Sākumlapa > Interešu izglītības jomas > Vizuālā māksla. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Vizuālā māksla"

Vizuālā māksla. Arhīvs
 

2020.gads

21.01.2020. S.Mieze. Precizēts 29.01.2020.
Latvijas Universitātes Zinātņu mājā būs skatāma 48.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2020" laureātu darbu izstāde

Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālā asambleja 2020.gadu ir pasludinājusi par Starptautisko augu aizsardzības gadu. Atsaucoties šim aicinājumam, 48.Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam “Lidice 2020” tika piedāvātā tēma “Ainava”. Konkursa fināls notiek Čehijas pilsētā Lidicē, bet tradicionāli jau daudzu gadu garumā konkursā piedalās arī Latvijas bērni un jaunieši.
Laureātu darbu izstāde apskatāma no 2020.gada 23.janvāra līdz 10.februārim Latvijas Universitātes Zinātņu mājā.
Laureātu apbalvošana notiks 2020.gada 10.februārī plkst.14.00 Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Jelgavas iela 3, Rīga.
>> Lasīt vairāk

 
2019.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā 47.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2019" Rezultāti [PDF] VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv

30.01.2019. I.Slišāne.
Noslēgusies 47.Starptautiskā bērnu māksla konkursa "Lidice 2019" Latvijas kārta

47.Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa "Lidice 2019" tēma ir "Ķīmija".
Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētāja- māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa; žūrijas komisijas locekļi: Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne, kā arī Līgatnes “Amatu mājas” vadītāja Areta Raudzepa.
Konkursam tika iesūtīti 943 darbi no 54 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 211 darbi.
Laureātu darbu izstāde apskatāma no 2019.gada 4.februāra līdz 21.februārim LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā. Laureātu apbalvošana notiks 2019.gada 21.februārī plkst.14.00 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā. Sveicam laureātus un viņu pedagogus!
Papildu informācija: Darbi, kuri netika izvirzīti konkursam Čehijā, jāizņem līdz 2019.gada 2.martam Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, iepriekš saskaņojot ar RIIMC metodiķi Dagniju Ramani pa tālr.29460028.
Par norādītajā laikā neizņemtajiem darbiem konkursa organizatori atbildību neuzņemas.

 
2018.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
17.05.–13.09.2018. (3.kārta) Mazmežotnes muižā (darbu izstāde) Vides objektu un mākslas darbu izstāde-konkurss "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās" Konkursa rezultāti [PDF] Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv

14.05.2018. Papildināts 13.06.2018. A.Raudzepa.
Mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstāde "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās" Mazmežotnes muižas parkā

VISC sadarbībā ar izglītības iestāžu mākslas pulciņu audzēkņiem un pedagogiem 2017./2018.mācību gadā īstenoja vides objektu un ārējā vidē eksponētu mākslas darbu konkursu “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”, kurš noslēgsies ar skolēnu darbu izstādi Mazmežotnes muižā, Rundāles novadā.
Izstādes atklāšana un konkursa laureātu apbalvošana 2018.gada 17.maijā plkst.15.00, bet darbi apskatāmi visu vasaru – līdz 12.septembrim.
Konkursa mērķis: veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem, rosināt interesi par Latvijas dabas daudzveidību un atklāt tās skaistumu mākslas darbos.
No 410 konkursam iesūtītajiem darbu pieteikumiem izstādē būs apskatāmi 126 paši radošākie skolēnu darbi. Lai gan VISC šādu vides objektu konkursu organizēja pirmo reizi, mākslas pulciņu ieinteresētība un atsaucība bija liela. Paldies visiem par šī gada veikumu!

07.03.2018. A.Raudzepa. Papildināts 19.04.2018. Precizēts 15.03.2018.
Uzsākta gatavošanās vides objektu un mākslas darbu izstādei-konkursam "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās"

VISC šajā mācību gadā organizē vides objektu un mākslas darbu izstādi – konkursu "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās". Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par Latvijas dabu, tās daudzveidību un saglabāšanu, kā arī rosināt veidot vides objektus un ārējā vidē eksponējamus mākslas darbus.
Konkurss noslēgsies ar laureātu darbu ekspozīciju, kas tiks izvietota un atklāta 2018. gada 17.maijā Mazmežotnes muižas parkā un būs apskatāma visu vasaru. Noslēguma izstādei darbi tiks izraudzīti konkursa 2.kārtā pēc konkursa dalībnieku iesūtītajām darbu fotogrāfijām.
Daudzviet Latvijā gatavošanās konkursam jau uzsākta, veidojot izstādes un eksponējot objektus ārējā vidē.
Izstādes novados:

 • Limbažu novada izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu vides objektu un mākslas darbu izstāde “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās” apskatāma Limbažu bērnu un jauniešu centrā no 2018.gada 27.februāra līdz 28.martam.
 • Jelgavā konkursa darbi apskatāmi Jelgavas 1. internātpamatskolā –attīstības centrā no 2018. gada 5. līdz 12.aprīlim.
 • Ogrē konkursa dalībnieku darbi apskatāmi Ogres Mākslas skolas izstāžu zālē no 12. līdz 23.martam.
 • Siguldas un Garkalnes novadu konkursa dalībnieku darbi apskatāmi Raiņa parkā Siguldā (pretī Pakalpojumu centram) Šūpoļu festivāla ietvaros no 30.marta līdz 2.aprīlim plkst. 19.00.
 • Krāslavā konkursam veidotie darbi apskatāmi no 16. līdz 20.aprīlim dažādās pilsētas vietās - Raiņa ielā, pie Krāslavas Bērnu un jauniešu centra un Krāslavas Valsts ģimnāzijas, kā arī Krāslavas peldbaseina teritorijā. Izstāde notiek Krāslavas 95 gadu jubilejas svinību ietvaros
 • Talsu novada bērni un jaunieši vides objektu izstādi veltījuši Zemes dienai. Izstāde apskatāma no 17.aprīļa Talsu novada Administratīvā centra parkā.

