Vizuālā māksla
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Vizuālā māksla

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā 48.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2020" Nolikums [DOC].
Precizēts 21.10.2019.
Latvijas kārtas laureāti [PDF]
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Sandra Mieze, tālr.67350810, sandra.mieze@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programma "Radi rotājot" Nolikums [ZIP] VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Sandra Mieze, tālr.67350810, sandra.mieze@visc.gov.lv

21.01.2020. S.Mieze.
Latvijas Universitātes Zinātņu mājā būs skatāma 48.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2020" laureātu darbu izstāde

Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālā asambleja 2020.gadu ir pasludinājusi par Starptautisko augu aizsardzības gadu. Atsaucoties šim aicinājumam, 48.Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam “Lidice 2020” tika piedāvātā tēma “Ainava”. Konkursa fināls notiek Čehijas pilsētā Lidicē, bet tradicionāli jau daudzu gadu garumā konkursā piedalās arī Latvijas bērni un jaunieši.
Laureātu darbu izstāde apskatāma no 2020.gada 23.janvāra līdz 10.februārim Latvijas Universitātes Zinātņu mājā.
Laureātu apbalvošana notiks 2020.gada 10.februārī plkst.14.00 Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Jelgavas iela 3, Rīga.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs