Teātra māksla
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Teātra māksla

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums
u.c. informācija
Atbildīgais
26.-27.04.2019.
(2.posms)
Valmiera XII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls “...un es iešu un iešu!” Nolikums [DOC].
Rezultāti (precizēti 15.04.2019.) [PDF].
Afiša [PDF]
Vecākā referente Dace Jurka, tālr.60001626; 29179179; e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
07.03.-17.04.2019.
(2.kārta)
Reģionos Skolēnu skatuves runas konkurss Nolikums [DOCX]
Rezultāti [PDF]

Vecākā referente Dace Jurka, tālr.60001626; 29179179; e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs