Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"

Projekts "Val-Net". Arhīvs

2012. gada martā sācies ES Mūžizglītības programmas KA1-ECETA2 atbalstītais projekts „Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide” (Val-Net). Projekts norisinās no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 28.februārim. Val-Net projekta mērķi:

  • Izpratnes veicināšana par neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanu, Eiropas Savienības politikas ietvaru un politikas ietvara veidošanos Latvijā;
  • Sadarbības veidošana starp dažādiem izglītības sistēmas līmeņiem (piemēram, politikas līmeni un prakses līmeni);
  • Ilgtspējīga informācijas apmaiņas mehānisma – nacionāla mēroga sadarbības tīkla – izveidošana.

Projekta mērķa grupu veido indivīdi un organizācijas, kas ir iesaistīti formālajā, neformālajā un informālajā izglītībā – gan kā tās nodrošinātāji, gan kā lietotāji, gan kā politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji. Projekta gaitā tiks organizētas 2 nacionāla līmeņa konferences, 4 reģionālie forumi, kā arī semināri un apaļā galda diskusijas, kas veltītas projekta tēmai – neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanai, sasaistot vispārējo izglītību, profesionālo izglītību, augstāko izglītību, mūžizglītību un darba tirgu.
Val-Net projektu realizē 5 partneri:

  • Latvijas Nacionālā bibliotēka
  • Mācību un konsultāciju centrs Baltic Bright
  • Valsts izglītības satura centrs
  • Latvijas pieaugušo izglītības apvienība
  • Gulbenes bibliotēka
  • Asociētais partneris – izglītības apvienība IFORTUM

Projekta vietne www.valnetlatvija.eu

07.03.2013. M.Sprūģe.
Val-Net projekta rezultāti

Noslēdzies projekts „Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide” (Val-Net). Projekts norisinājās no 2012.gada 1. marta līdz 2013. gada 28. februārim un tā darbības laikā  Latvijas mērogā ir notikusi virkne aktivitāšu – organizētas konferences, diskusijas un reģionālie semināri, kuros piedalījušies indivīdi un organizācijas, kas formālajā, neformālajā un informālajā izglītībā iesaistīti gan kā tās nodrošinātāji, gan kā lietotāji, gan kā politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji.
2013. gada 15. februārī  Rīgā, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas Lielajā zālē, Kronvalda bulvārī 8, norisinājās projekta „Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide” – noslēguma konference „Neformālās un informālās mācīšanās rezultātu atzīšana Latvijā”. Konferences ievadrunā Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa apsveica projekta īstenotājus un sadarbības tīkla dalībniekus. Konferencē tika prezentēti projekta rezultāti, popularizēti izglītības iestāžu labās prakses piemēri, kā arī rosināta diskusija par sadarbību starp izglītības politikas veidotājiem un procesa nodrošinātājiem.
Projekta ietvaros izveidota vietne www.valnetlatvija.eu, sagatavoti informatīvi materiāli, kā arī publicēta grāmata „Neformālās un informālās mācīšanās rezultātu atzīšana Latvijā”. Interneta vietnē www.valnetlatvija.eu izvietoti  Val-Net izdevumi  elektroniskā veidā: informācijas lapa; informatīvais izdevums „Val-Net ziņas”; buklets „Pašizglītībā, darbā un dzīves gaitā iegūto zināšanu un prasmju formālā atzīšana ir iespējama jau šodien!”; grāmata „Neformālās un informālās mācīšanās rezultātu atzīšana Latvijā”.

05.10.2012. M.Sprūģe.
Val-Net projekta reģionālais seminārs Cēsīs

Šā gada 11. oktobrī plkst. 11.00 Vidzemes izglītības, pašvaldību un kultūras darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un uzņēmēji tiek aicināti uz semināru „Neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma Latvijā”. Seminārs notiks Cēsu pieaugušo izglītības centrā Raunas ielā 4. Seminārā ar klātesošajiem diskutēs Mācību un konsultāciju centra „Baltic Bright” vadītāja Vita Žunda, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra speciālisti.

05.10.2012. M.Sprūģe.
Val-Net projekta reģionālais seminārs Daugavpilī

Šā gada 9. oktobrī plkst.11.00 Latgales izglītības, pašvaldību un kultūras darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un uzņēmēji tiek aicināti uz bezmaksas semināru „Neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma Latvijā”. Seminārs notiks Daugavpils novada Kultūras centrā Dobeles ielā 30. Seminārā ar klātesošajiem diskutēs Mācību un konsultāciju centra „Baltic Bright” vadītāja Vita Žunda, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra speciālisti.

31.05.2012. M.Dziļuma.
Notiks pirmā projekta konference

2012.gada 13.jūnijā viesnīcā Konventa Sēta notiks 1. Val-Net projekta konference “Neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma Latvijā”, kurā tiks diskutēti tādi jautājumi, kā neformālās un informālās izglītības atzīšanas starptautiskajā un nacionālajā ietvarā. Aicinām pieteikties dalībai konferencē līdz 8.jūnijam, aizpildot reģistrācijas anketu uz nosūtot to uz adresi: daiga.pacula@lnb.lv. Ja nepieciešama plašāka informācija, vērsties pie projekta koordinatores Martas Dziļumas (marta.dziluma@lnb.lv, 67365261).

09.05.2012. M.Sprūģe.
Koknesē notikusi diskusija par pedagogu iesaisti mūžizglītības principu īstenošanā

27.aprīlī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā notika Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvniecības organizēts pasākums, starptautiskās nedēļas "Izglītība visiem" ietvaros par tēmu „Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skolotāju iesaiste prasmju pasniegšanā pieaugušo neformālās izglītības un profesionālās pilnveides ietvaros”. Diskusijas galvenais mērķis bija aktivizēt skolas un skolotājus uzņēmējspējas attīstīšanai un mūžizglītības principa īstenošanai. Diskusijas rezultātā klausītāji tika iepazīstināti ar ES Mūžizglītības programmas KA1-ECETA2 projekta „Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide” (Val-Net) mērķiem.

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"