Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"

Projekts "Quick IGA". Arhīvs

Projekts "Quick IGA” ir daļa no ES Baltijas jūras stratēģijas un tā mērķis ir veicināt un atbalstīt sieviešu uzņēmējdarbību un līderību Baltijas jūras reģiona dalībvalstīs. Projektā piedalās 13 partneri no Baltijas jūras reģiona valstīm. Vadošais partneris ir Hanseatic Parliament Vācijā. Projekta darbības laiks 2011.- 2013.gads. Vairāk informācijas: quick-iga.eu

2014.gads

24.02.2014. G.Kaufmane.
Projekta Quick-Iga noslēguma konference Hamburgā

9. Hanzas konference, kas 18. un 19. februārī norisinājās Hamburgā, Vācijā, bija veltīta, projekta Quick Iga tēmai ”Inovatīvi mazie un vidējie uzņēmumi no dzimuma un vecuma perspektīvas Baltijas jūras reģionā” un sasniegto rezultātu atspoguļošanai.
Konferencē piedalījās vairāk nekā simts dalībnieku no 9 Baltijas jūras reģiona valstīm. Konferences ievadā klātesošos sveica un uzrunāja Ilggadējais Hanzas parlamenta prezidents Jurgens Hogerfosters, Hamburgas senāta pārstāvis Detlefs Šils un Lietuvas Sociālo lietu un darba ministre Algimanta Pabedinskiene
Konferences programma bija ļoti dinamiska - par savu veikumu  un pieredzi stāstīja 11 projekta partneri, uzaicinātie eksperti un praktiķi, savukārt apaļā galda diskusijās ikvienam konferences dalībniekam bija iespēja uzdot jautājumus, izteikt savu viedokli un priekšlikumus. No Latvijas konferencē uzstājās VISC pārstāve Guntra Kaufmane un uzņēmēja Ieva Dāboliņa. G.Kaufmane savā prezentācijā iepazīstināja ar projektā izstrādāto  Saprašanās Memorandu, kurš ir parakstīts 5 projekta dalībvalstīs. Memoranda  mērķis ir vērst uzmanību uz projektā identificētajiem izaicinājumiem un problēmām reģiona nodarbinātības,  ekonomiskās izaugsmes, uzņēmējdarbības  izglītības, dzimuma un vecuma līdztiesības  jomās  un vienoties kopējai darbībai izvirzīto iniciatīvu atbalstam.
Uzņēmēja I.Dāboliņa stāstīja par savu ceļu no idejas par uzņēmumu  līdz tā veiksmīgai darbībai. I.Dāboliņa vadītais uzņēmums „Latvju lietas” gatavo etnogrāfiskās lelles. Kā vienu no problēmām sava biznesa veiksmīgai darbībai viņa atzīmēja kvalificētu speciālistu trūkumu, jo mūsdienu jauniešus maz interesē seno amatu prasmju apgūšana un ļoti maz ir tādu, kuri prot adīt, tamborēt, izšūt vai aust.
Savās ceļasomās konferences dalībnieki varēja ielikt ne vien  konferences materiālus, un projekta publikācijas, bet arī derīgas atziņas savam ikdienas darbam, jaunas idejas un kontaktus turpmākajai sadarbībai.

