saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

 • Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2018./2019.mācību gadā [PDF]
 • Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2018./2019.mācību gadā [PDF]
 • Angļu valodas valsts 48.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Bioloģijas valsts 41.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Ekonomikas valsts 20. olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Filozofijas valsts 5.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Fizikas valsts 69.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Franču valodas valsts 49.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Ģeogrāfijas valsts 36.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Informātikas( programmēšanas) valsts 32.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Ķīmijas valsts 60.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Latviešu valodas un literatūras 45.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 35.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Matemātikas valsts 69.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Vācu valodas valsts 49.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Vēstures valsts 25.olimpiādes norises kārtība [PDF]

Citas mācību priekšmetu olimpiādes

 • Matemātikas 69.olimpiāde 5.-8.klasēm [PDF]
 • Atklātā 5.inženierzinātņu olimpiāde 9.klases skolēniem [PDF]
 • 19.atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde [PDF]
 • Vācu valodas 49.olimpiāde 8.klases izglītojamajiem [PDF]
 • 6.atklātā mājsaimniecības olimpiāde [PDF]
 • 15.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde "Mēs Latvijas nākotnei" [PDF]
 • 20.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde "Pasakas – Ziedu pasakas" [PDF]
 • 32.atklātā krievu valodas (dzimtās) un literatūras olimpiāde [PDF]
 • Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde (EUSO) [PDF]
 • 8.atklātā mūzikas olimpiāde [PDF]
 • Atklātā 4.datorikas olimpiāde [PDF]