esf_852_projekts.jpg
Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai.
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.5.2.0/16/I/001
Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībaiesf_2014_2020.jpgNozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai
Īstenošanas laiks: 2016.gada 16.decembris – 2022.gada 30.jūnijs
Projekta kopējais finansējums: 12 572 584 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 10 686 696 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 1 885 888 EUR

Projekta mērķi

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta kontaktpersona
Nora Veignere
Tālr: 64615342
E-pasts: nora.veignere@852.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

27.03.2020. N.Veignere.
Par digitālo mācību līdzekļu izmantošanu attālinātajās mācībās

Projekta ietvaros tiek izstrādāti 29 digitālie mācību līdzekļi  (DML) Nozaru kvalifikāciju struktūrā ietilpstošajām Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 2., 3. un 4. līmeņa profesionālajām kvalifikācijām 16 nozarēs.   
DML ir mācību materiālu komplekts, kurā ietilpst:

  • PDF mācību materiāls, kurā ir iekļauts mācību teksts ar uzdevumiem, ko iespējams lejupielādēt un skatīt datorā vai izdrukāt;
  • e-kursa mācību materiāls, kas papildina PDF materiālu. E-kursa mācību materiālā ir iekļauti konspektīvi materiāla kopsavilkumi, video, palielināmi attēli, interaktīvi uzdevumi, pārbaudes vingrinājumi, testi u. c. digitālais saturs.

Daļai no DML autoru kolektīvi jau ir izveidojuši pamattekstus PDF mācību materiālam un sadarbībā ar Baltijas Datoru akadēmiju izstrādā  e-kursa mācību materiālu. Digitālie mācību līdzekļi šobrīd ir izstrādē, kurus kopsummā paredzēts pabeigt līdz 2022.gada 30.jūnijam. Ārkārtējas situācijas laikā Projekts piedāvā iespēju 17 autoru kolektīvu izstrādāto un ar nozares ekspertiem saskaņoto mācību līdzekļu tekstuālo saturu (jārēķinās, ka materiāls ir darba versija!!!) izmantot profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem attālināto mācību procesā.
>> Lasīt vairāk

16.03.2020. N.Veignere.
Par projekta darba organizāciju sakarā ar vīrusa "COVID-19" izplatību

Ar šo Projekts vēlas informēt savus sadarbības partnerus un pakalpojumu sniedzējus, ka, ņemot vērā no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar vīrusa “Covid-19” izplatību, aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību, lai ievērotu lielāku sociālo distancēšanos un veiktu piesardzības pasākumus. Lūdzam sazināties ar Projekta darbiniekiem galvenokārt telefoniski vai elektroniski, izmantojot VISC tīmekļa vietnē norādītos Projekta kontaktus, neskaidrību gadījumos: info@852.visc.gov.lv, sintija.sejeja@852.visc.gov.lv.
Kā arī norādām, ka modulāro profesionālās izglītības programmu, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura, digitālo mācību līdzekļu izstrādes pakalpojuma līgumu izpildes termiņi NETIEK ATCELTI, jo šobrīd lielāko daļu Projektā noslēgto Līgumu izpildi ir iespējams nodrošināt attālināti. Gadījumos, kad nav iespējama līguma izpilde, sazināties ar Projektu atsevišķi.
Lūdzam kritiski vērtēt informāciju par “COVID-19” izplatību publiskajā telpā un izmantot tikai oficiālās informācijas vietnes, lai sekotu līdzi aktualitātēm, piemēram: https://spkc.gov.lv/lv/.
Visu Projekta darbinieku vārdā vēlam veselību, izturību un savstarpējo sapratni!

Sadaļas arhīvs