Folklora
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Folklora

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums
u.c. informācija
Atbildīgais
Fināls 01.04.2019. Rīga Anekdošu konkurss "Anekdošu virpulis 2019" Nolikums [DOC].
Plakāts [JPG]
Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 27.04.2019. Rīga Tradicionālās muzicēšanas konkurss "Klaberjakte 2019" Nolikums [DOC] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 27.04.2019. Rīga Tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija 2019" Nolikums [DOC] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 27.04.2019. Rīga Tradicionālo deju konkurss "Vedam danci 2019" Nolikums [DOC] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
23.02.-24.04.2019. Novadi Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālie sarīkojumi (skates) Nolikums [DOC] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
18.-19.05.2019. Iecava Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Nolikums [DOC].
Plakāts [JPG]
Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs