Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"

Projekts "SEM@SCHOOLS". Arhīvs

Projekts "SEM@SCHOOLS - Sustainable Energy Management @ Schools in Europe"  jeb "Energoresursu efektīva izmantošana Eiropas skolās"  ir Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA2 aktivitātes Stratēģiskās partnerības projekts. Projekta Nr. 2014-1-IT01-KA200-002664.
SEM@SCHOOLS ir turpinājums  Eiropas Savienības Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektam Teach TWO. Projektā SEM@SCHOOLS tiks pilnveidota Teach TWO izstrādātā energoefektivitātes analīzes metodoloģija.

Projekta mērķi:
Izglītot profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus un sabiedrību par zaļo ekonomiku;
Pilnveidot zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ēku energoefektivitātes analīzes veikšanai un  energoefektivitātes rīcības plāna sagatavošanai;
Veicināt jauniešu interesi par karjeras iespējām enerģētikas sektorā.

Projekta galvenās aktivitātes:
E-apmācības platformas izveide;
Skolu ēku energoefektivitātes analīze;
Darbības plāna izveide energoefektivitātes nodrošināšanai skolu ēkās;
Sadarbība ar vietējiem enerģētikas uzņēmumiem;
Iepazīšanās ar karjeras iespējām enerģētikas sektorā.

Projektā piedalās 9 partneri no 7 dalībvalstīm – Folinjo studiju centrs (vadošais partneris, Itālija), arhitektu birojs Ecoazioni (Itālija), Itālijas tirdzniecības kamera Madridē (Spānija), Severn Wye enerģētikas aģentūra (Lielbritānija), Iasi apgabala skolu inspektorāts (Rumānija), Starptautiskā Hellēņu Universitāte (Grieķija), Tehnovation Solutions (Kipra), Riberas reģiona enerģētikas aģentūra (Spānija) un Valsts izglītības satura centrs (Latvija).

2016.gads

16.02.2016. A.Špaca.
Projekta "SEM@SCHOOLS" mācību seminārs

9.-10.februārī notika otrais Erasmus+ programmas projekta SEM@schools  mācību  seminārs pedagogiem, kurā piedalījās projektā iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji. Nodarbības vadīja Marks Steds  no Sewern Wye enerģētikas aģentūras (Apvienotā Karaliste) un SIA Ekodoma eksperti Līga Žogla un Gatis Žogla.
Semināra mērķis bija iepazīties ar e-platformu un izmēģināt to praktiskā darbībā.
Pasniedzēju vadībā dalībnieki mācījās lietot projekta tiešsaistes platformu, iepazinās ar teorētiskajiem moduļiem un uzdevumiem par enerģijas tēmām, kā arī izvērtēja rīka funkcionalitāti. 
SIA Ekodoma pārstāvji sniedza klātesošajiem plašāku informāciju par enerģijas uzskaites veidiem, apgaismojuma risinājumiem, gaisa kvalitāti un termālo komfortu izglītības iestāžu telpās.
Turpmākajos mēnešos 6 projektā iesaistīto skolu audzēkņi veiks skolas ēkas energoefektivitātes auditu un sagatavos ieteikumus enerģijas lietošanas paradumu uzlabošanai.
VISC izsaka pateicību PIKC Rīgas Valsts tehnikumam par sadarbību semināra organizēšanā un norisē.

04.11.2015. A.Špaca.
Projekta "SEM@SCHOOLS" koordinatori tiekas Madridē

29.-30. oktobrī Madridē, Spānijā, notika otrā projekta partneru sanāksme. Sanāksmes dalībniekus uzņēma Itālijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Spānijā.
Tikšanās laikā tika izvērtēti projektā līdz šim sasniegtie rezultāti – mācību metodisko materiālu adaptēšana, tiešsaistes mācību platformas darbība un pedagogu profesionālās pilnveides semināru norise, kā arī plānotas projekta popularizēšanas aktivitātes. Partneri vienojās par metodoloģijas aprobācijas plānu dalībvalstīs.
Sanāksmes dalībniekiem bija iespēja apmeklēt prestižo Escuela Italiana de Madrid. Mācību iestāde atrodas Spānijas atzītāko skolu simtniekā un ir īpaša ar to, ka mācības notiek bilingvāli - itāļu un spāņu valodās, un audzēkņiem ir pieejamas dažādu līmeņu izglītības programmas, sākot no pirmsskolas līdz vidusskolai.
Projekta aktivitātēm aicinām sekot SEM@SCHOOLS "Facebook" kontā: www.facebook.com/sematschools.eu

05.06.2015. A.Špaca.
Projekta "SEM@SCHOOLS" treneru sagatavošanas seminārs Itālijā

No 25.-29.maijam Marijas Letīcijas Kassatas (M.L.Cassata) vārdā nosauktajā Valsts tehnikumā Gubbio, Itālijā notika projekta "SEM@SCHOOLS" vadošo treneru sagatavošanas seminārs, kurā piedalījās projekta partnerinstitūciju pārstāvji un enerģētikas jomas eksperti no Itālijas, Spānijas, Rumānijas, Grieķijas, Kipras un Latvijas.
Latviju seminārā pārstāvēja Aina Špaca (VISC) un Līga Žogla (SIA „Ekodoma”). Dalībnieki iepazinās ar ekspertu sagatavotajiem mācību moduļiem un uzdevumiem par enerģijas tēmām, praktiski izmēģināja metodi, veicot mērījumus un aprēķinus skolas ēkā, kā arī mācījās lietot projekta tiešsaistes platformu.
Projekta īstenošanā Latvijā piedalās deviņas profesionālās izglītības iestādes, kuru audzēkņi 2015./2016.mācību gadā pedagogu un ekspertu vadībā veidos skolu ēku energoefektivitātes pārskatus.

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"