 
2013.gads

28.12.2013. G.Kaufmane.
Projekta Quick-Iga semināri reģionos

Gada nogalē Smiltenē un Apē notika projekta Quick-Iga reģionālie semināri.
Smiltenē seminārs “Inovāciju loma radošo industriju attīstībā: Kultūra kā radošo industriju resurss” pulcēja ap 50 kultūras un izglītības darba speciālistus un radošo industriju uzņēmumu pārstāvjus no vairāk nekā 30 Vidzemes novada pašvaldībām.
Semināra pirmajā daļā dalībnieki guva ieskatu projekta Quick-Iga darbībā un noklausījās lekciju par inovāciju ekonomiku, tās būtību, radošo ekonomiku un radošajām industrijām.
Semināra otrajā daļā dalībnieki apskatīja renovēto Smiltenes kultūras centru un piedalījās diskusijā par kultūras centru lomu radošo industriju attīstībā.
Seminārs noslēdzās lauku mājās „Blomes”, kur viesus sagaidīja uzņēmēja Ilze Briede. Dalībniekiem bija iespēja dzirdēt un redzēt, kā tiek saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums un piedalīties pašiem sava maizes klaipa cepšanā. Kā atzina dalībnieki, seminārs deva daudz pozitīvu emociju un radošas ierosmes.
Apes seminārā „Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībā” piedalījās 40 dalībnieki - pašvaldības deputāti, uzņēmēji un jaunieši. Semināra mērķis bija gūt jaunas zināšanas un diskutēt, kā vietējā pašvaldībā iespējams veicināt jauniešu nodarbinātību un iesaistīšanos uzņēmējdarbībā.
Seminārā bija atsevišķas darbnīcas jauniešiem un uzņēmējiem. Jaunieši tikās ar portāla irdarbs.lv vadītāju Eviju Šalti, pārrunāja karjeras iespējas un saņēma derīgus praktiskus padomus. Savukārt uzņēmējiem Apes Radošo ideju centrā bija iespēja piedalīties Banku augstskolas profesores Tatjanas Volkovas vadītajā nodarbībā par inovāciju ekonomiku un izaicinājumiem uzņēmējdarbībā.
Diskusija „Jaunietis – pašvaldība – uzņēmējs. Ko darīt?” rosināja uz pārdomām visas iesaistītās puses. Pieredzē dalījās novada uzņēmēji, deputāti un jaunieši.
Pasākuma dalībnieki bija vienisprātis, ka šāds seminārs sniedz ierosmi turpmākajam darbam un rosina jauniešus pievērsties uzņēmējdarbībai.

13.11.2013. G.Kaufmane.
Projekta reģionālā konference Minskā

Projektā QUICK-IGA  partneris Baltkrievijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Minskas nodaļa 4. un 5.novembrī  Minskā organizēja reģionālo konferenci un projekta partneru sanāksmi. Projekta sanāksmē tika prezentēti  projekta 3.pārskata periodā sasniegtie rezultāti, apspriesti budžeta grozījumi un pārrunāta projekta noslēguma konferences Hamburgā darba kārtība.
5.novembra konference bija pēdējā no projektā plānotajām 4 reģionālajām konferencēm. Iepriekšējās reģionālās konferences notika Rīgā, Viļņā un Gdaņskā. Konferences dalībniekus uzrunāja Baltkrievijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Minskas nodaļas un Hanzas Parlamenta pārstāvji. Pirmajā konferences daļā dalībniekiem bija iespējas iepazīties ar projektā paveikto, kā arī bija iespēja iepazīties ar 2 pētījumu rezultātiem – „Ekonomikas, izglītības un darba tirgus attīstība Baltijas jūras reģiona valstīs un „Dzimumu līdztiesības procesu attīstība Baltkrievijas Republikā”. Paneļdiskusijā partnervalstu pārstāvji atbildēja uz konferences dalībnieku jautājumiem par to, kā katrā no valstīm tiek veicināta sieviešu uzņēmējdarbība.
Konferences otrajā daļā pārstāvji no Baltkrievijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras nodaļām, nevalstiskajām organizācijām un augstākās izglītības iestādēm parakstīja Saprašanās Memorandu, apņemoties veicināt izpratni sabiedrībā par inovācijām MVU kā galveno ekonomikas izaugsmes prioritāti, par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm un senioriem attīstīties kā uzņēmējiem un par turpmāko sadarbību šo mērķu sasniegšanā.

30.09.2013. I.Baranovska.
Projekta seminārs Latvijā

Septembra nogalē viesnīcas Konventa sēta konferenču zālē notika Baltijas jūras reģiona projekta Quick–Iga divu dienu mācību seminārs „Inovatīvi mazie un vidējie uzņēmumi no dzimuma un vecuma perspektīvas”, kura mērķis bija veidot izpratni par sieviešu un senioru lomu inovāciju un labklājības veicināšanā. Seminārā piedalījās augstskolu mācību spēki, uzņēmēji, pārstāvji no mūžizglītības centriem, kamerām, un senioru organizācijām. Par tēmas izvēli un tās aktualitāti semināra ievadā uzstājās un uz diskusiju aicināja projekta „Quick Iga” vadītājs, Hanzas parlamenta priekšsēdētājs, Dr.Jorgens Hogeforsters, kā arī partneru organizāciju pārstāvji no Vācijas, Polijas Norvēģijas, Lietuvas un Latvijas. Semināra dalībniekiem bija iespēja dzirdēt ekspertu viedokli par demogrāfiskajām tendencēm, nodarbinātības un sociālās situācijas izvērtējumu Baltijas jūras reģionā un Latvijā, gūt ieskatu inovāciju ekonomikā, uzzināt vairāk par inovāciju lomu biznesa attīstības veicināšanā un inovāciju veidiem, kā arī piedalīties dažādās praktiskajās nodarbībās. Kā atzina pasākuma dalībnieki, seminārs bija lieliska iespēja ne tikai papildināt teorētiskās un faktuālās zināšanas, tikties un diskutēt ar cilvēkiem, kas pārstāv dažādas jomas, padziļināt izpratni par inovācijām, bet arī rosināja uz inovācijām savā darba vietā.

