esf_831_projekts.jpg
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Kompetenču pieeja mācību saturā.
Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002
SAM: 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu
Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Kompetenču pieeja mācību saturā



\esf_2014_2020.jpgKompetenču pieeja mācību saturā
 

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 17.10.2016. – 16.10.2021.
Projekta kopējais finansējums: 13 960 884 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 11 866 751 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 2 094 133 EUR
Atbilstoši 2018.gada 13.novembra MK noteikumiem Nr.688
Projekta kopējais finansējums: 18 458 382 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 15 689 624 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 2 768 758 EUR

Projekta mērķis

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta apraksts: [PDF]
Prezentācija: [PDF]
Video "Skola 2030" [Video]
Informācija par mācību satura aprobācijas norisi [PDF]
Kopsavilkums par projekta aktivitātēm [PDF]
Projekta vietnes adrese - www.skola2030.lv
Projekta aktivitātes Facebook button_facebook_small.jpg

Projekta kontaktpersona
Santa Prancāne
Tālr. 66051908
E-pasts: santa.prancane@visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

10.08.2020. I. Leitāne.
Skolotājiem pieejami visi pilnveidotā satura mācību priekšmetu programmu paraugi

Vispārējās izglītības mācību satura izstrādes un ieviešanas projekta ietvaros tiek veidots 51 mācību priekšmetu un kursu programmu paraugs pamatizglītībā, kā arī pamatkursiem un vienam specializētajam kursam vispārējā vidējā izglītībā – tie visi šobrīd ir pilnībā izstrādāti un skolotājiem pieejami mācību resursu krātuvē. Par katru no programmu paraugiem un tā izmantošanu mācību procesā Skola2030 skolotājiem nodrošina arī tiešsaistes vebināru un pēc tā – arī tā ierakstu..
>> Lasīt vairāk

07.08.2020. L.Bērziņa.
Vebināri par pamatkursu programmu paraugiem vidējā izglītībā

Skola2030 organizē vebināru sēriju par pamatkursu programmu paraugiem vidējā izglītībā un to izmantošanu mācību procesā.
Aicinām apskatīt visas vidējās izglītības mācībuprogrammas:  https://bit.ly/videja_izglitiba_pamatkursi
Vebināri būs skatāmi tiešraidē Skola2030 Facebook lapā: https://www.facebook.com/Skola2030/

Kad? Cikos? Programma
11.augustā 12.00 Sociālās zinības un vēsture
11.augustā 14.00 Vēsture un sociālās zinātnes I
13.augustā 11.00 Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra
14.augustā 10.00 Dizains un tehnoloģijas I
14.augustā 12.00 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas pamatkursi (izņemot Literatūra I)
14.augustā 15.00 Sports un veselība
19.augustā 10.00 Programmēšana I
21.augustā 10.00 Datorika

.Ja vēlaties saņemt atbildes par kādu no šīm mācību programmām, rakstiet uz e-pastu: pastu vebinars@skola2030.lv

22.04.2020. Z.Šteinberga.
Nākamajiem vidusskolēniem jāizvēlas, ko mācīties turpmākos trīs gadus

Jau šajā vasarā skolēniem, kas 1. septembrī sāks mācības 10. klasē, būs jāizvēlas, ko mācīties vidusskolā. Sākot ar jauno mācību gadu, skolās Latvijā mainīsies veids, kā organizētas mācības vispārējā vidējā izglītībā. Aptuveni 30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, jaunieši varēs veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri viņus īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti un apgūt brīvas izvēles specializētos kursus. Lai to īstenotu, skolas Latvijā šobrīd veido savu piedāvājumu vidusskolas izglītības programmai. Skolām skolēnu izvēlei jāpiedāvā vismaz 2 mērķtiecīgi izveidoti padziļināto kursu komplekti ar 3 padziļinātiem kursiem katrā no tiem.
>> Lasīt vairāk

28.01.2020. Z.Šteinberga.
VISC uzsāk vecāku informēšanu par pilnveidoto mācību saturu un pieeju

Šī gada septembrī visās Latvijas skolās pakāpeniski tiks ieviests pilnveidotais mācību saturs un pieeja, savukārt pirmsskolas izglītības iestādes pēc jaunajiem principiem strādā jau pusgadu. Līdztekus tradicionālajām zināšanām un prasmēm mācību jomās, bērni un pusaudži skolā mērķtiecīgāk un sistemātiskāk, nekā iepriekš apgūs arī domāšanas, sadarbības, jaunrades un citas vispārīgās prasmes, kā arī vērtībās balstītus ieradumus. Nozīmīga loma pilnveidotā satura un pieejas īstenošanā ir arī vecākiem – būt nevis pasīviem vērotājiem, bet gan aktīviem sava bērna izaugsmes veicinātājiem. Tieši tādēļ VISC sāk informatīvo kampaņu “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu!”. Kampaņas mērķis ir informēt vecākus par būtiskākajām pārmaiņām izglītības saturā – no pirmsskolas līdz vidusskolai -, kā arī par sagaidāmo vecāku atbalstu bērnam mācībās un sadarbībā ar skolu.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs