esf_8322_projekts.jpg
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībaiesf_2014_2020.jpgAtbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR

Projekta mērķis

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta aktivitātes Facebook button_facebook_small.jpg

Projekta kontaktpersona
Liene Voroņenko
Tālr: 67350815
E-pasts: liene.voronenko@832.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

03.09.2019. L.Voroņenko.
Par atbalsta sniegšanu Tehnoloģiju gada īstenošanai skolās

Informējam, ka 26.08.2019. Izglītības un zinātnes ministrija ir izsludinājusi nākamo mācību gadu par Tehnoloģiju gadu. Ņemot vērā, ka projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" STEM attīstība ir viena no prioritātēm, kā iepriekš informējām semināros, projekta sadarbības partnerus aicinām piedalīties šī gada ieviešanā skolās.
Finansējuma saņemšanas nosacījumi:

 1. Finansējumam papildu var pieteikties tikai tās pašvaldības un tikai tās skolas, kurām ir apstiprināts un spēkā esošs jaunais APP plāns;
 2. Finansējumam var pieteikties šādos virzienos:
  1. Tehnoloģiju gada īstenošanas pasākumi (kopā pieejamais finansējums 750 000 EUR);
  2. Fizikas gada turpināšanai (kopā pieejamais finansējums 500 000 EUR) – tikai tās skolas, kas piedalījās Fizikas gada pasākumos pagājušā gadā;
  3. Atbalsta pasākumu papildu atbalsts 1.-4.klasēm, ja skolas finansējums šobrīd plāna ietvaros nav pietiekams atbalsta personāla nodrošinājumam un pedagogu palīgiem kā otrajiem pedagogiem mācību stundās.
 3. Pieteikumi [XLSX] jāgatavo par katru skolu atsevišķi atbilstoši pievienotajam Excel [XLSX] failam un līdz 30.septembrim jānosūta mums uz e-pastu pieteikumi@832.visc.gov.lv. Ja pieteikums tiks apstiprināts, tālāk informēsim par finansējuma apmēru. Lūdzam izvērtēt skolu prioritātes un vēlmes, jo finansējuma nepietiekamības gadījumā, izvērtējot pieteikumus, izskatīsim skolas plāna esošās situācijas aprakstu un noteiktās prioritātes.

>> Lasīt vairāk

29.03.2019. A.Šmēla.
Par jauno projekta plānošanas periodu

Marta mēnesī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” komanda  viesojās reģionos, lai tiktos ar projektā iesaistīto pašvaldību koordinatoriem un izglītības iestāžu pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par jauno projekta plānošanas periodu, kas sāksies 2019.gada 1.jūnijā un ilgs līdz 2021.gada 31.maijam. Līdzīgi kā pirmajā plānošanas periodā (2017.gada 1.jūnijs – 2019.gada 31.maijs) pašvaldības sadarbībā ar projektā iesaistītajām izglītības iestādēm izvērtē faktiskās vajadzības, lai nodrošinātu daudzveidīgu individuālas pieejas nodrošināšanu skolēniem. Iepriekšējā periodā šāds atbalsts ir nodrošināts vairāk nekā 84 tūkstošiem skolēnu no 354 vispārējās izglītības iestādēm.
Līdztekus tiem pasākumiem, ko īsteno izglītības iestādes, projekts papildu nodrošina arī šādus pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus:

 1. Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā;
 2. Specifiskās mācības "DIBELS Next no sagatavošanas līdz 3.klasei";
 3. Specifiskās mācības "Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests (LMST-II) (vecums 6-12 gadi)";
 4. Specifiskās mācības "Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)";
 5. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi robotikas jomā 1.-.6. klasei;
 6. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi robotikas jomā 7.-.9. klasei;
 7. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi ķīmijas un vides jomā "Dabaszinātņu eksperimenti kompetencēs balstītā pamatizglītībā";
 8. Programmēšanas pamati vizuālās programmēšanas vidē Scratch;
 9. Robotikas apguve sākumskolas bērniem, izmantojot Lego WeDo 2.0 un Maindstorms EV3;
 10. Autorrisinājumu un pielietojamo pedagoģisko rīku nodrošinājums vispārējās izglītības iestādēs (lasītprasmes metodika).

Plānots, ka projekta īstenošanas laikā šos kursus apgūs ne mazāk kā 5000 pedagogu. Par kursiem pedagogi var interesēties pie attiecīgo pašvaldību projekta koordinatoriem.

Sadaļas arhīvs