esf_831_projekts.jpg
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Kompetenču pieeja mācību saturā.
Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002
SAM: 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu
Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Kompetenču pieeja mācību saturāesf_2014_2020.jpgKompetenču pieeja mācību saturā
 

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 17.10.2016. – 16.10.2021.
Projekta kopējais finansējums: 13 960 884 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 11 866 751 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 2 094 133 EUR

Projekta mērķis

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta apraksts: [PDF]
Prezentācija: [PDF]
Video "Skola 2030" [Video]
Informācija par mācību satura aprobācijas norisi [PDF]
Kopsavilkums par projekta aktivitātēm [PDF]
Projekta vietnes adrese - www.skola2030.lv
Projekta aktivitātes Facebook button_facebook_small.jpg

Projekta kontaktpersona
Velga Kakse
Tālr. 66051908
E-pasts: velga.kakse@visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

06.12.2018. I.Bojāre.
Skola2030 saņem pateicību par izcilu projekta darbu

Centrālā finanšu līgumu aģentūra (CFLA) ir augsti novērtējusi VISC īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) darbu, pasniedzot pateicības rakstu projekta komandai par nozīmīgu ieguldījumu projekta īstenošanā un kvalitatīvu un efektīvu vadību. Šajā plānošanas periodā (2014–2020) izglītības nozarē tas ir pirmais šāda veida novērtējums. CFLA pateicības rakstus par izcili īstenotiem projektiem pasniedz dažādās nozarēs.

VISC īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi piecu gadu laikā ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un mācību pieeju bērniem un jauniešiem vecumā no 1,5 gadiem līdz 12. klasei, kas nodrošina mūsdienās vajadzīgās zināšanas, prasmes un attieksmes. Šajā rudenī valdībā apstiprināti divi būtiski dokumenti – pirmsskolas vadlīnijas un pamatizglītības standarts, kuros pirmsskolas izglītības apguves plānotie rezultāti, pamatizglītības obligātais saturs, tā apguves plānotie rezultāti mācību jomās un īstenošanas principi ir izstrādāti projekta ietvaros.

Projekta vadītāja Velga Kakse uzvēra – gan sasniegtais mācību satura izstrādē un aprobācijā, gan projekta vadības novērtējums ir visas projekta komandas kopējais nopelns: “Esam stingri ievērojuši līguma noteikumus un termiņus, gan pilnveidojot un aprobējot mācību saturu, gan izstrādājot mācību un metodiskos līdzekļus, gan nodrošinot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. Projekta ietvaros ir notikušas satura ziņā nozīmīgas konferences un semināri, par kuriem bijusi liela interese. Izglītojošos un informatīvos pasākumos kopumā esam iesaistījuši jau vairāk nekā 10 000 pedagogu; ap 2000 pedagogu jau saņēmuši apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. Pilnveidotā mācību satura izstrādē notikusi Latvijā nebijuša mēroga sabiedriskā apspriešana. Tas skaidrots skolotājiem, nozares profesionāļiem, sabiedrībai.”

Atzinīgus vārdus par projektu teica arī Ilze Jodele, CFLA Izglītības satura projektu nodaļas vecākā eksperte: “Šī projekta ietvaros mums ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība gan ar VISC un tā vadību, gan ar pašu projekta komandu. Projekta vadības un komandas izaugsme projekta divu gadu īstenošanas laikā ir vērojama gan projekta organizēšanā un vadībā, gan tā ieviešanā un arī atskaitēs Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai. Tas tiek veikts kvalitatīvi un efektīvi. Jāņem vērā arī tas, ka projektam ir ļoti plašs sadarbības partneru loks – tās ir 67 pašvaldības un 100 izglītības iestādes, turklāt vēl arī piecas augstskolas, kas īsteno pedagoģijas izglītības programmas un ir iesaistītas projektā gan profesionālās pilnveides nodrošināšanā, gan mācību līdzekļu izveidē, kā arī Latviešu valodas aģentūra un Strazdumuižas internātvidusskola. Tas ir ļoti liels apjoms, kas jākoordinē – tie ir gan projekta īstenošanas satura jautājumi, gan cilvēkresursu jautājumi. Turklāt šis projekts ir ļoti nozīmīgs Latvijai, jo ievieš jaunu mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā, līdz ar to tam ir ilgtermiņa ietekme.”

