esf_832_projekts.jpg
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai.
Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībaiesf_2014_2020.jpgNacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 31.10.2016. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 3 287 350 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 2 794 247 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 493 103 EUR

Projekta mērķis

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta aktivitātes Facebook button_facebook_small.jpg

Projekta kontaktpersona
Liene Voroņenko
Tālr: 67350815
E-pasts: liene.voronenko@832.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

Valsts olimpiāžu norises laiki, organizēšanas kārtība, uzaicināto dalībnieku saraksti un rezultāti pieejami VISC vietnes sadaļā "Mācību priekšmetu olimpiādes"

02.06.2020. S.Birule. Precizēts 04.06.2020.
Mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2020./2021. mācību gadam

Projekta ietvaros sagatavots mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētnieciskās darbības pasākumu plānotās norises kalendārs.
>> Kalendārs

25.05.2020. I.Arāja.
Par Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēm 2020./2021.mācību gadā

Ir apstiprināti Latvijas skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferences norises datumi 2020./2021.mācību gadā:

 • 2021.gada 5.martā – reģionālās zinātniskās pētniecības darbu konferences Kurzemes reģionā, Zemgales reģionā, Rīgas reģionā, Vidzemes reģionā un Latgales reģionā;
 • 2021.gada 31.martā – valsts zinātniskās pētniecības darbu konference, kas norisināsies Jelgavā (LLU).

13.05.2020. I.Arāja.
Par īpašiem apbalvojumiem starptautisko pasākumu dalībnieku atlases konkursā

Izglītības un zinātnes ministrija ar īpašām balvām ir apbalvojusi tos jauniešus, kuru darbus augstu novērtējusi starptautisko pasākumu atlases komisija:

 • Evelīna Rudzīte - Rīgas Angļu ģimnāzija (Inženierzinātnes un tehnoloģijas);
 • Krišjānis Blūms - Liepājas Raiņa 6.vidusskola (Inženierzinātnes un tehnoloģijas);
 • Džonatans Miks Melgalvis, Edvards Jānis Treijs - RTU inženierzinātņu vidusskola (Ķīmijas zinātnes);
 • Kārlis Kaugars - Rīgas 64.vidusskola (Medicīna un veselības zinātnes);
 • Ance Priedniece - Rīgas 64.vidusskola (Bioloģijas zinātnes);
 • Artis Fiļs, Deniss Galanders - Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija (Datorzinātnes un informātika);
 • Aleksandra Dubovska, Jana Zēberga - Rīgas 74.vidusskola (Datorzinātnes un informātika);
 • Kārlis Vēliņš - Rīgas Franču licejs (Fizikālās zinātnes).

Izglītības iestādēm vai pilsētu izglītības pārvaldēm balvas ir iespējams saņemt VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā līdz 20.maijam.

13.05.2020. I.Arāja.
Par izmaiņām starptautisko jauno zinātnieku konkursu norisē 2020.gadā

Informējam, ka koronavīrusa Covid-19 pandēmijas dēļ šogad ir izmaiņas arī starptautisko jauno zinātnieku konkursu norisē.
>> Lasīt vairāk

06.05.2020. E.Bārdiņš.
VISC izsludina projekta sadarbības partneru atlases konkursu

Konkursa mērķis ir nodrošināt projekta sadarbības partneru – augstskolu atlasi atbilstoši 31.05.2016. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 345 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1. pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi” 15.punktam, iesaistot sadarbības partnerus reģionālo zinātnisko konferenču organizēšanā un atbalsta nodrošināšanā novadu, republikas pilsētu vai novadu apvienību olimpiāžu norisei tiešsaistes režīmā.
Lūdzam Augstskolām pieteikumus sūtīt līdz š.g. 25.maijam uz e-pastu info@832.visc.gov.lv
>> Papildus informācija konkursa nolikumā [DOCX]

