Statistika.gif
Valsts pārbaudes darbi (norises statistika un rezultātu raksturojums)

Valsts pārbaudes darbi 2019./2020. m.g.
(oficiālā statistika un rezultātu raksturojums)

Vispārējā izglītība

VISC ir apkopojis 2019./2020. mācību gada diagnosticējošo darbu 3. un 6.klasē rezultātus.

Necentralizētie pārbaudes darbi

3. klase

Diagnosticējošais darbs Punktu sadalījums Uzdevumu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Uzdevumu izpilde
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Mācībvaloda (latviešu, krievu, poļu)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Matemātika
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]

6. klase

Diagnosticējošais darbs Punktu sadalījums Uzdevumu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Uzdevumu izpilde
Latviešu valoda (latviešu mācībvalodas izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Krievu valoda (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Poļu valoda (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Dabaszinības
[PNG]
 
[PNG]
[PNG]
Matemātika
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]