06.02.2018. A.Raudzepa.
Noslēgusies 46.Starptautiskā bērnu māksla konkursa "Lidice 2018" Latvijas kārta

UNESCO 2018.-2028.gadu pasludinājusi par Starptautisko desmitgadi “Ūdens ilgtspējīgai attīstībai”, tāpēc 46.Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa „Lidice 2018” tēma ir “Ūdens”.
Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētāja- māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa; žūrijas komisijas locekļi: Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne.
Konkursam tika iesūtīti 1256 darbi no 54 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 178 darbi.
Laureātu darbu izstāde apskatāma no 2018.gada 6.februāra līdz 21.februārim Rīgas domē, Rātslaukumā 1.
Laureātu apbalvošana notiks 2018.gada 21.februārī plkst.14.00 VEF Kultūras pilī, Ropažu ielā 2, Rīgā.
Sveicam laureātus un viņu pedagogus!
Papildu informācija: Darbi, kuri netika izvirzīti konkursam Čehijā, jāizņem līdz 2018.gada 2.martam Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, iepriekš saskaņojot ar RIIMC metodiķi Dagniju Ramani pa tālr. 29460028.
Par norādītajā laikā neizņemtajiem darbiem konkursa organizatori atbildību neuzņemas.

22.01.2018. A.Raudzepa.
Mainīti Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2018" Latvijas kārtas laureātu apbalvošanas pasākuma norises datums un vieta

Pasākums notiks 2018.gada 21.februārī plkst. 14.00 VEF Kultūras pilī Rīgā, Ropažu ielā 2.

 
2017.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
01.-02.06.2017.
(3.kārta)
Bauska Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu skate "Latvijas toņi un pustoņi" Festivāla programma [JPG]
Izstādes afiša [JPG]
Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv
01.-16.02.2017.
(1.kārta)
Rīga 45.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2017" Izstādes afiša [PDF] Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv

09.10.2017. A.Raudzepa.
Seminārs interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatoriem

2017.gada 10.oktobrī Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, 1.telpā notiks informatīvais seminārs novadu/pilsētu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatoriem.

30.05.2017. A.Raudzepa.
1. un 2. jūnijā Bauskā notiks V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls “Toņi un pustoņi”

Valsts izglītības satura centrs jau piekto reizi rīko Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālu “Toņi un pustoņi”. Tas notiek reizi piecos gados un šogad notiks 1. un 2. jūnijā Bauskā.
Festivāla laikā tiks atklāta interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstāde “Latvijas toņi un pustoņi”, kurā bērnu un jauniešu redzējumā vairāk nekā 300 darbos ieraugāmas Vidzemei, Latgalei, Kurzemei, Zemgalei, Rīgai raksturīgās krāsas, ornamenti, zīmes un noskaņas.
Festivāla ietvaros notiks arī bērnu un jauniešu veidoto tērpu kolekciju demonstrējumi gan tērpu konkursa finālskatē, gan tērpu parādē, arī te būs skatāma Latvija toņu un pustoņu krāšņumā un daudzveidībā.

27.01.2017. A.Raudzepa.
Noslēgusies 45.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2017" Latvijas kārta

UNESCO 2017.gadu pasludinājusi par ilgtspējīgas tūrisma attīstības gadu, tāpēc 45.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „Lidice 2017” ir veltīts tēmai „Ceļojumi”.
Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētāja- māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa; žūrijas komisijas locekļi: Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne.
Konkursam tika iesūtīti 1165 darbi no 49 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 190 darbi.
Laureātu darbu izstāde būs apskatāma no 2017.gada 1.februāra līdz 16.februārim Rīgas domē, Rātslaukumā 1.
Laureātu apbalvošana notiks 2017.gada 16.februārī plkst.14.00 Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13.
Sveicam laureātus un viņu pedagogus!
Papildu informācija:
Darbi, kuri netika izvirzīti konkursam Čehijā, jāizņem līdz 2017.gada 3.martam Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, iepriekš saskaņojot ar RIIMC metodiķi Dagniju Ramani pa tālr. 29460028.
Par norādītajā laikā neizņemtajiem darbiem konkursa organizatori atbildību neuzņemas.

03.01.2017. A.Raudzepa.
Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstāde "Manas mājas"

No 2017.gada 2.janvāra līdz 5.februārim kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Rīgā, ir apskatāma interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstāde “Manas mājas”.
Valsts izglītības satura centrs 2016.gadā organizēja interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu konkursu. Tā mērķis bija aktivizēt pedagogu metodisko darbību kā radošo procesu un pieredzes apmaiņu, izstrādājot mūsdienīgus metodiskos materiālus un popularizējot pedagogu labās prakses piemērus interešu izglītībā. Vienlaikus, izvēloties konkursam tēmu “Manas mājas”, pedagogi tika rosināti sadarbībā ar saviem audzēkņiem domāt par Latviju tās nozīmīgās jubilejas zīmē.
2016.gada aprīlī konkursa dalībnieku darbu izstādes un pedagogu pieredzes apmaiņas semināri norisinājās Limbažos, Talsos, Bauskā, Līvānos, Carnikavā un Rīgā, bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis”.
Izstādē “Manas mājas” apkopoti konkursa laureātu darbi. Konkursa tēma rosinājusi dalībniekus veidot visdažādākās interpretācijas, aicinot domāt ne tikai par māju kā arhitektūras formu, bet arī par mājas sajūtu, cilvēkiem, vidi un lietām, kas to rada. Par māju kā alegoriju un par mūsu kopīgajām mājām - Latviju.
Izstādē apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar pedagogu radošo procesu - izsekot ceļam no idejas līdz tās realizācijai audzēkņu darbos.
>> Plakāts

 
2016.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
2016.g. aprīlis (2.kārta) Kultūrvēsturiskie novadi Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstāde-konkurss Pārskats un rezultāti [PDF] Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv
2016.g. janvāris-februāris (1.kārta) Rīga 44.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2016"   Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv

21.10.2016. A.Raudzepa.
Apbalvoti Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2016" laureāti

2016.gada 19.oktobrī Rīgas domē tika sveikti Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2016” laureāti.
Šogad konkursam Čehijā tika iesūtīti 11 292 ārvalstu dalībnieku darbi no 77 pasaules valstīm. No Latvijas konkursam tika iesūtīti 654 darbi, no tiem – 196 Latvijas kārtas laureātu darbi. Latvijas dalībnieki saņēmuši 63 apbalvojumus, tai skaitā 8 augstākos konkursa apbalvojumus - medaļas „Lidices roze” un 55 atzinības rakstus. Saņemto apbalvojumu skaita ziņā Latvija ir otrajā vietā ārvalstu kategorijā aiz Krievijas.
Svinīgo pasākumu Rīgas domē organizēja un apbalvojumus pasniedza Čehijas Republikas vēstniecības Latvijā pārstāvji. Dalībniekus un viņu pedagogus sveica Čehijas Republikas vēstnieks Latvijā Miroslavs Koseks (Miroslav Kosek), Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane.
Sveicam konkursa laureātu un pedagogus, bet īpaši – konkursa “Lidice 2016” Latvijas kārtas laureātus, kuru veikumu atzinīgi novērtējusi arī Čehijas starptautiskā žūrija!

01.02.2016. A.Raudzepa.
Noslēgusies 44.starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2016" Latvijas kārta

2016.gadā aprit 70 gadi, kopš dibināta Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija. Izglītības joma ir UNESCO darbības pirmā prioritāte un arī tās lielākais darbības lauks. Visā pasaulē UNESCO strādā, lai veicinātu izglītības pieejamību visiem, uzlabotu izglītības kvalitāti un nodrošinātu tās atbilstību ikviena dažādajām vajadzībām, ticot, ka tieši izglītība ir sociālās un ekonomiskās attīstības priekšnoteikums.
Atzīmējot šo gadadienu, UNESCO Čehijas Republikas Nacionāla komisija aicinājusi 44.starptautisko bērnu mākslas izstādi-konkursu „Lidice 2016” veltīt tēmai „Skola? Izglītība!”
Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētāja - māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa; žūrijas komisijas locekļi: Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, Rīgas bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne.
Konkursam tika iesūtīti 897 darbi no 53 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 196 darbi.
Laureātu darbu izstāde būs apskatāma no 2016.gada 4.februāra līdz 18.februārim Rīgas domē, Rātslaukumā 1.
Laureātu apbalvošana notiks 2016.gada 18.februārī plkst.14.00 Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13.
Darbi, kuri netika izvirzīti konkursam Čehijā, jāizņem līdz 2016.gada 7.martam Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, iepriekš saskaņojot ar RIIMC metodiķi Dagniju Ramani pa tālruni 29460028, 27006053.
Par norādītajā laikā neizņemtajiem darbiem konkursa organizatori atbildību neuzņemas.
Sveicam laureātus un viņu pedagogus!

 
2015.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
13.01.2015. (3.kārta) Rīga Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec”   Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv
10.07.2015. Rīga Tērpu kolekciju skate-konkurss „Rakstu darbi” Rezultāti [PDF] Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv
2015 .g. janvāris – aprīlis novadi Radošo spēļu darbnīcu konkurss „Rakstu darbi” Rezultāti [PDF] Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv
06.-10.07.2015. (3.kārta) Rīga Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-izstāde „Rakstu darbi”   Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv
2015.g. janvāris-februāris (1.kārta) Rīga 43.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „Lidice 2015”   Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv

05.11.2015. I.Rimicāne.
Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2015" rezultāti

43. starptautiskajam bērnu mākslas konkursam "Lidice 2015", kura tēma šogad bija "Gaisma", kopumā tika iesūtīti 21 380 darbi no 71 pasaules valsts. 533 darbi ieguva apbalvojumus.
No Latvijas apbalvojumus ieguva 48 darbi un to autori.
Darbu autori pārstāv Cēsu BJC, Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolu, Jūrmalas un Ķekavas mākslas skolas, Liepājas pilsētas 10. vidusskolu un Bērnu mākslas skolu, Līvānu BJC, Mārupes Mūzikas un mākslas skolu, Rēzeknes Austrumlatvijas Radošo  pakalpojumu centru “Zeimuls”, Rīgas BJC “Daugmale”, Rīgas  BJC “Mīlgrāvis”, Rīgas Tehniskās jaunrades centru “Annas 2”, Rīgas Grafikas darbnīcu, Rīgas Ineses Gūtmanes zīmēšanas un gleznošanas studiju, Rīgas Jāņa Rozentāla vidusskolu, Rīgas Māras Muižnieces Mākslas skolu, Rīgas Geto muzeja mākslas studiju, Rīgas Juglas vidusskolu, Rīgas 85. vidusskolu, Rīgas Pārdaugavas pamatskolu, Siguldas Mākslas skolu un pilsētas vidusskolu, Talsu BJC, Ventspils Popes pamatskolu un Jaunrades namu.
Latvijas bērni un jaunieši starptautiskajā bērnu mākslas konkursā „LIDICE” piedalās kopš 2000. gada. Konkursu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Čehijas Republikas vēstniecību Latvijā un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Janvārī norisinās Latvijas kārta, un februāra nogalē Latvijas kārtā godalgotie darbi tiek sūtīti uz Čehiju.
Plašāka informācija par konkursu pieejama: http://www.mdvv-lidice.cz

05.02.2015. A.Raudzepa.
Mainīta apbalvošanas norises vieta konkursa "Lidice 2015" laureātiem

Tehnisku iemeslu dēļ ir mainīta 43.Starptautiskā bērnu māksla konkursa „Lidice 2015” Latvijas kārtas laureātu apbalvošanas norises vieta. Apbalvošana notiks 2015.gada 19.februārī plkst.14.00 Latviešu biedrības namā.

02.02.2015. A.Raudzepa. Precizēts 05.02.2015.
Noslēgusies 43.Starptautiskā bērnu māksla konkursa "Lidice 2015" Latvijas kārta

Noslēgusies 43.Starptautiskā bērnu māksla konkursa „Lidice 2015” Latvijas kārta. Šī gada konkursa tēma - „Gaisma”. Darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētāja  - māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa; žūrijas komisijas locekļi: Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, Rīgas bērnu un jauniešu  centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne.
Konkursam tika iesūtīti 1136 darbi no 58 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 167 darbi.
Laureātu darbu izstāde būs apskatāma Rīgas domē, Rātslaukumā 1, no 2015.gada 5.februāra līdz 19.februāra plkst.14.00 (no plkst.14.00 izstāde tiks demontēta).
Laureātu apbalvošana notiks 2015.gada 19.februārī plkst.14.00 (UZMANĪBU! Norises vieta mainīta!) Latviešu biedrības namā.
Darbi, kuri netika izvirzīti konkursam Čehijā, jāizņem līdz 2015.gada 6.martam Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, iepriekš saskaņojot ar RIIMC metodiķi Dagniju Ramani pa tālruni 29460028, 27006053.
Par norādītajā laikā neizņemtajiem darbiem konkursa organizatori atbildību neuzņemas.
Sveicam laureātus un viņu pedagogus!

15.01.2015. A.Raudzepa.
Konkursa "Trejdeviņas saules lec" noslēguma pasākums

Noslēgusies vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Trejdeviņas saules lec” 3.kārta. Konkursa darbus vērtēja Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas skolotāja, māksliniece Anna Žūriņa, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas skolotāja, dizainere Lolita Katkovska, Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas skolotāja, keramiķe Dace Pētersone.
Konkursa „Trejdeviņas saules lec” 3.kārtas laureātus, viņu pedagogus un tos autorus un viņu pedagogus, kuru darbi piedalījās izstādē Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Briselē, Beļģijā, aicinām uz konkursa noslēguma pasākumu 30.janvārī plkst.14.00 koka ēku renovācijas centrā „Koka Rīga”, Krāsotāju ielā 12 (izstādes apskate no plkst.13.00). Lūdzam līdzi ņemt ērtu spilventiņu sēdēšanai. Pēc apbalvošanas (apmēram no plkst.15.30) izstādes darbu saņemšana.
Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, lūdzam uz apbalvošanu ierasties tikai aicinātās personas vai viņu pārstāvjus. (Autoru kolektīvus lūdzam pārstāvēt līdz 3 personām). Paldies par sapratni!

 
2014.gads

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
2014.g. februāris-oktobris Latvija/Čehija 42.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „Lidice 2014”   Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv

04.12.2014. A.Raudzepa. Precizēts 16.02.2015.
Izstāde "Trejdeviņas saules lec" Hāgā

Visu decembri Latvijas vēstniecības Hāgā telpās apskatāma bērnu darbu izstāde „Trejdeviņas saules lec”. Bērnu mākslas konkursu „Trejdeviņas saules lec” organizēja Valsts izglītības satura centrs, ar mērķi veidot savas tautas kultūras izpratni citu Eiropas tautu kultūru kontekstā. Pēc izrādīšanas Nīderlandē konkursa 3. kārtas izstāde tiks atklāta 2015. gada 9. janvārī Rīgā, Koka ēku renovācijas centrā „Koka Rīga”. Izstādē būs apskatāmi vairāk nekā 250 darbi.

07.11.2014. D.Āboltiņa.
Apbalvoti Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2014" laureāti

2014.gada 5.novembrī Rīgas domē apbalvoti Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2014" laureāti. Svinīgo pasākumu organizēja un apbalvojumus pasniedza Čehijas Republikas vēstniecības Latvijā pārstāvji. Dalībniekus un viņu pedagogus sveica Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane.

07.10.2014. A.Raudzepa.
Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatoru seminārs

2014.gada 9.oktobrī plkst. 10.30-15.30 Strūgu ielā 4, Rīgā notiek novadu/ pilsētu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatoru seminārs.

16.06.2014. A.Raudzepa.
"Trejdeviņas saules lec" Briselē

2014.gada 10.jūnijā Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā telpās, Avenue des Arts 23, Briselē tika atklāta izstāde "Trejdeviņas saules lec". Izstādē apskatāmi 29 konkursa 2.kārtas dalībnieku darbi, kuros autori atklāj savu redzējumu, priekšstatus, sajūtas un fantāzijas par katru no ES dalībvalstīm. Kopējā tēma – Saule. Saule visiem ir viena, bet katras tautas tradīcijās un pasaules uztverē tā atspoguļota atšķirīgi. Izstādi atklāja Latvijas pastāvīgā pārstāve Eiropas Savienībā vēstniece Ilze Juhansone. Izstāde Briselē būs apskatāma līdz 2014.gada septembrim.
Izstādē-konkursa 3.kārta notiks Rīgā, 2015.gada janvārī. Tajā būs apskatāmi vairāk nekā 300 konkursa laureātu darbu.

04.06.2014. A.Raudzepa.
"Trejdeviņas saules lec" Briselē

2014.gada 10.jūnijā Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā (ES), Avenue des Arts 23, Briselē, tiks atklāta Latvijas bērnu un jauniešu interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstāde „Trejdeviņas saules lec”, kurā būs apskatāmi 29 konkursa dalībnieku darbi. Tajos autori atklāj savu redzējumu, priekšstatus, sajūtas un fantāzijas par katru no ES dalībvalstīm. Izstādes kopējā tēma – Saule. Saule visiem ir viena, bet katras tautas tradīcijās un pasaules uztverē tā atspoguļota atšķirīgi.
2014.gadā, atzīmējot Latvijas dalības Eiropas Savienībā 10 gadu jubileju un gatavojoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015.gadā, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs organizē bērnu mākslas konkursu „Trejdeviņas saules lec”. Konkursa dalībnieki tika aicināti pētīt Saules zīmi, simbolu, jēdzienu ES dalībvalstu tautu etnogrāfijā, folklorā un kultūrā - mākslā, literatūrā, arhitektūrā, iegūtās atziņas realizējot vizuālās mākslas darbos.

25.02.2014. A.Raudzepa.
Apbalvoti 42.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2014" Latvijas kārtas laureāti

2014.gada 20.februārī Zemkopības ministrijas Lielajā zālē notika 42.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2014” Latvijas kārtas laureātu apbalvošanas pasākums. Pasākumu atklāja un dalībniekus sveica Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa, kura nolasīja arī Zemkopības ministra Jāņa Dūklava apsveikumu konkursa dalībniekiem un organizatoriem. Zemkopības ministrijas simpātiju balvas saņēma Tukuma mākslas skolas skolniece Karina Nikuļina (skolotāja Ilze Pauliņa) un Rīgas Ostvalda vidusskolas skolniece Ksenija Levša (skolotāja Veronika Ivanova).
Rīgas domes vārdā dalībniekus uzrunāja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane. E.Aldermanes kundze pasniedza savu simpātiju balvu Rīgas 85.vidusskolas skolniekam Renāram Robežniekam (skolotāja Lilita Jansone) par darbu „Dārziņš manā puķu podā”, atzīmējot autora radīto īpašo noskaņu.
Lauku atbalsta dienesta vārdā klātesošos sveica sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža, ar simpātiju balvām īpaši atzīmējot tehniskās jaunrades nama „Annas 2” audzēkņa Matīsa Bičkovska (skolotāja Jana Kovaļevska), Bauskas bērnu un jauniešu centra audzēknes Viktorijas Zubovas (skolotāja Daile Feldmane) un Tukuma Mākslas skolas audzēknes Ances Šadauskas (skolotāja Ilze Pauliņa) darbus.
Čehijas Republikas vēstniecības Rīgā vārdā konkursa dalībniekus un pedagogus sveica vēstnieka vietnieks Josefs Smyčeks un kultūras referente Miroslava Šínová, pasniedzot atzinības rakstus 23 darbu autoriem. Pateicoties vēstniecības atbalstam, Latvijas kārtas laureātu darbi tiks nogādāti uz konkursu Čehijā.
Pasākumā piedalījās Bērnu un jauniešu centra „Rīgas skolēnu pils” teātra „Zīļuks” dalībnieki, izrādot publikai fragmentu no izrādes „No Blaumaņa pūra lādes”.
Pateicamies visiem sadarbības partneriem, konkursa atbalstītājiem un organizatoriem un vēlam panākumus visiem Latvijas kārtas dalībniekiem konkursā Čehijā!

30.01.2014. A.Raudzepa.
Noslēgusies 42.Starptautiskā bērnu māksla konkursa "Lidice 2014" Latvijas kārta

Noslēgusies 42.Starptautiskā bērnu māksla konkursa "Lidice 2014" Latvijas kārta. Šī gada konkursa tēma – "Lauku un dārza darbi manā ģimenē". Darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija. Žūrijas komisijas priekšsēdētāja  – māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Izglītības programmas kuratore Baiba Sprance. 
Konkursam tika iesūtīti 1334 darbi no 67 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 196 darbi, bet konkursam Čehijā -  193 darbi.
Laureātu darbu izstāde apskatāma Rīgas domē, Rātslaukumā 1, no 2014.gada 5.februāra līdz 20.februārim plkst.14.00 (no plkst.14.00 izstāde tiks demontēta).
Laureātu apbalvošana notiks 2014.gada 20.februārī plkst.14.00 Zemkopības ministrijā, Republikas laukums 2, Rīga, 2.stāvā, Lielajā zālē.
Darbi, kuri netika izvirzīti konkursam Čehijā, jāizņem līdz 2014.gada 7.martam Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, iepriekš saskaņojot ar RIIMC metodiķi Dagniju Ramani pa tālruni 29460028 .
Par norādītajā laikā neizņemtajiem darbiem konkursa organizatori atbildību neuzņemas.
Sveicam laureātus un viņu pedagogus!

 
2013.gads

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
07.11.2013. (3.kārta) pilsētas/novadi Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Kur saulīte rotājās”

 

Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv
2013.g. februāris-oktobris Latvija/Čehija 41.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „Lidice 2013”   Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv

12.11.2013. A.Raudzepa.
Noslēdzies skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Kur saulīte rotājās"

Sagaidot Latvijas 95.gadadienu, Valsts izglītības satura centrs organizēja skolēnu patriotisma audzināšanas pasākumu ciklu „Mana Latvija”. Cikla ietvaros interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņi piedalījās konkursā „Kur saulīte rotājās”. Risinot konkursa tēmu, tā dalībnieki iepazinās ar saules zīmi, simbolu, jēdzienu latviešu tautas etnogrāfijā, kultūrā, iegūtās atziņas realizējot radošos darbos dažādās mākslas tehnikās. Konkursa 2.kārtā kopā piedalījās 2036 dalībnieki no 90 Latvijas novadiem un pilsētām. Kopā 1400 darbu varēja apskatīt izstādēs Kuldīgā, Līvānos, Jelgavā, Babītē, Kocēnos un Rīgā. No 6.līdz 20.novembrim Rīgas Kongresu namā apskatāmi konkursa 3.kārtai izvirzītie darbi. 280 izstādes darbus vērtēja žūrija: keramiķis, Latvijas Mākslas akadēmijas docents Ainārs Rimicāns, Latvijas Nacionālā kultūras centra Tradicionālās kultūras eksperte Linda Rubena, mākslas pedagoģe Dace Asne, gleznotāja Aija Zariņa. Konkursa laureātu apbalvošanas pasākums notiks 2013.gada 20.novembrī plkst.14.00 Rīgas Latviešu biedrības namā. Izstāde „Kur saulīte rotājās” ir saules pilns un dzīvespriecīgs interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu sveiciens mums visiem Latvijas 95. dzimšanas dienā!

28.10.2013. A.Raudzepa.
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Kur saulīte rotājās” 3.kārta Rīgas Kongresu namā

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Kur saulīte rotājās” 3.kārta - noslēguma izstāde notiks no 2013.gada 6.novembra līdz 20.novembrim Rīgas Kongresu namā.
Darbu iesniegšana 2013.gada 31.oktobrī un 1.novembrī no plkst.12.00 līdz 16.00 Rīgas Kongresu namā.
Konkursa laureātu apbalvošanas pasākums notiks 2013.gada 20.novembrī plkst.14.00 Rīgas Latviešu biedrības namā.
Laureāti tiks paziņoti līdz 8.novembrim.
Darbu saņemšana Rīgas Kongresu namā 20.novembrī pēc laureātu apbalvošanas pasākuma (pēc plkst.16.00) vai 21. un 22. novembrī no plkst.12.00 līdz 16.00.
Par noteiktajā laikā neizņemtajiem darbiem konkursa organizētāji atbildību neuzņemas.

