Atgriezties sadaļā "Noslēgušies projekti"

 

eu_muzhprogr.jpg

Projekta "EPNoSL" arhīvs

Projekts „EPNoSL - European Policy Network on School Leadership” jeb „Eiropas sadarbības tīkls skolu līderībā” ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas sadarbības tīkla projekts (Nr. EAC-2010-1388/1). Projekta mērķis ir uzlabot skolu līderību Eiropā, identificējot kopīgās problēmas un tendences skolu līderībā, veicinot diskusijas un domu apmaiņu, apkopojot un analizējot dažādu pētījumu rezultātus un popularizējot labās prakses piemērus. Projekta īstenošanā piedalās trīsdesmit četru organizāciju pārstāvji no divdesmit vienas Eiropas Savienības valsts. Latviju projektā pārstāv VISC. Projekta īstenošanas laiks 2011.–2015.gads. Vairāk informācijas www.schoolleadership.eu.

2015.gads

23.02.2015. G.Kaufmane.
Tiešsaistes seminārs par skolu autonomiju un iesaistīto pušu sadarbību

Eiropas sadarbības tīkls skolu līderības politikā EPNoSL virtuālajā platformā turpina tiešsaistes semināru ciklu skolu līderiem, skolotājiem, augstskolu pasniedzējiem un skolu līderības politikas veidotājiem.
Otrdien, 2015.gada 24.februārī notiks ceturtais šī cikla tiešsaistes seminārs Skolu autonomija un iesaistīto pušu sadarbība. Sākums plkst. 12.00. Tiešsaistes seminārs notiek angļu valodā.
Šajā seminārā Izglītības attīstības centra projektu vadītāja Aija Tūna iepazīstinās ar Latvijas labās prakses piemēru – pārmaiņu skolām. Sorosa Fonda Latvija iniciatīva Pārmaiņu iespēja skolām Aijas Tūnas vadībā tika īstenota no 2009. līdz 2013.gadam, un tajā iesaistījās 53 Latvijas izglītības iestādes. 
Piedalieties tiešsaistes seminārā Webex platformā,  reģistrējot savu vārdu un e-pasta adresi.
Platforma automātiski piedāvās lejupielādēt un instalēt meklētāja papildinājumu. Kad papildinājums būs uzinstalēts, jūs automātiski nokļūsiet video konferencē.

 

2014.gads

21.11.2014. I.Baranovska.
Tiešsaistes seminārs par politikas atbalstu skolu līderībai

Eiropas sadarbības tīkls skolu līderības politikā (EPNoSL) virtuālajā platformā (VIP) uzsāk tiešsaistes semināru ciklu skolu līderiem, skolotājiem, augstskolu pasniedzējiem un skolu līderības politikas veidotājiem.
Tiešsaistes semināri notiek angļu valodā.
Tiešsaistes seminārs par politikas atbalstu skolu līderībai notiks otrdien, 2014.gada 25.novembrī, sākums plkst.16.00.
Seminārs ir tiešsaistes pasākums, izmantojot internetu. Jums tiek nodrošināta iespēja noskatīties prezentācijas un piedalīties diskusijās.
Piedalieties pirmajā tiešsaistes seminārā Webex platformā,  reģistrējot savu vārdu un e-pasta adresi.
Platforma automātiski piedāvās lejupielādēt un instalēt meklētāja papildinājumu. Kad papildinājums būs uzinstalēts, jūs automātiski nokļūsiet video konferencē.
Informāciju par nākamiem tiešsaistes semināriem atradīsiet http://www.schoolleadership.eu/epnosl_vip/taxonomy/term/878/posts/201410.

 

2013.gads

04.09.2013. G.Kaufmane.
Atsākas diskusiju cikls par skolu līderības jautājumiem

Projekts „EPNoSL - European Policy Network on School Leadership” jeb „Eiropas sadarbības tīkls skolu līderībā” 2013.gada 11.septembrī ar trešo tiešsaistes semināru (webinar) „Kam un par ko atskaitās skolu līderi?” atsāks diskusiju forumu par skolu līderības jautājumiem. Semināra sākums pulksten 12:00. Seminārs notiek angļu valodā.
Septembra seminārā ar savu skatījumu par skolu līderu atbildību iepazīstinās Mikael Risku – Somijas Ivaskilas Universitātes Izglītības Līderības institūta direktora vietnieks un Zaķumuižas pamatskolas direktors – Igors Grigorjevs. Seminārs ilgs apmēram stundu un tā laikā semināra dalībnieki tiešsaistē varēs uzdot jautājumus abiem lektoriem. Diskusijas par semināra tēmu turpināsies foruma laikā, kurš ilgs no 16. līdz 27.septembrim.
Šā gada pirmais diskusiju forums no 13. līdz 24.maijam „Autonomija skolu līderībā” sākās ar 7.maija semināru „Skolu autonomija – izaicinājums vai privilēģija?”. Otrais tiešsaistes seminārs „Pārmaiņu vadība: Kāpēc to ir grūti īstenot?” notika 28.maijā, kuram no 3. līdz 14.jūnijam sekoja diskusiju forums „Politikas atbalsts skolu līderībai”. Šos seminārus iespējams noskatīties EPNoSL mājaslapā: http://www.schoolleadership.eu/epnosl_vip/resources
Atgādinām, ka katrs, kuru interesē skolu līderības jautājumi var piedalīties tiešsaistes semināros un diskusiju forumos, reģistrējoties: www.schoolleadership.eu/epnosl_vip. Ar tiešsaistes semināru un diskusiju forumu programmu var iepazīties: http://www.schoolleadership.eu/epnosl_vip/discussion/epnosl-vip-programme
Aicinām visus interesentus, bet it īpaši skolu direktorus, iesaistīties EPNoSL projekta tiešsaistes semināros un diskusijās, kā arī iepazīties ar publikācijām un pētījumu rezultātiem par skolu līderības jautājumiem dažādās valstīs. Portāls ir arī lieliska iespēja skolu vadītājiem un pedagogiem pilnveidot savas profesionālās zināšanas.

