Vizuālā māksla
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Vizuālā māksla

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā 48.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2020" Nolikums [DOC].
Precizēts 21.10.2019.
Latvijas kārtas laureāti [PDF]
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Sandra Mieze, tālr.67350810, sandra.mieze@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programma "Radi rotājot" Nolikums [ZIP]. Precizēts 21.02.2020.* VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Sandra Mieze, tālr.67350810, sandra.mieze@visc.gov.lv

* Papildinājumi nolikumā [DOCX]

Sadaļas arhīvs