06.04.2020. I.Arāja.
Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti

Vairāk nekā pustūkstotis skolēnu piektdien, 3.aprīlī, attālināti piedalījās Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē. Skolēni savu darbu prezentācijas iesūtīja video formātā, kā arī iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisijām. Valsts posmam šogad tika izvirzīti 580 skolēnu 478 zinātniskās pētniecības darbi.
>> Lasīt vairāk
>> Konferences rezultāti
>> Speciālbalvas

13.03.2020. S.Birule.
Par izmaiņām mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD klātienes norisē Latvijā

Valsts izglītības un satura centrs (VISC) koronavīrusa Covid-19 dēļ izsludinātās ārkārtas situācijas laikā līdz 2020.gada 14.aprīlim klātienē atceļ Latvijā plānotās mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniskās pētniecības darbu konferenci (ZPD), Latvijā organizētās starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes, mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanas, kā arī Latvijas skolēnu dalību starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs ārvalstīs.
Ārkārtas situācijas laikā Latvijā klātienē atceltas šādas mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD:

 • Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādes 8.-9. klasēm trešais posms 2020.gada 27.martā;
 • Fizikas valsts 70.olimpiādes trešais posms no 2020.gada 31.martam līdz 1.aprīlim;
 • Ķīmijas valsts olimpiādes trešais posms no 2020.gada 7.aprīļa līdz 9.aprīlim;
 • Baltijas valstu franču valodas olimpiāde no 2020.gada 27.marta līdz 29.martam;
 • Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konference 3.aprīlī.

VISC meklē un apzina iespējamos risinājumus. Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Facebook lapā, kā arī mājaslapā visc.gov.lv.
Ārkārtas situācijas laikā Latvijā atceltas šādas mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanas:

 • Filozofijas valsts 6.olimpiādes, Ekonomikas valsts 21.olimpiādes un Vēstures valsts 26.olimpiādes laureātu apbalvošana 2020.gada 24.martā;
 • Angļu valodas valsts 49.olimpiādes, Franču valodas valsts 50.olimpiādes un Vācu valodas valsts 50.olimpiādes laureātu apbalvošana 2020.gada 25.martā;
 • Latviešu valodas valsts 46.olimpiādes 11.-12. klasēm laureātu apbalvošana 2020.gada 6.aprīlī.

Ārkārtas situācijas laikā atcelta šāda Latvijas skolēnu dalība starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē ārvalstīs:

 • Eiropas matemātikas meiteņu olimpiāde EGMO2020 no 2020.gada 15.aprīļa līdz 21.aprīlim Nīderlandē.

10.12.2019. I.Arāja.
Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai

Projekta ietvaros ir tikušas pilnveidotas 2017.gadā izstrādātās “Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai”. Vadlīnijās tika pilnveidotas pamatojoties uz skolotāju un vērtētāju ieteikumiem skolēnu zinātniskās pētniecības darba veikšanai. Tās paredzētas gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vērtētājiem (recenzentiem). Vadlīnijas pieejamas arī e-sistēmā https://skolas.lu.lv.
>> Vadlīnijas

01.10.2019. I.Arāja.
Par ekspertiem – skolu konsultantiem zinātniskās pētniecības jautājumos

Publicējam ekspertu – skolu konsultantu sarakstu 2019./2020.mācību gadam. Saraksts ir veidots pa sešām zinātņu nozaru grupām un tur ir pieejama informācija par 230 ekspertiem no dažādām Latvijas augstskolām, zinātniskās pētniecības institūtiem, u.c.. Lai uzsāktu sadarbību ar ekspertu – skolu konsultantu, skolai ir jāatsūta aizpildīts pieteikums (pieteikuma forma atrodama ekspertu saraksta pirmajā lapā) projekta aktivitātes koordinatorei ZPD jautājumos Ingunai Arājai uz e-pastu: inguna.araja@832.visc.gov.lv līdz 20.oktobrim.
>> Ekspertu saraksts [XLSX]

Sadaļas arhīvs