Sākumlapa > Interešu izglītība > Dziesmu svētki > Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu kultūrizglītības projekti. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu kultūrizglītības projekti"

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu kultūrizglītības projekti. Arhīvs
 

2019.gads

Datums Norises vieta Pasākums Atbildīgais
25.04.-16.05.2019. (2.posms) Kultūrvēsturiskajos novados Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums "Radi, rādi, raidi! 2019" Vecākā referente Monika Daļecka, tālr.67350813, mob.tālr.29828035, e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv

 
2018.gads

Datums Norises vieta Pasākums Atbildīgais
26.04.-18.05.2018. (2.posms) Kultūrvēsturiskajos novados (2.posms) Profesionālās izglītības iestāžu radošais pasākums "Radi, rādi, raidi! 2018" Vecākā referente Evija Pelša, tālr. 67350813, 29828035, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

 
2017.gads

Datums un laiks Norises vieta Pasākums Atbildīgais
27.04.-24.05.2017. (2.posms) Kultūrvēsturiskajos novados (2.posms) Profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošais pasākums "Radi, rādi, raidi! 2017" Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv

 
2016.gads

Datums un laiks Norises vieta Pasākums Atbildīgais
27.04.-11.05.2016. (2.posms) Kultūrvēsturiskajos novados (2.posms) Profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošais pasākums "Radi, rādi, raidi! 2016" Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
12.02.2016. PIKC “Jelgavas tehnikums” Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37 Zemgales kultūrvēsturiskā novada profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā un interešu izglītības pulciņu pedagogu darba grupas sanāksme Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
05.02.2016. PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”, K.Ukstiņa iela 17/23, Liepāja Kurzemes kultūrvēsturiskā novada profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā un interešu izglītības pulciņu pedagogu darba grupas sanāksme Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
26.01.2016. PIKC “Smiltenes tehnikums”, (Pils iela 8 un “Kalnamuiža”10), Smiltene Vidzemes kultūrvēsturiskā novada profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā un interešu izglītības pulciņu pedagogu darba grupas sanāksme Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
22.01.2016. PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums”, Jātnieku iela 87, Daugavpils Latgales kultūrvēsturiskā novada Profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā un interešu izglītības pulciņu pedagogu seminārs Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv

 
2015.gads

Datums un laiks Norises vieta Pasākums Atbildīgais
09.07.-12.07.2015 (3.posms) Rīga Profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošais pasākums „Radi, rādi, raidi!” Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv

 
2014.gads

Datums un laiks Norises vieta Pasākums Atbildīgais
28.11.2014. Profesionālās izglītības kompetences centrs „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums”, Valteru iela 6, Kandava Profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošā pasākuma „Radi, rādi, raidi!” Kurzemes kolektīvu vadītāju darba grupas sanāksme Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
Ausma Migliniece, tālr.26586929, e-pasts: ausmamig1@inbox.lv
21.11.2014. Rēzeknes tehnikums Jupatovkas iela 22, Rēzekne Profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošā pasākuma „Radi, rādi, raidi!” Latgales kolektīvu vadītāju darba grupas sanāksme Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
Solvita Pavlovska, tālr.26577991, e-pasts: sol-vita01@inbox.lv
20.11.2014. Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Pasta ielā 1, Jēkabpilī Profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošā pasākuma „Radi, rādi, raidi!” Zemgales kolektīvu vadītāju darba grupas sanāksme Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
Silvija Strušele, tālr. 28311852, e-pasts: silvija.strusele@jak.lv
06.11.2014. Valmieras Profesionālā vidusskola, Ausekļa iela 25b Profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošā pasākuma „Radi, rādi, raidi!” Vidzemes kolektīvu vadītāju darba grupas sanāksme Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
Vita Zeibote, tālr. 20279820; e-pasts: vita.zeibote@vpvsk.lv

Radošais pasākums "Dabas ritums" profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem

Turpinot gatavošanos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, VISC sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm 2014.gadā organizē radošo pasākumu "Dabas ritums" profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem. Pasākuma mērķi:

  • veicināt profesionālās izglītības iestāžu jauniešu dalību latviešu tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un pilnveidē, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem;
  • sekmēt profesionālās izglītības prestižu un jauniešu piesaisti tai;
  • popularizēt interešu izglītību profesionālās izglītības iestādēs un sniegt rekomendācijas interešu izglītības pulciņu un kolektīvu darbības pilnveidei.

