esf_852_projekts.jpg
Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai.
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.5.2.0/16/I/001
Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībaiesf_2014_2020.jpgNozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai
Īstenošanas laiks: 2016.gada 16.decembris – 2021.gada 31.decembris
Projekta kopējais finansējums: 12 132 050 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 10 312 242 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 1 819 808 EUR

Projekta mērķi

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta kontaktpersona
Inga Zeide
Tālr: 64615339
E-pasts: inga.zeide@852.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

22.03.2019. I.Zeide.
Projekta aktualitātes

Projekta 2.darbības ietvaros, kas paredz profesijas standartu un profesionālo kvalifikāciju prasību izstrādi, uz 2019.gada martu, Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē no Projekta ietvaros izstrādājamajiem 162 iesniegti un saskaņoti 159 profesijas standarti/profesionālās kvalifikācijas prasības.
Savukārt, Projekta 3.darbības ietvaros: noslēgti 26 jauni pakalpojuma līgumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādi 54 profesionālajām kvalifikācijām. Projekta sadarbības partneri, Latvijas Darba devēju konfederācijai, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome nodrošina veiksmīgu nozares ekspertu piesaisti un saturisko ekspertīžu veikšanu.
>> Lasīt vairāk

22.03.2019. N.Veignere.
Aicinām piedalīties iepirkumā!

Lai pilnveidotu profesionālās izglītības saturu, t.sk., profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, projekts 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” ir izsludinājis publisko iepirkumu „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 2019/04) Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). 
Iepirkuma dokumentācija ir pieejama EIS mājaslapā, sadaļā “E-konkursi” (adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18809 ). Pieteikumu iesniegšanas termiņš 29.04.2019.
Ņemot vērā, ka profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādes iepirkums EIS sistēmā tiek izsludināts pirmo reizi, tiks organizēta sanāksme potenciālajiem pretendentiem. Par sanāksmes vietu un datumu paziņojums sekos.

Sadaļas arhīvs