Mūzika
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Mūzika

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
28.03.-05.04.2020. Sk. nolikumā Kokļu mūzikas koncerta repertuāra apguves skates Nolikums [DOC]. Dita Pfeifere, mob.t. 29134512, e-pasts: dita.pfeifere@lkk.gov.lv
2020.g. martā (2.kārta);
06.06.2020. (3.kārta)
Kultūrvēsturiskajos novados un Rīgā Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2020" Nolikums [DOC].
Rezultāti [PDF]
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
04.07.2020. (fināls) Novados un Rīgā Koru koncerta “Dziesmubērns” repertuāra apguves un svētku dalībnieku atlases konkurss un kopmēģinājumi Nolikums* [DOC]. Vecākā referente Rita Platpere, tālr.60001623, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
04.07.-10.07.2020. (dalība koncertos Vērmanes dārzā) Novados un Rīgā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam” Nolikums [DOC].
Rezultāti [PDF]
Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624,e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
06.07.2020. Rīgā Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru koncerts “Simfoniskie rotājumi” Nolikums [DOC] Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624,e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
10.07.2020. (defile) Kultūrvēsturiskajos novados un Rīgā Pūtēju orķestru kopmēģinājumi, konkurss un koncerts “Skaņu rota Latvijai” Nolikums [DOC]. Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624,e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv

* veikts precizējums nolikuma “Koru koncerta “Dziesmubērns” repertuāra apguves un svētku dalībnieku atlases konkurss un kopmēģinājumi” 7.pielikumā II kārtas koru konkursu grafiks 2020.gadā, precizējot koru konkursu norises vietu, laiku un dalībniekus Rīgas pilsētā

Sadaļas arhīvs