esf_832_projekts.jpg
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai.
Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībaiesf_2014_2020.jpgNacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 31.10.2016. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 3 287 350 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 2 794 247 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 493 103 EUR

Projekta mērķis

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta aktivitātes Facebook button_facebook_small.jpg

Projekta kontaktpersona
Liene Voroņenko
Tālr: 67350815
E-pasts: liene.voronenko@832.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

Valsts olimpiāžu norises laiki, organizēšanas kārtība, uzaicināto dalībnieku saraksti un rezultāti pieejami VISC vietnes sadaļā "Mācību priekšmetu olimpiādes"

12.10.2018. I.Arāja.
Semināri ekonomikas skolotājiem un skolēniem

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte sadarbībā ar VISC rīko semināru ekonomikas skolotājiem “Pieredzes ekonomika un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā” (reģistrācija semināram paredzēta elektroniski līdz 29.10.2018.) un skolēniem “Pieredzes ekonomika un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā” (reģistrācija semināram paredzēta elektroniski līdz 31.10.2018.)
Semināri notiks 2018.gada 2.novembrī skolotājiem – no plkst.12.00 līdz 17.00 Aspazijas bulvārī 5, 407.auditorijā, savukārt, skolēniem seminārs notiks no plkst.13.00 līdz 16.00 Aspazijas bulvārī 5, 412.auditorijā.
Seminārs ir bezmaksas.
Skolotāji saņems VISC apliecības par piedalīšanos seminārā (6 stundas).
>> Lasīt vairāk

12.10.2018. S.Birule.
Aicinām vēstures pedagogus pieteikties uz lekciju kursu vēsturē "Dzīve padomju Latvijā"

VISC sadarbībā ar Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti organizē vienas dienas lekciju kursu par valsts olimpiādes (vidusskolas skolēniem) tēmu "Dzīve padomju Latvijā". Kursi notiks 2018.gada 25.oktobrī, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā, 508. auditorijā.
Pietikšanās kursiem sūtot vārdu, uzvārdu, darba vietu un amatu uz e-pastu sigita.sne@lu.lv
Saņemtie personas dati tiks izmantoti apliecību sagatavošanai par dalību seminārā.
Par kursu noklausīšanos apliecība ar stundu skaitu netiks izsniegta.

Darba kārtība:

10.30. Prof. Daina Bleiere. LPSR varas sistēma un tās attīstības posmi.
12.30 Doc. Jānis Ķeruss. LPSR tautsaimniecība: darbības principi, sasniegumi un problēmas.
14. 30. Prof. Ilgvars Butulis. Sabiedrības ikdiena, kultūra un cenzūra žurnala "Zvaigzne" 20. gs. 50. gadu materiālu un varas iestāžu dokumentu atspoguļojumā
16.30. Doc. Jānis Ķeruss. Literatūra un māksla padomju Latvijā: attīstības posmi, cenzūra, zemteksti.

Nodarbības ilgums ir 90 minūtes, pēc katras lekcijas 30 minūšu pārtraukums.

01.10.2018. I.Arāja.
Aicinām pieteikties 2018./2019.mācību gada pirmajam semināram "Beta"

VISC, uzsākot šī mācību gada "Beta" semināru ciklu, aicina uz pirmo praktiskās ievirzes semināru, kas tiek veltīts fizikas zinātnei. Seminārs tiek organizēts 10.-12.klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par fiziku, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu fizikā vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šo zinātni.
Seminārs notiks 2018.gada 20.oktobrī Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūtā (Ķengaraga ielā 8, Rīgā), kur jaunieši ievadlekcijā uzzinās par LU Cietvielu fizikas institūta zinātniskajām aktivitātēm, piedalīsies lekcijās par tēmām “Ilgspīdošie materiāli”, “Optiskā litogrāfija attēlu filtrēšanai” un “Augšup-pārveidotā luminiscence”, kā arī piedalīsies nodarbībās zinātniskajās laboratorijās - Cietvielu radiācijas fizikas laboratorijā, Spektroskopijas laboratorijā, Redzes uztveres laboratorijā, u.c. Seminārs plānots no pulksten 11.00 līdz 16.00.
10.-12.klašu skolēni aicināti pieteikties semināram līdz 2018.gada 12.oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu.
Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, dalība seminārā tiks apstiprināta izskatot motivāciju dalībai seminārā.
Apstiprinājums dalībai seminārā tiks izsūtīts individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi 2018. gada 16.oktobrī .
>> Pieteikuma anketa

07.09.2018. I.Arāja. Precizēts 11.09.2018.
Par Latvijas Skolēnu 43.Zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikumu

Projekta ietvaros ir sagatavots Latvijas Skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums 2018./2019.mācību gadam.
Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai VISC vietnē.
>> Konferences nolikums

15.08.2018. S.Birule. Precizēts 23.08.2018 un 30.08.2018.
Mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2018./2019. mācību gadam

Projekta ietvaros sagatavots valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētnieciskās darbības pasākumu plānotās norises kalendārs.
>> Kalendārs

04.09.2017. A.Kozlovska. Precizēts 08.01.2018.
Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai

Projekta ietvaros izstrādātas vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai. Vadlīnijās apkopoti ieteikumi skolēnu zinātniskās pētniecības darba veikšanai. Tās paredzētas gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vērtētājiem (recenzentiem). Izstrādātās vadlīnijās iekļauti galvenie darba veikšanas posmi, zinātniskās pētniecības darba struktūra, teksta noformēšanas prasības, darba aizstāvēšanas (prezentācijas) prasības un vērtēšanas kritēriji. Vadlīnijas izstrādājuši Latvijas augstskolu docētāji un praktizējoši pedagogi.
>> Vadlīnijas

09.02.2017. A.Mīļā.
Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām projekta pasākumos

Valsts izglītības satura centrs nodrošina atbalsta personāla izmaksas izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām (redzes, dzirdes, fiziskās attīstības, somatiskiem, valodas, mācīšanās un garīgās veselības traucējumiem), lai nodrošinātu izglītojamo dalību projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projektaNr. 8.3.2.1/16/I/002) pasākumos. Izglītības iestāde izvērtē un savlaicīgi informē Valsts izglītības satura centru par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem. Izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis ir tiesīgs atteikties no atbalsta pasākumu piemērošanas projekta pasākumos, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts izglītības satura centram.

09.01.2017. L.Voroņenko.
Par izglītojamā transporta izmaksu kompensāciju

Lai nodrošinātu izglītojamo dalību projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.1/16/I/002) pasākumos, Valsts izglītības satura centrs nodrošina transporta izmaksu segšanu izglītojamiem.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs