esf_852_projekts.jpg
Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai.
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.5.2.0/16/I/001
Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībaiesf_2014_2020.jpgNozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai
Īstenošanas laiks: 2016.gada 16.decembris – 2021.gada 31.decembris
Projekta kopējais finansējums: 12 132 050 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 10 312 242 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 1 819 808 EUR

Projekta mērķi

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta kontaktpersona
Nora Veignere
Tālr: 64615342
E-pasts: nora.veignere@852.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

13.11.2019. S.Sējēja.
Jauns stimuls profesionālās izglītības apguvei

Projekta ietvaros 2018.-2019.gadā sadarbībā ar profesionālo nozaru pārstāvjiem 29 profesionālajām izglītības iestādēm tika iegādātas simulācijas iekārtas dažādās nozarēs, kuru mērķis ir sniegt atbalstu izglītojamajiem profesionālās izglītības programmu apguvē. Uzstādot simulācijas iekārtas, profesionālās izglītības iestāžu pedagogi tika iepazīstināti ar iekārtu darbības principiem, kā arī konkrētās simulācijas iekārtas lietošanu.
>> Lasīt vairāk

24.10.2019. N.Veignere.
Projekta aktualitātes

Kopš projekta sākuma līdz 2019.gada oktobrim kopā apgūti 6,3 miljoni eiro. Projekta 2.darbības ietvaros, kas paredz profesijas standartu un profesionālo kvalifikāciju prasību izstrādi, ir izstrādāti un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē apstiprināti 162 profesiju standarti. Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2019.gada 11.oktobrī tika pieņemts lēmums piešķirt projektam snieguma rezerves finansējumu papildu 5.LKI profesijas standartu izstrādei.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs