Profesiju standarti no 2017.gada

Pēdējās izmaiņas – 17.05.2019.

PKL – Profesionālās kvalifikācijas līmenis

LKI – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

* Izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai ” - Projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001)

Reģ. Nr. Profesijas nosaukums Datne PKL LKI Iepriekšējās versijas
PS-001 Video operators*  PDF 3 4 26.01.2011.
PS-002 Video operatora palīgs*  PDF 2 3 nav
PS-003 Ainavu strādnieks* PDF 2 3 nav
PS-004 Ainavu būvtehniķis*  PDF 3 4 nav
PS-005 Kokkopis (arborists)* PDF 2 3 22.04.2005.
PS-006 Namu apsaimniekošanas meistars*  PDF 2 3 29.12.2005.
PS-007 Namu pārzinis* PDF 3 4 06.07.2005.
PS-008 Lokomotīvju saimniecības tehniķis*  PDF 3 4 25.09.2002.
PS-009 Hidrobūvju būvtehniķis*  PDF 3 4 nav
PS-010 Koku kopšanas tehniķis*  PDF 3 4 nav
PS-011 Uzkopšanas darbu meistars*  PDF 2 3 nav
PS-012 Ķīmijas laborants*  PDF 2 3 nav
PS-013 Elektroiekārtu montētājs* PDF 2 3 nav
PS-014 Frēzētājs* PDF 2 3 12.03.2001.
PS-015 Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)* PDF 2 3 06.07.2005.
PS-016 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)* PDF 2 3 06.07.2005.
PS-017 Elektronikas montētājs* PDF 2 3 nav
PS-018 Elektronikas tehniķis* PDF 3 4 12.10.2011.
PS-019 Kuģa vadītājs uz kuģiem, līdz 50 BT* PDF 2 3 10.12.2014.
PS-020 Finanšu darbinieks* PDF 3 4 20.12.2006.
PS-021 Grāmatvedis* PDF 3 4 19.10.2001.
PS-022 Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs* PDF 2 3 03.06.2003.
PS-023 Pavārs* PDF 3 4 15.04.2009.
PS-024 Pavāra palīgs* PDF 2 3 08.01.2002.
PS-025 Konditors* PDF 3 4 12.03.2002.
PS-026 Konditora palīgs* PDF 2 3 19.10.2001.
PS-027 Pārtikas produktu ražošanas tehniķis*  PDF 3 4 19.06.2008.
PS-028 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)* PDF 2 3 06.07.2005.
PS-029 Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW* PDF 3 4 nav
PS-030 Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT* PDF 3 4 nav
PS-031 Namdaris*  PDF 3 4 08.09.2003.
PS-032 Jumiķis* PDF 3 4 20.12.2006.
PS-033 Pārtikas produktu ražošanas operators* PDF 2 3 18.02.2009.
PS-034 Gāzes apgādes sistēmu tehniķis* PDF 2 3 nav
PS-035 Gāzes iekārtu remontatslēdznieks* PDF 2 3 nav
PS-036 Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis* PDF 3 4 nav
PS-037 Siltumiekārtu remontatslēdznieks* PDF 2 3 nav
PS-038 Poligrāfijas iekārtu tehniķis* PDF 3 4 nav
PS-039 Apdares darbu strādnieks* PDF 2 3 08.01.2002.
PS-040 Apdares darbu tehniķis* PDF 3 4 07.01.2003.
PS-041 Tekstilmateriālu ražošanas operators* PDF 2 3 nav
PS-042 Apavu labotājs* PDF 2 3 23.02.2007.
PS-043 Apavu izgatavotājs* PDF 3 4 nav
PS-044 Mežsaimniecības tehniķis* PDF 3 4 08.12.2010.
PS-045 Meža mašīnu operators* PDF 3 4 18.08.2010.
PS-046 Autodiagnostiķis* PDF 3 4 nav
PS-047 Spēkratu mehāniķis* PDF 3 4 nav
PS-048 Skolotājs PDF 5 6 27.02.2004.
PS-049 Būvkonstrukciju montētājs* PDF 2 3 17.06.2015.
PS-050 Mērniecības tehniķis* PDF 3 4 nav
PS-051 Ceļu būves strādnieks* PDF 2 3 nav
PS-052 Arhitektūras tehniķis* PDF 3 4 30.04.2003.
PS-053 Sliežu ceļu saimniecības tehniķis* PDF 3 4 25.09.2002.
PS-054 Transporta vagonu  tehniķis* PDF 3 4 25.09.2002.
PS-055 Kosmētiķis* PDF 3 4 17.06.2009.
PS-056 Maiznieks* PDF 3 4 18.02.2009.
PS-057 Maiznieka palīgs* PDF 2 3 nav
PS-058 Pārtikas kvalitātes kontrolieris* PDF 3 4 nav
PS-059 Tūrisma pakalpojumu konsultants* PDF 3 4 nav
PS-060 Ģeotehnikas izpētes tehniķis* PDF 3 4 nav
PS-061 Transportbūvju būvtehniķis* PDF 3 4 nav
PS-062 Būvizstrādājumu galdnieks* PDF 3 4 09.06.2010.
PS-063 Mēbeļu galdnieks* PDF 3 4 17.06.2009.
PS-064 Fotogrāfs* PDF 3 4 13.06.2006.
PS-065 Produktu dizainera asistents* PDF 3 4 nav
PS-066 Aukstumiekārtu remontatslēdznieks* PDF 2 3 nav
PS-067 Aukstumiekārtu sistēmu tehniķis* PDF 3 4 nav
PS-068 Automehāniķis* PDF 3 4 13.10.2010.
PS-069 Spēkratu atslēdznieks* PDF 2 3 nav
PS-070 Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis* PDF 3 4 25.09.2002.
PS-071 Vēdināšanas un kondicionēšanas iekārtu remontatslēdznieks* PDF 2 3 nav
PS-072 Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis* PDF 3 4 nav
PS-073 Zivkopības tehniķis* PDF 3 4 nav
PS-074 Zivkopis* PDF 2 3 nav
PS-075 Veterinārārsta asistents* PDF 3 4 19.03.2008.
PS-076 Mašīnbūves tehniķis* PDF 3 4 18.02.2009.
PS-077 Rūpniecisko iekārtu mehāniķis* PDF 3 4 nav
PS-078 Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis* PDF 3 4 nav
PS-079 Ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtu remontatslēdznieks* PDF 2 3 nav
PS-080 Skaņu operators* PDF 3 4 nav
PS-081 Gaismošanas operators* PDF 3 4 nav
PS-082 Transportlīdzekļu krāsotājs⃰ PDF 3 4 21.06.2006. 
PS-083 Florists* PDF 2 3 08.01.2002.
PS-084 Frizieris* PDF 2 3 26.01.2011.
PS-085 Vides tehniķis* PDF 3 4 17.10.2012.
PS-086 Vides iekārtu tehniķis* PDF 3 4 08.09.2003.
PS-087 Vides dizainera asistents* PDF 3 4 nav
PS-088 Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis* PDF 3 4 nav
PS-089 Komunikācijas dizainera asistents* PDF 3 4 nav
PS-090 Krāšņu un kamīnu mūrnieks* PDF 3 4 nav
PS-091 Ķīmisko procesu tehniķis* PDF 3 4 17.02.2010.
PS-092 Mūrnieks* PDF 2 3 03.06.2003. IZM Nr. 262
PS-093 Pirtnieks* PDF 2 3 nav
PS-094 Pirts meistars* PDF 3 4 nav
PS-095 Restaurācijas tehniķis* PDF 3 4 nav
PS-096 Gaisa kuģa mehāniķis* PDF 3 4 nav
PS-097 Komercpilots (CPL)* PDF 3 4 nav
PS-098 Zobārsta asistents* PDF 3 4 20.04.2004.
PS-099 Sliežu ceļu brigadieris* PDF 2 3 nav
PS-100 Zobu tehniķis* PDF 3 4 20.04.2004
PS-101 Māsas palīgs* PDF 2 3 08.09.2003
PS-102 Aprūpētājs* PDF 2 3 03.06.2004
Reģ. Nr. Profesijas nosaukums Datne PKL LKI Iepriekšējās versijas