19.06.2013. G.Kaufmane.
Projekta seminārs Vidzemes plānošanas reģionā

Maija beigās Drabešu pagastā pulcējās Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību un citu organizāciju pārstāves, uzņēmējas, lai piedalītos Baltijas jūras reģiona projekta Quick Iga seminārā – diskusijā „Vietējo pašvaldību loma sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanā”.
Semināra ievadā VISC projektu vadītāja Inta Baranovska pastāstīja par Baltijas jūras reģiona stratēģijas galvenajiem mērķiem, prioritārajiem virzieniem, projekta Quick Iga uzdevumiem un izaicinājumiem un tuvāk iepazīstināja ar projektā izstrādāto dokumentu – Saprašanās memorandu inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanai.
Ar pasākuma dalībniecēm tikās un savā pieredzē dalījās biedrības „Lietišķo sieviešu apvienība” valdes priekšsēdētāja Irina Pētersone, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna, nodibinājuma „Vides risinājumu institūts” izpilddirektore Inese Suija – Markova. 

17.06.2013. G.Kaufmane.
8.Hanzas konferencē Hamburgā

„Ja jūs gribat mainīt pasauli, ir jāsāk ar sevi”. Šāds moto ievadīja  8. Hanzas konferenci Hamburgā, kuras  tēma šogad bija „Korporatīvā sociālā atbildība un sieviešu uzņēmējdarbība Baltijas jūras reģiona valstīs”.  Konference pulcēja pētniekus, augstskolu mācībspēkus, politikas veidotājus, pārstāvjus no nevalstiskajām organizācijām, kamerām.
Konferences darbs tika organizēts trīs sesijās – korporatīvā sociālā atbildība Baltijas jūras reģiona valstīs, korporatīvās sociālās atbildības veicināšana mazos un vidējos uzņēmumos, sieviešu uzņēmējdarbība.
Konferences īpašais viesis bija LR Aizsardzības ministrs A.Pabriks, kurš konferences plenārsēdē uzstājās ar ziņojumu par sadarbības nozīmi Baltijas jūras reģiona valstīs aizsardzības, izglītības un uzņēmējdarbības jomās.
Konferencē dalībnieki dalījās pieredzē un diskutēja par korporatīvo sociālo atbildību valsts sektorā, mazos un vidējos uzņēmumos, par situāciju konkrētās dalībvalstīs, par ekonomiskajām tendencēm reģionā, par sieviešu pašnodarbinātību, par izglītības un dzimumu līdztiesības jautājumiem.
VISC pārstāve I.Baranovska prezentācijā runāja par to, kā veicināt uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu ilgtspējīgu sadarbību.
Konferences noslēgumā eksperti no Zviedrijas, Latvijas, Somijas un Norvēģijas atbildēja uz konferences dalībnieku jautājumiem un komentēja konferencē aplūkotās tēmas.  

