Teātra māksla
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Teātra māksla

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums
u.c. informācija
Atbildīgais
Skat. nolikumā Skat. nolikumā Latvijas izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru skates Nolikums [DOC] VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Dace Jurka, tālr.60001626; 29179179, e-pasts dace.jurka@visc.gov.lv
25.02.-03.04.2020.
(2.kārta)
Reģionos Skolēnu skatuves runas konkurss Nolikums [DOCX]

VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Dace Jurka, tālr.60001626; 29179179, e-pasts dace.jurka@visc.gov.lv

24.-25.04.2020.
(2.posms)
Valmiera XIII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls “...un es iešu un iešu!” Nolikums [PDF].
Pieteikums [DOCX]
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Dace Jurka, tālr.60001626; 29179179, e-pasts dace.jurka@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs