Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"

Projekts "Training in Action". Arhīvs

Projekts „Training in Action” jeb „Mācīšanās darbībā” ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas partnerības projekts (Nr.LLP-2010-1-ITI-LEO04-009755).

Projekta mērķis ir iepazīties ar labās prakses piemēriem, kuri parāda profesionālās izglītības veiksmīgu sasaisti ar darba tirgu.

Projekta laikā VISC darbinieki piedalīsies 12 mobilitātēs uz partnervalstīm un organizēs divas pieredzes apmaiņas vizītes Latvijā.

Projekta dalībvalstis – Itālija, Francija, Latvija (VISC).

Projekta īstenošanas laiks 2010.–2012.gads.

13.06.2012. B.Bērziņa.
VISC pārstāvji piedalās projekta "Training in action" noslēguma sanāksmē Sicīlijā

Jūnija sākumā VISC pārstāvji kopā ar sadarbības partneriem no Itālijas un Francijas piedalījās projekta "Training in action" (Nr.LLP-2010-1-ITI-LEO04-009755) darba grupas noslēguma pasākumā Sicīlijā (Itālija), lai izvērtētu projekta norisi, paveikto un ieguvumus, kā arī diskutētu un apmainītos idejām par jauniem sadarbības projektiem.
Vizītes laikā pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīsties ar projekta partneru Sicīlijā īstenotajām iniciatīvām jauniešu veiksmīgai sagatavošanai darba tirgum. Par savu pieredzi speciālistus sagatavošanai tūrisma nozarē stāstīja un rādīja Jacopo Del Ducas vārdā nosauktā Profesionālās izglītības koledža no Čefalu pilsētas, savukārt, Profesionālās izglītības atbalsta centrs no Palermo demonstrēja projektu „Videogiovani”, kura mērķis ir veicināt Sardīnijā dzīvojošo jauniešu iekļaušanos darba tirgū. 
Projekta laikā iepazītie labās prakses piemēri tiks apkopoti diskā CD formātā un būs pieejami visiem interesentiem Eiropas Savienības izveidotajā EST (European Shared Treasure) projektu datu bāzē.

15.05.2012. B.Bērziņa.
VISC organizē vizīti projekta partneriem no Francijas un Itālijas

10. un 11. maijā VISC organizēja projekta "Training in Action" (Nr.LLP-2010-1-ITI-LEO04-009755) vizīti, kuras laikā projekta partneri varēja iepazīties ar labās prakses piemēriem profesionālajā izglītībā, viesojoties dažādās izglītības iestādēs. Pavisam Latvijā viesojās 15 pārstāvji no Francijas un Itālijas izglītības institūcijām, kas darbojas projektā „Training in action”. Vizītes laikā tika apmeklētas trīs atšķirīgas mācību iestādes Kandavas novada Vānes pagastā, Valdemārpilī un Kuldīgā, kas piedāvā jauniešiem apgūt profesionālo izglītību.

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"