saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

 • Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2019./2020.mācību gadā [PDF]
 • Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2019./2020.mācību gadā [PDF]
 • Par angļu valodas valsts 49. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par bioloģijas valsts 42. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par ekonomikas valsts 21. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par filozofijas valsts 6. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par franču valodas valsts 50. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par fizikas valsts 70. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par ģeogrāfijas valsts 37. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par informātikas (programmēšanas) valsts 33. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par ķīmijas valsts 61. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par krievu valodas (svešvalodas) valsts 23. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36.olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par matemātikas valsts 70. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par vācu valodas valsts 50. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]