esf_profizgl_profpilnv.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)
Sākumlapa > VISC > Sadarbība un līdzdalība > Darba grupas un padomes

Darba grupas, padomes un apvienības

VISC organizētās konsultatīvās padomes un darba grupas:

Vispārējās izglītības satura konsultatīvā padome Kontaktpersona:
Liene Zeile
Tālr. 67814439
e-pasts: liene.zeile@visc.gov.lv
Mācību līdzekļu – mācību grāmatu izdevēju konsultatīvā padome Kontaktpersona:
Ineta Upeniece
Tālr. 67814244
e-pasts: ineta.upeniece@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome speciālajā izglītībā Kontaktpersona:
Mudīte Reigase
Tālr. 67216500
e-pasts: mudite.reigase@visc.gov.lv
Starpinstitucionāla darba grupa metodisko ieteikumu "Speciālo vajadzību agrīnas diagnosticēšanas mehānisms Latvijā" izstrādei Kontaktpersona:
Māra Liepniece
Tālr. 67212227
e-pasts: mara.liepniece@visc.gov.lv
Interešu izglītības konsultatīvā padome Kontaktpersona:
Astra Aukšmuksta
Tālr. 67350957
e-pasts: astra.auksmuksta@visc.gov.lv
Bērnu nometņu jomas darbības pilnveides ekspertu komisija Kontaktpersona:
Inta Kraskeviča
Tālr. 67350813
e-pasts: nometnes@visc.gov.lv