Mūzika
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Mūzika

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
23.01.-31.01.2019. (2.posms) Kultūrvēsturiskajos novados Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei "Lakstīgala 2019" Nolikums [DOC] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.60001623, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
2019.g. martā (2.kārta) Kultūrvēsturiskajos novados Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2019" Nolikums [DOC].
Rezultāti [PDF]
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
03.04.-26.04.2019. Kultūrvēsturiskajos novados Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Nolikums [DOC].
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Rita Platpere, tālr.60001623, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
26.04.2019. Limbaži II Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivāls Nolikums [DOC].
Afiša [PDF]
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
04.05.2019. (Defile finālkonkurss un pūtēju orķestru koncerts) Rīga Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru vēsturisko novadu skates un XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru modelēšanas koncerti Nolikums [DOC].
Rezultāti [PDF]
Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
23.-24.03.2019. (finālkonkursi) Rīga Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam" Nolikums [DOC].
Rezultāti [PDF]
Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624,e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv

06.09.2019. R.Platpere.

  1. Tiek atcelts š.g. 12.septembrī paredzētais seminārs pašvaldību mūzikas speciālistiem un atbildīgajiem par metodisko atbalstu mūzikas skolotājiem .
  2. Izdevniecības “Muzika Baltika” nošu veikalā (K.Barona ielā 39, Rīgā) ir pieejami XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta “Dziesmubērns” koru repertuāra krājumi zēnu koriem, 5.-9.kl. un 5.-12.klašu koriem, jauktajiem koriem un arī partitūru krājumi diriģentiem un koncertmeistariem.
  3. Seminārs skolu koru diriģentiem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, notiks 2019.gada 17.oktobrī pl.11.00 Rīgas Latviešu biedrības namā.

 

Sadaļas arhīvs