26.09.2013. A.Raudzepa.
Seminārs novadu/pilsētu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatoriem

Aicinam novada/pilsētas interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas koordinatorus piedalīties informatīvi izglītojošā seminārā 2013.gada 3.oktobrī no plkst.10.30 līdz 14.30. Seminārs notiks Strūgu ielā 4, Rīgā, 1.telpā.

04.06.2013. A.Raudzepa.
Konkurss "Kur saulīte rotājās" vēsturiskajos novados

Noslēdzies vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Kur saulīte rotājās” vēsturiskajos novados. Konkursa 2.kārtā piedalījās 2036 dalībnieki no 90 Latvijas novadiem un pilsētām. Konkursam tika iesniegti 1400 darbu, no kuriem žūrijas komisija konkursa 3.kārtai izvirzīja 280 pirmās un otrās pakāpes laureātu darbus.

13.02.2013. A.Raudzepa. Veikti labojumi 14.02.2013.
Noslēgusies 41.Starptautiskā bērnu māksla konkursa "Lidice 2013" Latvijas kārta

Konkursam tika iesūtīti 1128 darbi no 58 Latvijas novadiem un pilsētām.
Konkursam Čehijā izvirzīti 163 darbi.
Laureātu darbu izstāde apskatāma Rīgas domē, Rātslaukumā 1, no 2013.gada 14.februāra līdz 7.martam.
Laureātu apbalvošana notiks 2013.gada 7.martā plkst. 14.00 Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13.
Darbi, kuri netika izvirzīti konkursam Čehijā, jāizņem līdz 2013.gada 15.martam Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, iepriekš saskaņojot ar RIIMC metodiķi Dagniju Ramani pa tālruni 27006053.
Sveicam laureātus un viņu pedagogus!

22.01.2013. A.Raudzepa.
Atbalsts pedagogiem, gatavojoties konkursam "Lidice 2013" un "Kur saulīte rotājās"

Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības pulciņu un studiju vadītāju metodiskā apvienība izveidojusi elektronisko žurnālu „Pasaulē”. Tā mērķis ir veicināt domubiedru sadarbību, labo ideju un pieredzes apmaiņu. Pirmais izdevums veidots kā metodiskais atbalsts pedagogiem, kuri palīdz audzēkņiem sagatavoties dalībai Valsts izglītības satura centra organizētajai Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2013” Latvijas kārtai un vizuālas un vizuāli plastiskās mākslas konkursam „Kur saulīte rotājās”. Vēlamies iepazīstināt ar Siguldas pedagogu veikumu kā labās prakses piemēru, no kura arī citi pedagogi var smelties radošas idejas savam darbam.
>> Žurnāls

 

 
2012.gads

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
1.kārta – 2011.g. oktobris - 2012.g. marts;
2.kārta – 2012.g. aprīlis;
noslēgums – 2012.g. jūnijs
pilsēta/novads IV Latvijas bērnu un jauniešu  mākslas un mūzikas festivāla "Toņi un pustoņi"  vizuālās un vizuāli plastikās mākslas konkurss

 

Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv
2012.g. februāris-oktobris Latvija/Čehija 40.Starptautiskais bērnu mākslas konkurss - izstāde "Lidice 2012"   Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv

07.11.2012. A.Raudzepa.
Rīgas domē būs apskatāma 40.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde "Lidice 2012"

2012.gada 15.novembrī plkst. 13.00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1,  tiks atklāta 40.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde „Lidice 2012”. Izstāde tiek veidota kā retrospekcija konkursa laureātu izstādei, kas norisinājās Čehijas pilsētā Lidicē no 2012.gada 31.maija līdz 31.oktobrim. Tajā būs apskatāmi vairāk nekā 600 bērnu darbu no 67 pasaules valstīm, tai skaitā 8 Latvijas laureātu darbi, kuri konkursā ieguva augstāko žūrijas vērtējumu un apbalvojumu - medaļu „Lidices roze”.
Pēc izstādes atklāšanas notiks 40.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa  „Lidice 2012”  laureātu apbalvošana. Veiksmīgākos konkursa dalībniekus sveiks Čehijas Republikas vēstnieks Latvijā Pavols Šepelāks un galerijas „Lidice” vadītāja, konkursa organizatore un izstādes kuratore Čehijā Ivona Kasalicka. Izstāde Rīgas domē būs apskatāma no 2012.gada 15.novembra līdz 30.novembrim. Decembrī tā tiks izstādīta Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā, bet nākamā gada sākumā izstādes darbi ceļos uz Lietuvu un Baltkrieviju.

25.09.2012. A.Raudzepa.
Seminārs interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas koordinatoriem

Valsts izglītības satura centrs aicina novada/pilsētas interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas koordinatorus piedalīties informatīvi izglītojošā seminārā 2012.gada 4.oktobrī no plkst.10.30 līdz 14.30. Seminārs notiks Strūgu ielā 4, Rīgā, 1.telpā.

05.09.2012. A.Raudzepa.
Izsludināta 41.starptautiskās bērnu mākslas izstādes "Lidice 2013" tēma

2013.gadā aprit 10 gadi, kopš pieņemta UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, uzsverot, ka ikviena tās dalībvalsts ir atbildīga par nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošanu un kultūras savdabības saglabāšanu kā pretstatu kultūras standartizācijai. Atzīmējot šo notikumu, 41.starptautiskās bērnu mākslas izstādes–konkursa „Lidice 2013” tēma ir „Manas zemes tautas tradīcijas un kultūras mantojums”. Konkursa Latvijas kārtai aicinām iesūtīt darbus par tēmu: „Latviešu tautas tradīcijas un kultūras mantojums”.
Apakštēmas:

 • Latviešu tautas tērps;
 • Amatniecības darinājumi;
 • Latviešu tautas deja;
 • Gadskārtu ieražas;
 • Latviešu tautas tradīcijas un godi. Vedības (kāzu tradīcijas);
 • Latviešu tautas pasakas un teikas;
 • Dziesmu un deju svētku tradīcija - unikāla nemateriālā kultūras mantojuma izpausme Latvijā;

Konkursa Latvijas kārta plānota 2013. gada februārī, martā.

