valval.gif
Valsts valodas prasmes pārbaude notiek trim līmeņiem (A, B, C). Sekmīgi nokārtojot pārbaudi, persona saņem valsts valodas prasmes apliecību.
Sākumlapa > Valsts valodas prasmes pārbaude > Aktuālā informācija

Aktuālā informācija

Valsts valodas prasmes pārbaude

24.04.2019. A.Lazareva.
Reģistrēšanās valsts valodas prasmes pārbaudēm

Aktualizēts valsts valodas pārbaužu grafiks.
>> Lasīt vairāk sadaļā "Reģistrēšanās pārbaudei"

20160722_garezers.jpg22.07.2016. B.Mūrniece-Buļeva.
Valsts valodas prasmes pārbaude ASV, Latviešu centrā "Garezers"

No 2016. gada 22. jūnija līdz 1. jūlijam Valsts izglītības satura centra (VISC) Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja Anta Lazareva un vecākā referente Baiba Mūrniece Buļeva atradās ASV, Mičiganā, Latviešu centrā “Garezers”.
Šajā laikā “Garezerā” tika realizēts Amerikas Latviešu apvienības (ALA) Izglītības nozares projekts “Latviskās identitātes saglabāšana: iegūsim valsts valodas prasmes apliecību!” (ar Sabiedrības integrācijas fonda “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmas” atbalstu). Projekts sniedza iespēju Garezera Vasaras vidusskolas (GVV) audzēkņiem, kā arī citiem interesentiem pārbaudīt savas latviešu valodas zināšanas, kārtojot valsts valodas prasmes pārbaudi.
Garezerā valsts valodas prasmes pārbaudi kārtoja 44 pretendenti – gan GVV 4. klases skolēni, gan skolas absolventi un GVV mācībspēki. Pārbaudē bija iespēja pārliecināties, ka skolēnu latviešu valodas prasme ir pietiekama veiksmīgai saziņai valodas prasmes pamata un vidējā līmenī, turklāt labāks valodas prasmes līmenis ir tiem skolēniem, kuri latviski runā arī ģimenē.
>> Lasīt vairāk

15.12.2014. A.Lazareva.
Gatavojoties Valsts valodas prasmes pārbaudei

No 2015.gada janvāra būs jauni izdevumi lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmē.
Gatavojoties Valsts valodas prasmes pārbaudei, var izmantot materiālus internetā:

31.01.2014. A.Lazareva.
Izdots pētījums par valsts valodas prasmes pārbaudi Latvijā

Pētījumā "Valsts valodas prasmes pārbaude Latvijā: rezultāti un to analīze (2009–2012)" veiktā statistisko datu analīze atspoguļo valsts valodas prasmi tajās Latvijas iedzīvotāju grupās, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda un kuru pārstāvji kārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi. Pētījumu sagatavojuši VISC Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas darbinieki sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru.
>> Pētījums

26.09.2010. A.Lazareva.
Bezmaksas konsultācijas par valsts valodas prasmes pārbaudi un maksas diagnosticējošie pārbaudījumi

Lūdzam pieteikties pa tālr. 67281232.

Sadaļas arhīvs