profizgl03.jpg
Profesionālā izglītība ir pamats ilgtspējīga darba spēka un ekonomikas izaugsmei. Tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas un novērtēšanas sistēma - spēja elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām darba tirgū.

Aktuālā informācija

Profesionālā izglītība

11.10.2018. R.Saksons.
Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.626

2018. gada 9.oktobrī apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 626 “Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību”, kuri veidoti pamatā ņemot vērā nozaru kvalifikāciju struktūras.
>> Lasīt vietnē "likumi.lv"

12.04.2018. R.Saksons.
Saskaņotas nozaru kvalifikācijas struktūras

2018. gada 21.marta un 11.aprīļa Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdēs tika saskaņotas 15 nozaru kvalifikāciju struktūras, kas pilnveidotas un izstrādātas Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai ” – Projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001).
>> Publicēti sadaļā "Nozaru kvalifikāciju struktūras"

22.06.2017. R.Gintaute-Marihina.
Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas

Lai sniegtu vienotus pamatprincipus un metodisku atbalstu darba vidē balstītu mācību organizēšanai un īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrija 09.06.2017. apstiprinājusi Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas.
>> Vadlīnijas un pielikumi [ZIP]

30.03.2017. R.Gintaute-Marihina.
Izstrādāts apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu profesionālās izglītības programmas paraugs

Izglītības un zinātnes ministrija 2017. gada 21. martā ir saskaņojusi Iekšlietu ministra apstiprināto profesionālās pilnveides izglītības programmas paraugu "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma" 84 kontaktstundu apjomā.
Programmas paraugs pieejams kā aktuālais informatīvais materiāls, jo programmas paraugs vēl nav spēkā!
>> Lasīt vairāk
>> Programmas paraugs
>> Vairāk informācijas Iekšlietu ministrijas vietnē

Sadaļas arhīvs