eks_profizgl_03.jpg
Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni noris atbilstoši eksāmenu programmām

Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas

 

Saskaņā ar 2011.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.662 „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās” 20.punktu VISC izstrādājis centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas.