profizgl03.jpg
Profesionālā izglītība ir pamats ilgtspējīga darba spēka un ekonomikas izaugsmei. Tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas un novērtēšanas sistēma - spēja elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām darba tirgū.

Aktuālā informācija

Profesionālā izglītība

09.07.2020.
Pāreja uz jaunu standartu profesionālajā izglītībā

Izstrādāti ieteikumi izglītības programmu pielāgošanai, lai varētu uzsākt 2020./2021.m.g. 1.kursu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” .
>> Ieteikumi

02.06.2020.
Arī profesionālās izglītības iestādes sāks kompetenču pieejas īstenošanu vispārizglītojošajos priekšmetos

Lai no 2020. gada 1. septembra visās profesionālās izglītības iestādēs varētu sākt kompetenču pieejas īstenošanu vispārizglītojošajos priekšmetos, valdība šodien atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu.
>> Lasīt vairāk

11.05.2020.
Biežāk uzdotie jautājumi un ieteikumi gatavojoties 2019./2020. m.g. noslēgumam

Valsts izglītības satura centrs apkopojis ieteikumus, kas palīdzēs sagatavoties 2019./2020. mācību gada noslēgumam.
>> Lasīt vairāk

21.05.2019. R.Saksons.
Apstiprināti Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējie noteikumi Nr. 1-6e/19/11 "Profesionālās izglītības programmu izstrādes kārtība"

2019. gada 7. maijā apstiprināti Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējie noteikumi Nr. 1-6e/19/11 “Profesionālās izglītības programmu izstrādes kārtība”. Ar šo noteikumu apstiprināšanu spēku zaudējuši Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 11.oktobra iekšējie noteikumi Nr. 22 "Profesionālās izglītības programmu izstrādes kārtība".
>> Programmu izstrādes kārtība publicēta sadaļā "Programmas"

Sadaļas arhīvs