Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"

Projekts "GECO". Arhīvs

Projekts „GECO – Green Economy and Competences of Organization” jeb „Zaļā ekonomika un organizāciju kompetences” ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts (Nr.LLP-LDV-TOI-10-IT-569).

Projekta mērķis ir veidot izpratni un pilnveidot zināšanas par „zaļajiem darbiem” nepieciešamajām kompetencēm.

Projekta rezultātā tiks izstrādāts mācību modulis „Zaļās prasmes”, kuru kā atsevišķu sastāvdaļu varēs apgūt profesionālās izglītības programmās vai arī integrēt to kādā no esošajiem mācību moduļiem.

Projekts tiek īstenots no 2011. līdz 2012.gadam.

Dalībvalstis ir Itālija, Grieķija un Latvija (VISC).

Informācija par projektu pieejama projekta mājas lapā www.ldv-geco.eu

06.07.2012. I.Baranovska.
Projekta "GECO" rezultātu izplatīšanas seminārs

2.jūlijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konferenču zālē, no plkst.10.00–16.30, notika VISC organizētais Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekta „GECO – Green Economy and Competences of Organizations” rezultātu izplatīšanas seminārs. Pasākumā piedalījās projekta partneri no Grieķijas, Itālijas un Latvijas, kā arī Latvijas izglītības iestāžu pārstāvji.
Semināru atklāja Valsts izglītības satura centra projektu vadītāja Inta Baranovska un  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jurijs Spiridonovs. Ar prezentāciju uzstājās projekta vadošie partneri Enrico Ferrara un Mario Vitalo no „OBR Campania” (Itālija), iepazīstinot ar projekta ideju un saturu. Īpašu interesi klātesošajos izraisīja projekta eksperta, profesora no Francijas, Gija Leboterfa (Guy le Boterf) lekcija, kurā viņš ar veiksmīgiem un ilustratīviem piemēriem parādīja un izskaidroja, kas ir kompetents profesionālis; ko nozīmē atbilstoši un kompetenti rīkoties atbilstošā situācijā; kādi nosacījumi jāizpilda, lai apmācība sagatavotu noteiktai profesijai; kāda ir atšķirība starp jēdzieniem ‘būt kompetentam’ un ‘darboties kompetenti’. Profesors labprāt atbildēja uz klātesošo jautājumiem un komentāriem.
Semināra otrajā daļā dalībniekiem bija iespēja vairāk uzzināt par vienu no projekta rezultātiem – mācību moduli „Zaļās prasmes”, kura autori ir projekta Latvijas darba grupas dalībnieki.
Prezentējot izstrādāto moduli „Zaļās prasmes”, sanāksmes dalībniekus uzrunāja Latvijas projekta partneru darba grupa – Sarmīte Valaine (VISC), Gunta Beperščaite (Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums), Biruta Ģine (AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centrs), Inta Soma (Dabas aizsardzības pārvalde) un Pēteris Rengelis.
Semināra noslēgumā tika izvērsta diskusija par dalībniekus interesējošiem jautājumiem, ļaujot pilnīgāk izprast projekta ideju un mērķi.
VISC pateicas VARAM par sniegto atbalstu pasākumā organizēšanā.

19.06.2012. I.Baranovska.
Projekta rezultātu izplatīšanas seminārs

2.jūlijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Konferenču zālē (Peldu ielā 23), no plkst.10.00 – 16.30, notiks Valsts izglītības satura centra organizētais ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekta „GECO- Green Economy and Competences of Organizations” rezultātu izplatīšanas seminārs.
Semināra mērķis ir iepazīstināt klātesošos ar vienu no projekta rezultātiem - mācību moduli „Zaļās prasmes”, kura autori ir Latvijas projekta darba grupas dalībnieki. Izstrādātajā modulī iekļautie temati ietver gan vispārīgās, gan profesionālās zināšanas un prasmes. „Zaļo prasmju” tematus iespējams iekļaut gan atsevišķā mācību stundā, gan integrēt dažādos mācību priekšmetos.
Semināra dalībniekiem būs iespēja klātienē dzirdēt Francijas profesora, projekta eksperta Guy le Boterfa lekciju, kurā viņš runās par kompetencēm, skaidros, ko nozīmē būt kompetentam un ko nozīmē darboties kompetenti.
Seminārā īpaši tiek gaidīti pārstāvji no profesionālās izglītības iestādēm.
Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības satura centrs. Seminārā piedalīsies arī projekta partneri no Itālijas un Grieķijas.
Seminārā tiks nodrošināts sinhronais tulkojums. Interesentus lūdzam aizpildīt klāt pievienoto anketu un līdz 27. jūnijam nosūtīt uz e-pastu: aina.spaca@visc.gov.lv. Informatīvais tālrunis: 67350961.

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"