Mūzika
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Mūzika

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
28.03.-05.04.2020. Sk. nolikumā Kokļu mūzikas koncerta repertuāra apguves skates Nolikums [DOC]. Dita Pfeifere, mob.t. 29134512, e-pasts: dita.pfeifere@lkk.gov.lv
2020.g. martā (2.kārta);
06.06.2020. (3.kārta)
Kultūrvēsturiskajos novados un Rīgā Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2020" Nolikums [DOC]. VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
04.07.2020. (fināls) Novados un Rīgā Koru koncerta “Dziesmubērns” repertuāra apguves un svētku dalībnieku atlases konkurss un kopmēģinājumi Nolikums [DOC]. Vecākā referente Rita Platpere, tālr.60001623, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
04.07.-10.07.2020. (dalība koncertos Vērmanes dārzā) Novados un Rīgā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam” Nolikums [DOC]. Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624,e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
10.07.2010. (defile) Kultūrvēsturiskajos novados un Rīgā Pūtēju orķestru kopmēģinājumi, konkurss un koncerts “Skaņu rota Latvijai” Nolikums [DOC]. Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624,e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs