saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

 • Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2019./2020.mācību gadā [PDF]
 • Par 2019./2020. mācību gada starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalības nosacījumiem [PDF]
 • Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2019./2020.mācību gadā [PDF]
 • Par angļu valodas valsts 49. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par bioloģijas valsts 42. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par ekonomikas valsts 21. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par filozofijas valsts 6. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu (precizēts: 3.posma norise 11.februārī) [PDF]
 • Par franču valodas valsts 50. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par fizikas valsts 70. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
  Par izmaiņām Fizikas valsts 70.olimpiādes 3.posma norises kārtībā [PDF]
 • Par ģeogrāfijas valsts 37. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
  Par izmaiņām Ģeogrāfijas valsts 37.olimpiādes 3. posma norises kārtībā [PDF]
 • Par informātikas (programmēšanas) valsts 33. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par ķīmijas valsts 61. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
  Par izmaiņām Ķīmijas valsts 61.olimpiādes 3.posma norises kārtībā [PDF]
 • Par krievu valodas (svešvalodas) valsts 23. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36.olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par matemātikas valsts 70. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par vācu valodas valsts 50. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]
 • Par vēstures valsts 26. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu [PDF]

Citas mācību priekšmetu olimpiādes

 • 16. atklātā dizaina un tehnoloģiju olimpiāde (šķiedru mākslā) [PDF]
  2020. gada 20.aprīlī olimpiādes 2.kārta nenotiks. 1. kārtas rezultāti tiks publicēti 2 nedēļu laikā pēc ārkārtas situācijas beigām.
 • 7. atklātā dizaina un tehnoloģiju olimpiāde [PDF]
  2020. gada 20.aprīlī olimpiādes 2.kārta nenotiks. 1. kārtas rezultāti tiks publicēti 2 nedēļu laikā pēc ārkārtas situācijas beigām.
 • 21. atklātā tehnoloģiju dizaina olimpiāde [PDF]
 • Vācu valodas 50. olimpiāde 8. klases izglītojamajiem [PDF]
 • Matemātikas 70.olimpiāde 5.-8.klasēm [PDF]
 • Atklātā olimpiāde - konkurss "Uzdrīkstos, domāju, radu!" [PDF]
 • 20. atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde [PDF]
 • IX Mūzikas olimpiāde 2020 [HTML]