04.03.2013. G.Kaufmane.
Projekta „QUICK IGA” partneri tiekas Viļņā

Šā gada 14.februārī Viļņā pulcējās Baltijas jūras reģiona projekta “QUICK - IGA Innovative SMEs by Gender and Age” partneri, lai darba sanāksmē pārrunātu sasniegtos rezultātus, plānotu aktivitātes nākamajam periodam un vienotos par papildus īstenojamiem pasākumiem. Nākamajā dienā - 15.februārī, notika projekta „QUICK IGA” reģionālā konference, kuru organizēja Viļņas Pedagoģiskā Universitāte. Šī bija otrā no četrām projektā plānotajām konferencēm. Pirmo 2012.gada 16.oktobrī Rīgā organizēja VISC. Viļņas konferences mērķis bija diskutēt par nodarbinātības jautājumiem un atbalsta pasākumiem, kas nepieciešami, lai veicinātu konkurētspējīgu un inovatīvu mazo un vidējo uzņēmumu veidošanu un attīstīšanu Baltijas jūras reģiona valstīs, kā arī iepazīties ar ziemeļvalstu labās prakses piemēriem un to pārneses iespējam citās reģiona valstīs.
Viļņas konferencē piedalījās nodarbinātības un uzņēmējdarbības politikas veidotāji un īstenotāji, uzņēmumu vadītāji, biznesa konsultanti, augstskolu pasniedzēji, studenti, sieviešu un senioru organizāciju pārstāvji. Lietuvas Sociālās drošības un darba lietu ministrijas pārstāve iepazīstināja dalībniekus ar darba tirgus analīzi Lietuvā un nepieciešamajiem pasākumiem nodarbinātības veicināšanā. Hamburgas Starptautiskās ekonomikas institūta pētniece runāja par ekonomikas, izglītības un darba tirgus attīstības tendencēm Baltijas jūras reģionā. Paneļdiskusijā īpaši tika runāts par to, kāpēc valstīm ir svarīgi iesaistīt sievietes un seniorus uzņēmējdarbībā, kādu pievienoto vērtību tas ilgtermiņā var dot ekonomikas un sabiedrības attīstībai kopumā. Konferences noslēgumā dalībnieki tika iepazīstināti ar sadarbības memorandu, kurš paredz iesaistīto pušu atbalstu projektā veicamajām aktivitātēm. Memorandu parakstīja pārstāvji no Lietuvas Ekonomikas ministrijas, Sociālās drošības un darba lietu ministrijas, Viļņas Pedagoģiskās universitātes, Lietuvas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Lietuvas Darba biržas, sieviešu un citām organizācijām.
Nākamā projekta reģionālā konference un partneru sanāksme notiks aprīlī Gdaņskā, Polijā.

 
2012.gads

31.10.2012. A.Špaca.
Projekta „QUICK IGA” konferences materiāli

16.oktobrī,  Rīgā  notika  Baltijas jūras reģiona projekta “Innovative SMEs by Gender and Age- QUICK – IGA”  konference, kas  pulcēja dalībniekus no 6 Baltijas jūras reģiona valstīm - Vācijas, Zviedrijas,  Norvēģijas, Polijas , Lietuvas un Latvijas.
Konferencē uz kopīgu sarunu tika aicināti nodarbinātības, uzņēmējdarbības, dzimumu līdztiesības un izglītības politikas veidotāji un īstenotāji, uzņēmumu vadītāji, biznesa konsultanti, uzņēmējdarbības skolotāji un augstskolu pasniedzēji, sieviešu un senioru organizāciju pārstāvji, lai diskutētu par priekšnoteikumiem konkurētspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanai reģionā.
Konferenci  atklāja Valsts izglītības satura centra vadītājs  Guntis  Vasiļevskis savā uzrunā uzsverot  uzņēmējizglītības  un radošuma nozīmi  visos izglītības sistēmas līmeņos.
Konferences dalībniekiem bija iespēja dzirdēt ekspertu viedokli par izaicinājumiem, kas sagaida Latviju un pārējās Baltijas jūras reģiona valstis ekonomikas, demogrāfijas, nodarbinātības  un izglītības  jomās tuvākajā un tālākajā nākotnē un iespējamajiem risinājumiem.
Kur rodamas darba produktivitātes un inovāciju rezerves mazajos un vidējos uzņēmumos ? Kāpēc Skandināvijas valstīs liela vērība tiek veltīta sieviešu un senioru nodarbinātībai? Kas raksturo Latvijas biznesa sievieti? Uz ko šobrīd ir orientēta uzņēmējdarbības izglītība  Latvijā? - tie ir tikai daži jautājumi, uz kuriem  atbildes sniedza un savā  pieredzē dalījās  paneļdiskusijas dalībnieki no Norvēģijas, Zviedrijas ,  Vācijas un  Latvijas.
Valsts izglītības satura centrs pateicas visiem sadarbības partneriem un  konferences dalībniekiem par atbalstu un aktīvu līdzdalību konferences sagatavošanā un norisē.

09.05.2012. I.Baranovska.
Noticis projekta ievadseminārs

25.aprīlī VISC organizēja projekta "Quick IGA” ievadsemināru, kas tika rīkots diskusijas veidā. Diskusiju moderēja Banku augstskolas profesore Tatjana Volkova. Semināra mērķis bija iepazīties ar šī brīža situāciju sieviešu uzņēmējdarbībā Latvijā un ieskicēt iespējamos atbalsta pasākumus nākotnē, sadarbojoties dažāda līmeņa institūcijām. Pasākumā piedalījās pārstāvji no Labklājības ministrijas, Nodarbinātības Valsts aģentūras, Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes, biedrības” Līdere”, Banku augstskolas , VSIA Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolas, un Valsts izglītības satura centra.

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"