Savukārt Ilona Skangale, CFLA Izglītības satura projektu nodaļas vadītājas vietniece, piebilda: “Aģentūras vadība vērtē projektu īstenošanas kvalitāti un progresu, kā arī apkopo rezultātus. Šis projekts patiešām ir izceļams citu mūsu uzraudzīto projektu vidū – ar komandas darbu, ar to, kā komanda spēj izpildīt Eiropas Savienības fondu projektiem izvirzītās prasības un organizēt daudzveidīgo sadarbības partneru dalību – informēt, iesaistīt un nonākt pie kopīgā mērķa.”>> Lasīt vairāk Skola2030 vietnē

04.12.2018. I.Bojāre.
Skola2030 aicina skolēnus sniegt viedokli par mācībām skolā

Līdz šī gada 31.decembrim Skola2030 aicina 7.-12. klašu skolēnus sniegt viedokli par mācībām skolā, aizpildot anketu šajā saitē: https://edurio.com/skola2030. Anketas aizpildīšana aizņems vidēji 25 minūtes, un iegūtie dati tiks izmantoti skolām un skolotājiem topošo atbalsta materiālu pilnveidē darbam ar jauno mācību saturu.

Mēs, Skola2030 jeb ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” komanda Valsts izglītības satura centrā, šobrīd strādājam pie tā, lai pilnveidotu, ko un kā māca Latvijas skolās. Līdz ar pilnveidoto mācību saturu projekta ietvaros top atjaunotas mācību priekšmetu programmas un citi atbalsta materiāli pedagogiem, kā arī tiek izstrādāti mācību līdzekļi skolēniem. Tāpēc skolēnu vērtējums par mācībām skolā un viedoklis par izglītību mums ir ļoti svarīgs! Iegūtie dati tiks izmantoti, lai pilnveidotu skolām un skolotājiem topošos atbalsta materiālus, kā arī mācību līdzekļus skolēniem.

Lai nodrošinātu to, ka aptaujā piedalās tikai 7.-12. klašu skolēni katrs no skolēniem anketu aizpilda tikai vienu reizi, un tās aizpildīšanai nepieciešams autorizēties ar savu e-klases vai mykoob skolēna pieejas kontu. Anketa ir anonīma, Skola2030 nebūs pieejami autorizācijā izmantotie personas dati. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā un būs pieejami nākamajā gadā.

Ceram uz aktīvu līdzdalību, jau iepriekš pateicoties par iesaisti un atbilžu sniegšanai veltīto laiku!

02.10.2018. E.Avota.
20181002.jpgCeļā uz mūsdienīgu izglītību – skolotājs kā mācību procesa vadītājs

Ap tūkstoš skolotāju no visas Latvijas 27. septembrī pulcējās Rīgā uz Skola2030 rīkoto konferenci “Lietpratība pamatizglītībā”, lai klātienē iepazītos ar pilnveidotā mācību satura un pieejas dažādās mācību jomās ieviešanu un pilotskolu pieredzi. Konferencē, kuru ierakstā varēja vērot arī tiešsaistē, daudzkārt tika uzsvērta skolotāja lomas maiņa – lai nodrošinātu mūsdienīgu izglītību mainīgu zināšanu apstākļos, skolotājam jākļūst par mācību procesa vadītāju, rosinot skolēnu aktīvu iesaisti, pretstatā gatavu zināšanu nodošanai. Divus gadus pirms pilnveidoto pamatizglītības un vispārējās izglītības standartu oficiālās ieviešanas skolotāji tika aicināti padomāt, ko jau tagad var mainīt savā darbā klasē, lai mācības padarītu jēgpilnākas un mūsdienīgākas. Akcentu maiņa, kas nepieciešama pilnveidotā mācību satura sekmīgai ieviešanai, uzsver skolotāju sadarbības nozīmi mācību plānošanā katrā skolā un regulāru pieredzes apmaiņu starp kolēģiem.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs