specizgl04.jpg
Speciālā izglītība — personām ar speciālām vajadzībām adaptēta vispārējā un profesionālā izglītība.
Sākumlapa > Speciālā izglītība > Programmu paraugi

Programmu paraugi

Speciālās izglītības programmu paraugi

Speciālās pirmsskolas izglītības programmas paraugi

Speciālās pirmsskolas izglītības programmas paraugi ir pieejami 2012. gada 31. jūlija MK noteikumos Nr.533 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām" 3. un 4.pielikumā.
3.pielikums. Speciālās pirmsskolas izglītības programmas paraugs
4.pielikums. Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmas paraugs

Speciālās pamatizglītības programmu paraugi

Speciālās pamatizglītības programmu paraugi ir pieejami 2014.gada 12.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” 28., 29. un 30.pielikumā.
28.pielikums. Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, fiziskās attīstības traucējumiem, somatiskām saslimšanām, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem paraugs (izglītības programmas kodi 21015111, 21015121, 21015211, 21015221, 21015311, 21015321, 21015411, 21015421, 21015511, 21015521, 21015611, 21015621, 21015711, 21015721)
29.pielikums.Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem paraugs (izglītības programmas kods 21015811, 21015821)
30.pielikums.Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem paraugs (izglītības programmas kods 21015911, 21015921)

 
Mācību priekšmetu programmu paraugi

Mācību priekšmetu programmu paraugi speciālo izglītības programmu īstenošanai

 • Dabaszinības 1.-6.klasei [PDF]
 • Ģeogrāfija 5.-9.klasei [PDF]
 • Latviešu valoda 1.-9.klasei [PDF]
 • Latvijas vēsture [PDF]
 • Latvijas un pasaules vēsture 6.-8.klasei [PDF]
 • Literatūra 5.-9.klasei [PDF]
 • Matemātika 1.-9.klasei [PDF]
 • Mājturība un tehnoloģijas 1.-4.klasei [PDF]
 • Mājturība un tehnoloģijas 5.-9.klasei [PDF]
 • Mūzika 1.-9.klasei [PDF]
 • Pasaules vēsture [PDF]
 • Sociālās zinības 1.-4.klasei [PDF]
 • Sociālās zinības 5.-9.klasei [PDF]
 • Vizuālā māksla 1.-9.klasei [PDF]

Mācību priekšmetu programmu paraugi speciālās pamatizglītības programmu īstenošanai izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

Izglītības programmas stundu plāna 1.variants

 • Dabaszinības 1.-6.klasei [PDF]
 • Informātika 5.-7.klasei [PDF]
 • Latviešu valoda 1.-9.klasēm [PDF]
 • Matemātika 1.-9.klasēm [PDF]
 • Mājturība un tehnoloģijas 1.-9.klasēm [PDF]
 • Mūzika 1.-9.klasēm [PDF]
 • Sociālās zinības 1.-9.klasēm [PDF]
 • Sports 1.-9.klasēm [PDF]
 • Vizuālā māksla 1.-9.klasēm [PDF]

Izglītības programmas stundu plāna 2.variants

 • Saskarsme, sports, sociālās zinības, vizuālā māksla 1.-9.klasēm [PDF]

 
Metodiskie ieteikumi speciālajā izglītībā

 • Dabaszinības 7.-9. klasei.
  Metodiskie ieteikumi izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem speciālo izglītības programmu mācību satura apguvei [PDF]
 • Latviešu valoda.
  Metodiskie ieteikumi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem [PDF]
 • Matemātika.
  Metodiskie ieteikumi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem [PDF]
 • Matemātika.
  Metodiskie ieteikumi profesionālās pamatizglītības programmām izglītojamajiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem [PDF]
 • Mūzika.
  Metodiskie ieteikumi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem [PDF]
 • Ritmika.
  Metodiskie ieteikumi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem [PDF]

 
Mācību līdzekļi speciālajā izglītībā

 • Mācību līdzekļi speciālo izglītības programmu (izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem) īstenošanai [PDF]