Atgriezties sadaļā "Noslēgušies projekti"

Projekts "AECLIL". Arhīvs

Projekts "AECLIL - Assesment and Evaluation in CLIL" jeb "Mācību sasniegumu vērtēšana satura un valodas integrētā mācīšanā" ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas K2 aktivitātes projekts (Nr.505313-2009-LLP-IT-KA2KA2MP). Projekta mērķis ir izstrādāt mācību materiālus, apkopot partnervalstu pieredzi un izglītot pedagogus mācību sasniegumu vērtēšanas metodikas CLIL izmantošanā. Projekts tiek īstenots no 2010. Līdz 2012.gadam un tā dalībvalstis ir Latvija (VISC), Bulgārija, Francija, Itālija, Rumānija, Spānija, Turcija, Vācija un Zviedrija. Informācija par projektu pieejama projekta mājas lapā: www.aeclil.eu

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies projekti"