17.08.2012. A.Raudzepa.
Noslēdzies 40.Starptautiskais bērnu mākslas konkurss "Lidice 2012"

Noslēdzies 40.Starptautiskais bērnu mākslas konkurss „Lidice 2012” Čehijas Republikā. Konkursam šogad tika iesniegti 26064 darbi, no tiem 17 403 ārvalstu dalībnieku darbi no 64 pasaules valstīm. Starptautiskā žūrija ārvalstu dalībniekiem piešķīra 724 apbalvojumus, tai skaitā 122 medaļas. Latvijas jaunie mākslinieki ir saņēmuši 85 apbalvojumus – 74 atzinības rakstus un 11 medaļas „Lidices roze”, kas ir augstākais šī konkursa apbalvojums.

16.05.2012. A.Raudzepa.
Noslēgusies konkursa "Toņi un pustoņi" 3.kārta

Noslēgusies vizuālās un vizuāli plastikās mākslas konkursa „Toņi un pustoņi” 3.kārta. Darbus vērtēja Latvijas Mākslas akadēmijas dekāns, docents Uģis Auziņš, Mākslas akadēmijas profesors emeritus Tālivaldis Gaumigs un māksliniece-dizainere, Rīgas Amatniecības vidusskolas pasniedzēja Aiva Bumbure. Konkursa laureātu apbalvošana notiks 2012.gada 9.jūnijā Mazsalacā IV Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla „Toņi un pustoņi” noslēguma pasākumā.

15.05.2012. A.Raudzepa.
Interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstāde "Toņi un pustoņi"

No 2012.gada 14.maija līdz 10.jūnijam Rīgas Kongresu namā notiek interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstāde-konkurss "Toņi un pustoņi". Izstādē apskatāmi vairāk nekā 400 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi, ko radījuši interešu izglītības pulciņu audzēkņi no visas Latvijas. Risinot konkursa tēmu, izstādes dalībnieki tika aicināti akcentēt kopīgo vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un mūzikas izteiksmes līdzekļos. Izstāde tiek organizēta IV Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla "Toņi un pustoņi" ietvaros, kas notiks no 2012.gada 7. līdz 10.jūnijam Mazsalacā.

08.05.2012. A.Raudzepa.
Seminārs mākslas jomas koordinatoriem un pedagogiem

Valsts izglītības satura centrs aicina novada/pilsētas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatorus un pedagogus piedalīties informatīvajā seminārā, kas notiks 2012.gada 10.maijā no plkst.10.30 līdz 13.00 Strūgu ielā 4, Rīgā.
Plānotā darba kārtība:
1. Informācija par IV Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla „Toņi un pustoņi” mākslinieciskajām iecerēm.
2. Ar dalībnieku uzturēšanos Mazsalacā saistītie organizatoriskie jautājumi.
3. Dažādi jautājumi.
VISC informē, ka IV Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālam „Toņi un pustoņi” veltītajai izstādei izvirzītos darbus varēs iesniegt 10.maijā no plkst.10.00 līdz 16.00 Rīgas Kongresu namā, K.Valdemāra iela 5, 215.telpa.

23.03.2012. A.Raudzepa.
Maijā un jūnijā notiks mākslas un mūzikas festivāls "Toņi un pustoņi"

Jau ceturto reizi VISC aicina mākslas interešu izglītības pulciņu audzēkņus un pedagogus no visas Latvijas uz kopīgiem svētkiem – IV Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālu "Toņi un pustoņi". Festivāls iecerēts kā atraktīva dažādu mākslas un mūzikas pulciņu audzēkņu un pedagogu radošā saspēle. Turpinot aizsākto tradīciju, arī šogad festivālā „Toņi un pustoņi” Mazsalacā pulcēsies gan vizuālās mākslas, gan mūzikas pulciņu audzēkņi. Šoreiz toņus un pustoņus mūzikā izspēlēs Latvijas izglītības iestāžu vokāli-instrumentālie, instrumentālie un vokālie ansambļi un „City Jazz Junior Band” Kārļa Vanaga vadībā.

22.02.2012. A.Aukšmuksta.
Notiek starptautisks mākslas konkurss bērniem un jauniešiem

Aicinām Latvijas bērnus un jauniešus piedalīties Apvienoto Nāciju Organizācijas izsludināto mākslas darbu konkursā “Art for Peace 2012: Imagine a World Without Nuclear Weapons”. Konkursa dalībnieki var zīmēt, gleznot, skicēt, izmantot pildspalvas, zīmuļus, krītiņus, ogli, eļļas krāsas, akrila krāsas vai ūdenskrāsas, lai izveidotu savu mākslas darbu. Esot kreatīvam un izmantojot radošo izdomu, dalībniekiem jāattēlo pasaule, kurā nav atomieroču, jāattēlo pasaule bez kariem, bez bailēm. Konkurss sācies 2012.gada 1.februārī un noslēgsies 2012.gada 30.aprīlī.
Papildu informāciju par konkursu un darbu iesniegšanu var atrast interneta vietnē http://www.unartforpeace.org/.

14.02.2012. A.Raudzepa.
Noslēgusies 40.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2012" Latvijas kārta

Šogad jau 40.reizi Čehijas pilsētā Lidicē tiek organizēts starptautisks bērnu mākslas konkurss. Konkurss tika aizsākts 1967.gadā kā piemiņa Čehijas ciematā Lidice dzīvojušajiem bērniem – Otrā pasaules kara upuriem. Latvijas bērni konkursā piedalās kopš 2000.gada, un gadu gaitā tā tēmas ir kļuvušas par nozīmīgu daudzu Latvijas mākslas skolu, pulciņu un darbnīcu iedvesmas avotu. Katru gadu Latvijas audzēkņi ir konkursa Čehijas kārtas laureātu vidū.
VISC sadarbībā ar Čehijas Republikas vēstniecību un Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentu rīkoja 40. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „LIDICE 2012” Latvijas kārtu. Konkursam tika iesūtīti vairāk nekā 1400 darbu no visas Latvijas. Konkursa laureātu darbu izstāde Rīgas domē būs apskatāma no 2012.gada 16.februāra līdz 5.martam. Konkursa Latvijas kārtas laureātu apbalvošana notiks 2012.gada 5.martā plkst.15.00 Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13.

