Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"

Projekta "EPNoSL" arhīvs

Projekts „EPNoSL - European Policy Network on School Leadership” jeb „Eiropas sadarbības tīkls skolu līderībā” ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas sadarbības tīkla projekts (Nr. EAC-2010-1388/1).

Projekta mērķis ir uzlabot skolu līderību Eiropā, identificējot kopīgās problēmas un tendences skolu līderībā, veicinot diskusijas un domu apmaiņu, apkopojot un analizējot dažādu pētījumu rezultātus un popularizējot labās prakses piemērus.

Projekta īstenošanā piedalās trīsdesmit četru organizāciju pārstāvji no divdesmit vienas Eiropas Savienības valsts. Latviju projektā pārstāv VISC.

Projekta īstenošanas laiks 2011.–2015.gads.

Vairāk informācijas www.schoolleadership.eu.

2015.gads

23.02.2015. G.Kaufmane.
Tiešsaistes seminārs par skolu autonomiju un iesaistīto pušu sadarbību

Eiropas sadarbības tīkls skolu līderības politikā EPNoSL virtuālajā platformā turpina tiešsaistes semināru ciklu skolu līderiem, skolotājiem, augstskolu pasniedzējiem un skolu līderības politikas veidotājiem.
Otrdien, 2015.gada 24.februārī notiks ceturtais šī cikla tiešsaistes seminārs Skolu autonomija un iesaistīto pušu sadarbība. Sākums plkst. 12.00. Tiešsaistes seminārs notiek angļu valodā.
Šajā seminārā Izglītības attīstības centra projektu vadītāja Aija Tūna iepazīstinās ar Latvijas labās prakses piemēru – pārmaiņu skolām. Sorosa Fonda Latvija iniciatīva Pārmaiņu iespēja skolām Aijas Tūnas vadībā tika īstenota no 2009. līdz 2013.gadam, un tajā iesaistījās 53 Latvijas izglītības iestādes. 
Piedalieties tiešsaistes seminārā Webex platformā,  reģistrējot savu vārdu un e-pasta adresi.
Platforma automātiski piedāvās lejupielādēt un instalēt meklētāja papildinājumu. Kad papildinājums būs uzinstalēts, jūs automātiski nokļūsiet video konferencē.

2014.gads

21.11.2014. I.Baranovska.
Tiešsaistes seminārs par politikas atbalstu skolu līderībai

Eiropas sadarbības tīkls skolu līderības politikā (EPNoSL) virtuālajā platformā (VIP) uzsāk tiešsaistes semināru ciklu skolu līderiem, skolotājiem, augstskolu pasniedzējiem un skolu līderības politikas veidotājiem.
Tiešsaistes semināri notiek angļu valodā.
Tiešsaistes seminārs par politikas atbalstu skolu līderībai notiks otrdien, 2014.gada 25.novembrī, sākums plkst.16.00.
Seminārs ir tiešsaistes pasākums, izmantojot internetu. Jums tiek nodrošināta iespēja noskatīties prezentācijas un piedalīties diskusijās.
Piedalieties pirmajā tiešsaistes seminārā Webex platformā,  reģistrējot savu vārdu un e-pasta adresi.
Platforma automātiski piedāvās lejupielādēt un instalēt meklētāja papildinājumu. Kad papildinājums būs uzinstalēts, jūs automātiski nokļūsiet video konferencē.
Informāciju par nākamiem tiešsaistes semināriem atradīsiet http://www.schoolleadership.eu/epnosl_vip/taxonomy/term/878/posts/201410.

2013.gads

04.03.2013. G.Kaufmane.
Eiropas sadarbības tīkla skolu līderībā partneru sanāksme Amsterdamā

25. un 26.februārī Amsterdamā VISC pārstāvji piedalījās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas sadarbības tīkla projekta „EPNoSL - European Policy Network on School Leadership” (EPNoSL – Eiropas sadarbības tīkls skolu līderībā) partneru sanāksmē, lai izvērtētu projekta pirmā darba gada rezultātus, diskutētu un vienotos par veicamajiem uzdevumiem nākamajā periodā.
Projekta mērķi sasaucas ar Eiropas Komisijas dokumentu „Izglītības pārvērtēšana – ieguldījums prasmēs labāku sociālekonomisko rezultātu sasniegšanai” (Strasbūrā, 20.11.2012. COM (2012) 669), kurā uzsvērta skolas vadītāja loma mācīšanas un mācīšanās procesa uzlabošanā. Šobrīd  daudzās dalībvalstīs pieaugošās administratīvās slodzes šiem jautājumiem netiek pievērsta pietiekama uzmanība.
Otrajā projekta gadā galvenais akcents būs sadarbības veicināšana starp izglītības politikas veidotājiem, pētniekiem un praktiķiem. Galvenie darbības virzieni būs skolu autonomija, atbildība, dalītā līderība, skolu līderu sagatavošana, kā arī politikas konteksts skolu līderības atbalstam.
Par šiem jautājumiem sadarbības tīkla partneri turpinās diskutēt Starptautiskajā izglītības reformu simpozijā Ivaskilas universitātē, Somijā 2013.gada 10.-18.jūnijā. Iepazīties ar programmu un pieteikties dalībai Starptautiskajā izglītības reformu simpozijā iespējams Ivaskilas universitātes interneta vietnē

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"