Aktualākais Valsts izglītības satura centra vietnē

prev next
lv_1.jpg lv_2.jpg lv_3.jpg lv_4.jpg lv_5.jpg


aktual_2019_2020.jpg

Aktuālais 2019./2020.mācību gadā

Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis informāciju par būtiskākajām aktualitātēm 2019./2020.mācību gadā. 

20191001.jpg

Latviešu valoda diasporā

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Īrijas Latviešu Nacionālo padomi un Latvijas Republikas vēstniecības Īrijā atbalstu rīko semināru diasporas skolotājiem un citiem interesentiem, kam rūp latvietība un latviešu valodas attīstība. 

lv_100.png

Latvijas valsts simtgade

Valsts izglītības satura centrs īsteno Latvijas valsts simtgadei veltītus pasākumus, kuros aicina iesaistīties ikvienu izglītības iestādi un ikvienu bērnu un jaunieti atbilstoši viņa spējām, interesēm un talantam. 

parb_vietas.jpg

Valsts valodas prasmes pārbaudes

Lai pieteiktos valsts valodas prasmes pārbaudēm, lūdzam iepazīties ar pārbaužu grafiku un reģistrēšanās kārtību. 

val_prop.jpg

Par valodas proporciju mazākumtautību izglītības programmu īstenošanā

Uzsākot š.g. 1.septembrī pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu vispārējās izglītības pirmajā pakāpē – pirmsskolā un pakāpēnisku pāreju uz mācībām valsts valodā mazākumtautību izglītības programmās, VISC ir sagatavojis informāciju par valodas proporciju lietojumu mazākumtautību izglītības programmu īstenošanā. 

ped_prof_pilnv.jpg

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi 2019.gadā

Gatavojoties pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošas mācīšanās pieejas pakāpeniskai ieviešanai, 2019.gadā VISC sadarbībā ar augstskolām un citām izglītības institūcijām īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus. 

20150602_datprogr.jpg

Ir pieejami mācību programmu paraugu projekti datorikas apguvei pamatskolā

Ir noslēgusies datorikas mācību programmu paraugu izstrāde un skolu pieteikšanās datorikas mācību programmu aprobācijai. Mācību programmas paraugi datorikas apguvei pamatskolā ir ievietoti VISC vietnē. 

autortiesiba.jpg

Par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā

VISC publicē zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Bitāns" sagatavotu skaidrojumu par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā, kā arī atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem. 

20140226.jpg

Vērtībizglītība 1.–6.klašu skolēniem

Mācību un metodiskā līdzekļa komplekts sastāv no interaktīva mācību līdzekļa skolēniem „Vērtībizglītība ētikas, sociālo zinību un klases stundām” un metodiskā līdzekļa skolotājiem „Vērtībizglītība ētikas, sociālo zinību un klases stundām 1.-6. klasē”. 

20131126.jpg

"Veselības izglītība" vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā

Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis elektronisku metodisko materiālu pedagogiem ""Veselības izglītība" vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā".
Metodiskais materiāls un prezentācijas 

20130715_peldesana.jpg

Tiešsaistes materiāls "Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt"

VISC ir izstrādājis jaunu interaktīvu materiālu – 10 tiešsaistes atvērumus jeb spēles, kas paredzēti 4 līdz 11 gadus veciem bērniem izpratnes veicināšanai par veselībai un drošībai atbildīgu rīcību ikdienas situācijās.