Teātra māksla
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Teātra māksla

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums
u.c. informācija
Atbildīgais
Skat. nolikumā Skat. nolikumā Latvijas izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru skates Nolikums [DOC] VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Dace Jurka, tālr.60001626; 29179179, e-pasts dace.jurka@visc.gov.lv
25.02.-03.04.2020.
(2.kārta)
Reģionos Skolēnu skatuves runas konkurss Nolikums [DOCX].
Rezultāti [PDF]

VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Dace Jurka, tālr.60001626; 29179179, e-pasts dace.jurka@visc.gov.lv

24.-25.04.2020.
(2.posms)
Valmiera XIII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls “...un es iešu un iešu!” Nolikums [PDF].
Pieteikums [DOCX]
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Dace Jurka, tālr.60001626; 29179179, e-pasts dace.jurka@visc.gov.lv

12.03.2020. A.Aukšmuksta.
20. Latvijas skolu jaunatnes teātru turnīrs "Teātra sports"

Biedrība "Teātris un izglītība" sadarbībā ar VISC, pašvaldībām, izglītības un kultūras iestādēm organizē 20.Latvijas skolu jaunatnes teātru turnīru "Teātra sports".
Turnīrs notiek trīs kārtās. Pirmā kārta notiek novados/pilsētās 2020.gada februārī, martā, otrā kārta – reģionos aprīlī. Trešā kārta notiek 2020.gada 29.-30.aprīlī Ikšķiles vidusskolā.
>> Nolikums [PDF]

Sadaļas arhīvs