16.05.2013. G.Kaufmane.
Diskusiju cikls skolu līderībā

Projekts „EPNoSL - European Policy Network on School Leadership” 2013.gada 7.maijā uzsāka diskusiju forumu, kurā aicināti piedalīties visu 22 projekta dalībvalstu pārstāvji – skolu līderi, skolotāji, augstskolu mācībspēki, kas īsteno skolu līderu sagatavošanas un/vai profesionālās pilnveides programmas, izglītības politikas veidotāji, skolēnu vecāki un citi interesenti, kuriem ir svarīga izglītības kvalitāte un vienādu iespēju nodrošināšana visiem izglītojamiem. Diskusiju forumā tiks aplūkotas 5 savstarpēji saistītas tēmas – skolu autonomija, skolu atbildība/atskaitīšanās, dalītā līderība, politikas atbalsts skolu līderībā, skolu līderu sākotnējā un tālākizglītība. Foruma dalībniekiem būs iespējams iepazīties ar citu valstu labo praksi, izteikt savu viedokli, kā arī iepazīstināt dalībniekus ar savu pieredzi.
Foruma diskusijas notiek angļu valodā un tajās var piedalīties, apmeklējot pievienoto saiti: www.schoolleadership.eu/epnosl_vip . Lai piedalītos diskusijā, dalībniekiem ir nepieciešams reģistrēties. Foruma programma plānota no maija līdz novembrim un ar to iespējams iepazīties saitē: http://www.schoolleadership.eu/portal/article/epnosl-virtual-platform-full-programme. Katrs diskusiju cikls sākas ar semināru, kurā iespējams piedalīties gan tiešsaistē, gan noskatīties to arhīvā.
Semināram seko divu nedēļu diskusiju forums. Pirmais seminārs „Skolu autonomija – izaicinājums vai priekšrocība skolu direktoriem” notika 7.maijā un diskusiju forumā par šo tēmu iespējams paust savu viedokli vai dalīties pieredzē no 13. līdz 24.maijam. Otrais diskusiju cikls „Pārmaiņu vadība” sāksies ar tiešsaistes semināru 28.maijā, kuru vadīs Londonas universitātes Izglītības institūta profesors Pīters Ērlijs (Peter Earley).
Aicinām visus interesentus, bet jo īpaši skolu direktorus, iesaistīties EPNoSL projekta tiešsaistes semināros un diskusijās. Projekta interneta vietnē ir iespējams iepazīties ar publikācijām un pētījumu rezultātiem par skolu līderības jautājumiem dažādās valstīs. Portāls ir arī lieliska iespēja skolu vadītājiem un pedagogiem pilnveidot savas profesionālās zināšanas.

04.03.2013. G.Kaufmane.
Eiropas sadarbības tīkla skolu līderībā partneru sanāksme Amsterdamā

25. un 26.februārī Amsterdamā VISC pārstāvji piedalījās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas sadarbības tīkla projekta „EPNoSL - European Policy Network on School Leadership” (EPNoSL – Eiropas sadarbības tīkls skolu līderībā) partneru sanāksmē, lai izvērtētu projekta pirmā darba gada rezultātus, diskutētu un vienotos par veicamajiem uzdevumiem nākamajā periodā.
Projekta mērķi sasaucas ar Eiropas Komisijas dokumentu „Izglītības pārvērtēšana – ieguldījums prasmēs labāku sociālekonomisko rezultātu sasniegšanai” (Strasbūrā, 20.11.2012. COM (2012) 669), kurā uzsvērta skolas vadītāja loma mācīšanas un mācīšanās procesa uzlabošanā. Šobrīd  daudzās dalībvalstīs pieaugošās administratīvās slodzes šiem jautājumiem netiek pievērsta pietiekama uzmanība.
Otrajā projekta gadā galvenais akcents būs sadarbības veicināšana starp izglītības politikas veidotājiem, pētniekiem un praktiķiem. Galvenie darbības virzieni būs skolu autonomija, atbildība, dalītā līderība, skolu līderu sagatavošana, kā arī politikas konteksts skolu līderības atbalstam.
Par šiem jautājumiem sadarbības tīkla partneri turpinās diskutēt Starptautiskajā izglītības reformu simpozijā Ivaskilas universitātē, Somijā 2013.gada 10.-18.jūnijā. Iepazīties ar programmu un pieteikties dalībai Starptautiskajā izglītības reformu simpozijā iespējams Ivaskilas universitātes interneta vietnē

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies projekti"