25.01.2012. A.Raudzepa.
Konkursa "Toņi un pustoņi" 2.kārtas koordinatori

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Toņi un pustoņi” 2.kārtas koordinatori

 

2011.gads

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
2011.g. marts-oktobris Latvija/Čehija 39. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde "Lidice 2011"   Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv
2010.g. oktobris-2011.g. maijs pilsētas/novadi Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „Lietas un tēli”

 

Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv
2010.g. oktobris-2011.g. janvāris pilsētas/novadi Skolēnu patriotiskās audzināšanas projekts "Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā".   Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810; fakss 67226535; e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

30.11.2011. A.Raudzepa.
Čehijas Republikas vēstniecība Latvijā apbalvo 39.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2011" laureātus

2011.gada 25.novembrī Arhitektu namā Čehijas Republikas vēstniecība Rīgā rīkoja svinīgo pasākumu, kurā tika sveikti 39.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2011” laureāti. Klātesošos uzrunāja Čehijas Republikas vēstniecības 1.sekretārs P.Šustāks, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece A.Bērziņa un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja E.Aldermane. Konkursam „Lidice 2011” šogad tika iesniegti 25 450 darbi no 66 pasaules valstīm. Starptautiskā žūrija piešķīra 1471 apbalvojumu, tai skaitā 212 medaļas. Latvijas jaunie mākslinieki saņēma 53 apbalvojumus – 42 atzinības rakstus un 11 medaļas „Lidices roze”, kas ir augstākais šī konkursa apbalvojums.
Sveicam konkursa laureātus un viņu pedagogus!

14.10.2011. A.Raudzepa.
Noticis seminārs interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatoriem

VISC 2011.gada 6.oktobrī Strūgu ielā 4, Rīgā organizēja semināru novadu/pilsētu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatoriem.

29.09.2011. A.Raudzepa.
Seminārs novadu/pilsētu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatoriem

VISC aicina novada/pilsētas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas koordinatorus piedalīties informatīvajā seminārā, kas notiks 2011.gada 6.oktobrī no plkst.10.30 līdz 13.30 (reģistrācija no plkst.10.00), Strūgu ielā 4, Rīgā.

08.09.2011. A.Raudzepa.
Latvijas bērni piedalījušies projektā "The Biggest Painting in the World 2012"

Latvijas bērni piedalījušies projektā "The Biggest Painting in the World 2012", apgleznojot piecus auduma gabalus – daļu no kopējā visas pasaules bērnu zīmējuma, ko plānots demonstrēt 2012.gada Londonas Olimpisko spēļu laikā Lielbritānijā.
>> Lasīt vairāk

25.02.2011. A.Raudzepa.
Mainīts konkursa LIDICE 2011 laureātu darbu izstādes norises laiks

Ir mainīts 39.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa LIDICE 2011 Latvijas kārtas laureātu darbu izstādes norises laiks. 39.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa LIDICE 2011 Latvijas kārtas laureātu darbu izstāde Rīgas domē būs apskatāma līdz 8.martam.

23.02.2011. A.Raudzepa.
Konkursa „Lietas un tēli” skašu norises vietas

Ir precizēts grafiks skašu norises vietām (noslēguma pasākumiem) reģionos. Lūdzu pievērst uzmanību – mainīta skates norises diena Mazsalacā.

17.02.2011. A.Raudzepa.
Par starptautisko bērnu mākslas konkursu "LIDICE 2011"

VISC sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentu un Čehijas Republikas vēstniecību rīko 39. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „LIDICE 2011” Latvijas kārtu. Šogad konkursam tika iesūtīti vairāk nekā 1300 darbu no visas Latvijas. Konkursam Čehijā  izvirzīti 155 darbi. 1.martā plkst.15.00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1 (1.stāva vestibilā) notiks divu izstāžu atklāšana -  konkursa „Lidice 2011” Latvijas kārtas laureātu darbu izstāde un  izstāde „Čehijas UNESCO kultūras mantojuma pieminekļi”,  kuru sagatavojusi  Čehijas Republikas Ārlietu ministrija. Izstādes Rīgas domē būs apskatāmas līdz 2011.gada 9.martam.
Konkursa Latvijas kārtas laureātu apbalvošana notiks 2011.gada 4.martā plkst.15.00 Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13.

13.01.2011. E.Pelša.
Projekta "Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā" noslēguma pasākums

Projekta organizētāji pateicas visiem novadiem, kuri sagatavojuši un iesūtījuši savus vēstījumus barikāžu dalībniekiem, kā arī piedalījušies projekta 1.kārtā – zīmējumu konkursā. Izstāde Latvijas Kara muzejā būs aplūkojama līdz šī gada 30.janvārim. Projekta noslēguma pasākums notiks 2011.gada 20.janvārī, Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 20, Rīgā. Svinīgā sarīkojuma sākums plkst.15.00.
Kā norādīts projekta nolikumā, uz pasākumu ierodas novada delegācija, kuru veido 4 cilvēki – 2 skolēni, pedagogs un barikāžu dalībnieks. Papildu tam piedalīties noslēguma pasākumā aicināti to zīmējumu autori, kuru darbi eksponēti izstādē Latvijas Kara muzejā, kā arī viņu skolotāji (vairāk sk. zemāk "Informācija novadiem").
Ziņas par līdzdalību pasākumā un novada delegācijas sastāvu (vārds uzvārds, pārstāvētā iestāde un statuss - pedagogs, skolēns, barikāžu dalībnieks) lūdzam līdz 17.janvārim - pirmdienai (ieskaitot, bet ne vēlāk) nosūtīt uz e-pasta adresi: evija.pelsa@visc.gov.lv

10.01.2011. A.Raudzepa.
Precizēts vizuālās mākslas konkursa izstādei izvirzīto darbu saraksts

Precizēts vizuālās mākslas konkursa "Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā" izstādei izvirzīto darbu saraksts.

Atgriezties sadaļā "Vizuālā māksla"