profizgl03.jpg
Profesionālā izglītība ir pamats ilgtspējīga darba spēka un ekonomikas izaugsmei. Tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas un novērtēšanas sistēma - spēja elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām darba tirgū.

Nozaru kvalifikāciju struktūras

Metodiskie materiāli

Nozares kvalifikāciju struktūras (NKS) izstrādei

  • NKS aktualizācija [PDF]
  • Iesniegums [DOC]
  • NKS projekta veidlapa [DOC]

Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādei

  • Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes procesa shēma [PDF]
  • Iesnieguma veidlapa [DOC]
  • Profesijas standarta izstrādes veidlapa [DOC]
  • Profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes veidlapa [DOC]
  • Profesiju standartu/profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes metodika [PDF]
  • Europass pielikumi kvalifikāciju apliecinošam dokumentam [PDF]
  • Instrukcija Europass pielikumu kvalifikāciju apliecinošam dokumentam [PDF]