Atgriezties sadaļā "Noslēgušies projekti"

Projekts "B-Learning". Arhīvs

B-Learning: Curriculum Design for Blended Learning No: 2015-1-LV01-KA201-0013406.
Īstenošanas laiks: 2015. gada 1.septembris – 2017. gada 31.augusts
Kopējais projekta finansējums: 191 405 EUR

Projekta mērķis: Izstrādāt inovatīvus un radošus risinājumus, lai sabalansētu tradicionālās un IKT balstītas mācību metodes skolās. Mācību procesa pilnveidošana, sabalansēti izmantojot gan tradicionālās, gan informācijas un komunikācijas tehnoloģijās (IKT) balstītas metodes, ir būtisks izglītības konkurētspējas nosacījums, jo tiek mazināta atšķirība starp akadēmisko sniegumu un reālām dzīves vajadzībām. Digitālais laikmets ir mainījis to, kā jaunieši komunicē, sadarbojas, meklē palīdzību, iegūst informāciju un mācās. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai skolā nepieciešama ne vien tehniskās zināšanas, bet arī izpratne par to, kāpēc, kad un kā tehnoloģijas izmantot mācību procesā. Apzinoties IKT lomu mūsu dzīvē, skolotājiem jābūt pietiekami kompetentiem, lai ieviestu stratēģijas, kas palīdz jēgpilni izmantot IKT sniegtās iespējas mācību procesā. Šodien Eiropas valstu skolu viens no izaicinājumiem ir atrast līdzsvaru starp tradicionālo mācību un IKT modeļu izmantošanu.

Projekta uzdevumi:

  • Izstrādāt pētniecībā balstītu pieeju skolu vadības komandām, kā efektīvāk savienot tradicionālo un IKT balstītu mācību procesu;
  • Izstrādāt metodiku IKT balstīta  mācību procesa ieviešanai;
  • Paaugstināt pedagogu izpratni par sabalansēta mācību procesa ietekmi uz skolas ikdienas darbu;
  • Veicināt pārmaiņu ieviešanu izglītības procesa organizācijā skolā.

Projekta partneri:

  • Izglītības metodiskā laboratorija – Latvija
  • Rīgas Angļu ģimnāzija – Latvija
  • Pētniecības un izglītības tehnoloģiju attīstības centrs – Kipra
  • Profesionālās un personāla apmācības institūts GmbH – Austrija
  • The Skills Lab – Apvienotā Karaliste

03.11.2017. A.Špaca.
B-Learning mācību materiālu komplekts

Sadarbībā ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta Blended Learning  partneriem no Latvijas, Austrijas, Kipras un Lielbritānijas ir izveidots mācību materiālu komplekts (B-Learning Toolkit), kas paredzēts, lai efektīvāk savienotu tradicionālo un IKT balstītu mācību procesu un veicinātu pārmaiņu ieviešanu izglītības procesa organizācijā skolā.
Šobrīd Eiropa ir nozīmīgu izaicinājumu priekšā: klimata pārmaiņas, iedzīvotāju skaita samazināšanās un ekonomiskie draudi, kas saistīti ar tehnoloģiju lietojuma pieaugumu. Šie izaicinājumu prasa steidzamas pārmaiņas arī izglītības jomā, nodrošinot mūsu skolēnus ar tādām prasmēm, kas ļaus veiksmīgi dzīvot pasaulē, kas ir atšķirīga no tās, kādā izglītojās viņu vecāki. Arī izglītībai būtu jāseko līdzi tehnoloģiju uzplaukumam un pārmaiņām zināšanu pārvaldībā. Tomēr Eiropas izglītības sistēmas nespēj pietiekami ātri piedāvāt pedagoģiskus risinājumus tehnoloģiskajām inovācijām.
Kombinētā mācīšanās (Blendedlearning) ir viens no veidiem, kā nodrošināt skolēnus ar prasmēm, kas atbilst 21.gadsimta vajadzībām un ļauj pilnvērtīgi izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas.
Šī metodika piedāvā paņēmienus skolēnu virtuālās pieredzes iesaistīšanai mācīšanās procesā. Ar tās palīdzību tiek mazināta plaisa starp teoriju un reālo sociālo praksi. Kombinētā mācīšanās palīdz konstruēt ne tikai inovatīvu pieeju mācībām, bet arī veicina skolotāja interesi par skolēnam svarīgo un nozīmīgo.
Mēs ceram, ka mācību metodiskais materiāls jums noderēs – lietojiet to, brīvi piemērojot un adaptējot savām vajadzībām.
Mācību metodisko materiālu veido 7 temati (moduļi), kas viens otru papildina. Tā kā materiāls ir veidots lineārā formā, papildu ir sagatavotas vadlīnijas treneriem ar ieteikumiem programmas apguvei. 
>> Mācību metodiskais materiāls
>> Projekta plakāts

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies projekti"