Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"

Projekts 4CHANGE. Arhīvs

Industry 4.0 CHAlleNGE: Empowering Metalworkers For Smart Factories Of The Future (4CHANGE)
No: 575813-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-SSA
Vadošais partneris: Lietuvas Inženierzinātņu nozaru asociācija, LINPRA
Īstenošanas laiks: 2016.gada 1.decembris – 2019.gada 30.novembris
Kopējais projekta finansējums: 1 176 258 EUR

Projekta mērķis ir izstrādāt mācību programmu ciparvadības (CNC) speciālistiem, kas balstīta uz esošo un nākotnes prasmju pieprasījumu metālapstrādes nozarē, tādējādi veicinot vienotu augsti kvalificētu CNC speciālistu sagatavošanu projekta dalībvalstīs un mazinot nodarbināto prasmju neatbilstību darba tirgus vajadzībām. Cilvēce nostājusies uz jaunas tehnoloģiju revolūcijas robežas- Industrijas 4.0, un tas kardināli mainīs veidu, kā mēs dzīvojam, strādājam un komunicējam cits ar citu. Industriju 4.0 raksturo tehnoloģiju saplūšana un robežu starp fizisko, digitālo un bioloģisko vidi nojaukšana. Jau šodien ir skaidrs, ka Industrija 4.0 skars visas cilvēku grupas un gandrīz visas profesijas. Arī mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumos saistībā ar industrijas 4.0 ieviešanu tiek prognozētas nozīmīgas izmaiņas un jauni izaicinājumi. Kā viens no galvenajiem izaicinājumiem ir nodarbināto nepietiekamais prasmju līmenis, tāpēc projektā tiks izstrādāta un aprobēta jauna mācību programma, lai nodrošinātu kvalitatīvu mūsdienu prasībām atbilstošu esošo un nākotnes darbinieku sagatavošanu.
Projekta uzdevumi:
1. Salīdzināt esošos nozares profesiju standartus un identificēt nepieciešamos uzlabojumus;
2. Izstrādāt jaunu kvalifikācijas standartu un profesionālās izglītības programmu un adaptēt to katras valsts vajadzībām;
3. Izstrādāt un aprobēt mācību materiālus pasniedzējiem un audzēkņiem;
4. Izveidot interaktīvu e-mācību platformu.
Sadarbības partneri:
Lietuvas Inženierzinātņu nozaru asociācija– Lietuva
Valsts izglītības satura centrs – Latvija
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija - Latvija
Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs – Latvija
Ziemeļvācijas Metālapstrādes un enerģētikas nozares izglītības tīkls “NORDBILDUNG” – Vācija
Ziemeļu tehniskā akadēmija – Vācija
SIA “Matemātiski tehniskās programmatūras izstrāde”– Vācija
Igaunijas Mašīnbūves federācija - Igaunija
Tallinas Lasnamē Mehānikas skola - Igaunija
Kvalifikāciju un profesionālās izglītības attīstības  centrs - Lietuva
SIA “Baltec CNC Tehnoloģijas” - Lietuva

2019.gads

26.11.2019. I.Baranovska.
Noslēdzas Erasmus + projekts Industry 4.0 CHAlleNGE

Lai izvērtētu un atskatītos uz 3 projekta gados paveikto Erasmus + nozaru prasmju projektā “Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedajām tehnoloģijām atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām” un apmainītos ar viedokļiem un pieredzi par to, ko mēs saprotam ar Industriju 4.0, kā tā izmaina visu mūsu dzīvi, kādas prasmes tiek sagaidītas darba tirgū, 19. novembrī , Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā uz projekta noslēguma pasākumu pulcējās projekta partneri no Latvijas, nozares eksperti, profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, un arī nākamie nozares speciālisti - audzēkņi no Jelgavas Amatu vidusskolas un Tehnoloģiju vidusskolas.
>> Lasīt vairāk

07.05.2019. S.Bukbārde.
Kursi mašīnbūves un metālapstrādes nozares profesionālās izglītības pedagogiem, prakšu vadītājiem

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, VISC un Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs aicina piedalīties profesionālās kompetences pilnveides kursos “Industrijas 4.0 izaicinājumi profesionālās izglītības pedagoga darbā”. Kursu ietvaros būs iespēja uzzināt par Metālapstrādes un mašīnbūves nozares aktualitātēm, "Industrija 4.0" iespējām un ieviešanas tendencēm Latvijā un Eiropā, apmeklēt metālapstrādes nozares uzņēmumus un uzzināt par jaunu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu tajos.
Norises laiks: 2019.gada 6.-7.jūnijs. Reģistrācija kursiem līdz 12.maijam.
>> Lasīt vairāk

 
2018.gads

10.12.2018. S.Bukbārde.
Kursi metālapstrādes nozarē strādājošajiem

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs piedāvā iespēju interesentiem un metālapstrādes nozarē strādājošajiem papildināt savas zināšanas un prasmes programvadības metālapstrādes darbagaldu (CNC) operatora darbā apmeklējot bezmaksas kursus "Ievads CNC operatora kompetencēs"
>> Lasīt vairāk

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"