eks_profizgl_01.jpg
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenus kārto, lai iegūtu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju Latvijas izglītības klasifikācijā ietvertajās profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības programmās vai, ja persona vēlas, novērtētu tās ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci

Aktuālā informācija

Centralizētie profesionālas kvalifikācijas eksāmeni

03.12.2018. M.Dukurs.
Izstrādātas centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās" 20.punktu un Ministru kabineta 2016.gada 26. aprīļa noteikumiem "Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni", VISC izstrādājis centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas.

11.01.2017. M.Dukurs.
Par elektroniskās saziņas vides reģistrētajiem lietotājiem atrašanās vietas maiņu VISC tīmekļa vietnē

Informējam, ka elektroniskajai saziņas videi reģistrētajiem lietotājiem tiek mainīta atrašanās vieta VISC tīmekļa vietnē. Turpmāk tā atradīsies sadaļā "Profesionālā izglītība > Pārbaudes darbi > E-saziņas vide". Šī tīmekļa vietnes vieta tiks izmantota saziņai ar profesionālās izglītības iestādēm, kuras organizē profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas. Esošie lietotājvārdi un paroles netiek mainītas. Līdz 16.janvārim pieeja šai videi tiks saglabāta arī tīmekļa vietnes sadaļā "Reģistrētajiem lietotājiem".
Ja saistībā ar piekļuvi E-saziņas videi rodas problēmas, lūdzam sazināties ar Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecāko referentu Māri Dukuru (e-pasts maris.dukurs@visc.gov.lv, tālrunis 67814353).

Sadaļas arhīvs