Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"

Projekta "SAT" arhīvs

Projekts "Science at Theatre – Transfer of innovative methodologies to teach scientific disciplines through perfomative arts" jeb Zinātnes teātris ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Inovāciju pārneses projekts. Projektā piedalās 8 partneri no 5 dalībvalstīm Itālijas, Nīderlandes, Turcijas, Grieķijas un Latvijas.  Projekta Nr. 2013-1-IT1-LEO05-03988.

Projekta mērķi:

  • Attīstīt skolēnu interesi par dabaszinātnēm, īpašu uzmanību veltot riska grupas  jauniešiem;
  • Sekmēt  inovatīvu, netradicionālu  mācību līdzekļu un materiālu izveidi;
  • Veicināt ES izvirzīto mērķu sasniegšanu – palielināt absolventu skaitu eksakto zinātņu studiju programmās;
  • Stiprināt sadarbību starp skolām un universitātēm;
  • Pilnveidot dabaszinātņu  mācību priekšmetu  pedagogu profesionālo kompetenci,  sagatavojot darbam ar  SAT metodi.

Projekta aktivitātes un rezultāti:

  • Izpēte par līdzīgām metodēm un iniciatīvām projekta partnervalstīs;
  • Mācību semināri pedagogiem  darbam ar SAT metodi  Latvijā un Itālijā;
  • Metodes aprobācija mācību stundās Latvijas un Itālijas skolās;
  • Izrāžu scenāriju veidošana par fizikas un ķīmijas tēmām;
  • Rokasgrāmatas izveide SAT metodes izmantošanai.

03.12.2015. A.Špaca.
Projekta "Zinātnes teātris" noslēguma pasākumi

28.-29. novembrī Romā, Itālijā, SAT (Science at Theatre) projekta partneri tikās noslēdzošajā sanāksmē, lai prezentētu divu gadu laikā paveikto – Latvijas un Itālijas skolu pieredzi, skolēnu un pedagogu kopīgi veidoto izrāžu scenārijus un video, projekta dalībnieku izstrādāto mācību metodisko materiālu – Zinātnes teātra rokasgrāmatu. Visiem sanāksmes dalībniekiem uz Teatro Roma skatuves bija iespēja vērot skolēnu veidotu izrādi par ūdens tēmu The Magic water show. Izrāde  atklāja divu skolnieču pārsteigumu pilno ceļojumu zinātnes vēstures muzejā. Šobrīd Itālijas un Latvijas skolu pieredze tiek popularizēta un pārņemta pārējās projekta dalībvalstīs Turcijā, Grieķijā un Nīderlandē.
Projekta noslēgums tika atzīmēts arī Latvijā Dirty Deal Teatro telpās Spīķeru kvartālā. Dalībskolu pedagogiem bija iespēja iejusties R.Blaumaņa noveles Nāves ēnā varoņu tēlos un teātra aktieru vadībā veidot pašiem savu scenāriju un izrādi.    
Pasākuma otrajā daļā dalībnieki vēroja skolās veidotos zinātnisko izrāžu video un dalījās pieredzē par metodes izmantošanu.
VISC pateicas visu 20 vispārizglītojošo skolu pedagogiem par dalību projektā. Īpašs paldies pedagogiem un skolēniem no Preiļu 1.pamatskolas, Vaiņodes vidusskolas, Rojas vidusskolas, Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas, Vaboles vidusskolas, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas, Jēkabpils 3.vidusskolas un Jaunburtnieku pamatskolas par viņu radītajām izrādēm un SAT idejas iedzīvināšanu praksē.

19.03.2015. A.Špaca.
Latvijas ķīmijas un fizikas pedagogi mācās kopā ar Itālijas kolēģiem

2015. gada 10.-12.martā Rīgā notika pedagogu profesionālās pilnveides semināra „Zinātnes teātris” pirmā daļa.
Seminārā piedalījās 26 ķīmijas un fizikas pedagogi no 20 Latvijas skolām un semināru vadīja pasniedzēji no Itālijas Roberto Mančīnī un Džovanni Kasīnī, kas iepazīstināja ar „Science at Theatre” metodi, dalījās pieredzē, kā veidot mācību stundas un pasākumus bērniem par dabaszinātņu tēmām un demonstrēja praktiskus fizikas un ķīmijas eksperimentus.
Teātra biedrības „Moiselle Le Blanc” pārstāve Vittoria Rossi iesaistīja semināra dalībniekus improvizācijas uzdevumos aktiermākslas iemaņu veidošanai, kuru izmantošana mācību stundās palīdz skolēniem pārvarēt nedrošību, veicina radošo domāšanu, sekmē koncentrēšanos uzdevumiem un darbošanos komandā.
Atgriežoties savās skolās pedagogi kopā ar skolēniem veidos scenārijus par dabaszinātņu priekšmetu tēmām un sagatavos teatralizētus uzdevumus.

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"