Folklora
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Folklora

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums
u.c. informācija
Atbildīgais
Fināls 01.04.2020. Rīga Stāstnieku konkurss "Anekdošu virpulis 2020" Nolikums [DOCX] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 18.04.2020. Rīga Tradicionālās muzicēšanas konkurss "Klaberjakte 2020" Nolikums [DOCX] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 18.04.2020. Rīga Tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija 2020" Nolikums [DOCX] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 18.04.2020. Rīga Tradicionālo deju konkurss "Vedam danci 2020" Nolikums [DOCX] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
22.02.-24.04.2020. Novadi Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālie sarīkojumi-skates Nolikums [DOCX] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
06.05.-08.05.2020. Novadi Folkloras programmas "Rotā saule, rotā bite" modelēšanas sarīkojumi Nolikums [DOCX] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs