profizgl03.jpg
Profesionālā izglītība ir pamats ilgtspējīga darba spēka un ekonomikas izaugsmei. Tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas un novērtēšanas sistēma - spēja elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām darba tirgū.

Profesionālās izglītības programmas

Citas programmas
 

  • Apsardzes darbs [PDF], [DOC]
  • Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma [PDF]
  • Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā [PDF]
    (Grozīts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 1.julija noteikumiem Nr.358)
  • Spridzināšanas darbu vadīšana civilām valadzībām [PDF]
  • Spridzināšanas darbu veikšana civilām valadzībām [PDF]