumu nozīmi mācību un audzināšanas procesā un to īstenošanas kvalitāti izglītības iestādēs, VISC ir sagatavojis pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats” (A programma) 12 stundu apjomā. Programma saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā 2012.gada 24.aprīlī (lēmuma nr.160) un adresēta izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un teātra un skatuves runas interešu izglītības pulciņu pedagogiem.
Piedāvājam pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm iespēju pedagogiem apgūt divu dienu (12 stundu) kursu programmu savā novadā vai pilsētā. Ieteicamais grupas dalībnieku skaits – 25 pedagogi.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs