Aktualākais Valsts izglītības satura centra vietnē

prev next
lv_1.jpg lv_2.jpg lv_3.jpg lv_4.jpg lv_5.jpg


eksameni_vsk.jpg

Valsts pārbaudes darbi 2019./2020.mācību gadā

VISC ir apkopojis aktuālo informāciju par valsts pārbaudes darbiem 2019./2020.mācību gadā. 

eksameni_vsk.jpg

Aktuālā informācija saistībā ar Covid-19

Valstī tiek atcelta Covid-19 rezultātā izsludinātā ārkārtējā situācija un, sākot ar 10.jūniju, spēkā stājušies Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360, kas nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kādi veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību. 

faq.jpg

Biežāk uzdotie jautājumi un ieteikumi gatavojoties 2019./2020. mācību gada noslēgumam

VISC apkopojis ieteikumus, kas palīdzēs sagatavoties 2019./2020. mācību gada noslēgumam 

aktual_2019_2020.jpg

Valsts izglītības satura centrs aicina gatavoties jaunajam mācību gadam

2019./2020. mācību gada noslēgums visām iesaistītajām pusēm ir bijis neierasts un jaunu pieredzi nesošs. Mācību gada pēdējie divi mēneši noritēja strauji mainot mācīšanās un mācīšanas paradumus. 

20191001.jpg

Atbalsts izglītībai diasporā

Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis Diasporas izglītības satura vadlīnijas un atbalsta materiālus to īstenošanai. 

lv_100.png

Latvijas valsts simtgade

Valsts izglītības satura centrs īsteno Latvijas valsts simtgadei veltītus pasākumus, kuros aicina iesaistīties ikvienu izglītības iestādi un ikvienu bērnu un jaunieti atbilstoši viņa spējām, interesēm un talantam. 

val_prop.jpg

Par valodas proporciju mazākumtautību izglītības programmu īstenošanā

Uzsākot š.g. 1.septembrī pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu vispārējās izglītības pirmajā pakāpē – pirmsskolā un pakāpēnisku pāreju uz mācībām valsts valodā mazākumtautību izglītības programmās, VISC ir sagatavojis informāciju par valodas proporciju lietojumu mazākumtautību izglītības programmu īstenošanā. 

autortiesiba.jpg

Par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā

VISC publicē zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Bitāns" sagatavotu skaidrojumu par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā, kā arī atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem. 

20140226.jpg

Vērtībizglītība 1.–6.klašu skolēniem

Mācību un metodiskā līdzekļa komplekts sastāv no interaktīva mācību līdzekļa skolēniem „Vērtībizglītība ētikas, sociālo zinību un klases stundām” un metodiskā līdzekļa skolotājiem „Vērtībizglītība ētikas, sociālo zinību un klases stundām 1.-6. klasē”. 

20131126.jpg

"Veselības izglītība" vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā

Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis elektronisku metodisko materiālu pedagogiem ""Veselības izglītība" vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā".
Metodiskais materiāls un prezentācijas 

20130715_peldesana.jpg

Tiešsaistes materiāls "Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt"

VISC ir izstrādājis jaunu interaktīvu materiālu – 10 tiešsaistes atvērumus jeb spēles, kas paredzēti 4 līdz 11 gadus veciem bērniem izpratnes veicināšanai par veselībai un drošībai atbildīgu rīcību ikdienas situācijās.