Pasākumā piedalās tautas deju, mūsdienu deju, koru, ansambļu, vokāli instrumentālo ansambļu, teātru, pūtēju kolektīvu dalībnieki, kā arī tērpu un frizūru demonstrētāji un individuālie izpildītāji. Tiek organizētas arī radošās darbnīcas.
Projekta vadītāja – VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta Tālākizglītības un projektu nodaļas vecākā referente Kristīne Bulka, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv

Radošais pasākums "Dabas ritums" vēsturiskajos novados:

Datums un laiks Norises vieta Pasākums Atbildīgais
15.maijs Viduslatgales Profesionālā vidusskola Višķu tehnikuma ciems, Višķu pagasts, Daugavpils novads Radošais pasākums „Dabas ritums” profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem Latgalē Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv;
Višķi, Viduslatgales Profesionālā vidusskola, kontaktpersonas: Anna Vasiļjeva tālr.: 27752461, 29382325, e-pasts: annavasiljeva@inbox.lv un Biruta Podskočija (Preiļi), tālr.: 26041291, birutapodskocija@inbox.lv
8.maijs Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža, Zeiferta iela 2, Olaine Radošais pasākums „Dabas ritums” profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem Zemgalē Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv;
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža, kontaktpersona: Ieva Barvidaite tālr.: 28350911 e-pasts: barvidaite@inbox.lv
7.maijs Ventspils Tehnikums, Saules iela 15, Ventspilī Radošais pasākums „Dabas ritums” profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem Kurzemē Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv;
Ventspils tehnikums, kontaktpersona: Gunita Kraule tālr.: 26467915, e-pasts: knips2@inbox.lv
23.aprīlis Mālpils Profesionālā vidusskola, Pils iela 14, Mālpilī Radošais pasākums „Dabas ritums” profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem Vidzemē Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv;
Mālpils Profesionālā vidusskola, kontaktpersona Sarmīte Dadeika, tālr.: 26406441; e-pasts: sarmitedadeika@inbox.lv

 
2013.gads

21.06.2013. K.Bulka.
Radošais pasākums "Vārdi un darbi, kas vieno" vienkopus pulcē profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus un pedagogus!

Valsts Izglītības satura centrs pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas cikla "Mana Latvija 95" ietvaros organizēja radošo pasākumu profesionālās izglītības iestāžu jauniešiem un pedagogiem „Vārdi un darbi, kas vieno…”, kura mērķis bija iesaistīt profesionālās izglītības jauniešus nacionālās identitātes un valstiskās apziņas stiprināšanā, tautas tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā un attīstībā, kā arī popularizēt profesionālās izglītības sistēmu un interešu izglītības lomu Latvijā.
Uz noslēguma pasākumu Balvos 2013.gada 6.un 7.jūnijā vienkopus pulcējās un savu sniegumu rādīja 825 dalībnieki no 26 Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, lai kopā sanākot dziedātu, dejotu un sveiktu Latviju jubilejā.
Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību visām profesionālās izglītības iestādēm, kuras piedalījās radošajā pasākumā gan novados, gan noslēgumā, paldies Balvu novada pašvaldībai, īpaši Intai Kaļvai par atbalstu un sadarbību, un liels paldies Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu centra vadītājai, pasākuma „Vārdi un darbi, kas vieno…” režisorei Marutai Castrovai!

03.06.2013. K.Bulka.
Notiks pasākums „Vārdi un darbi, kas vieno...”

No 6. līdz 7.jūnijam Balvos notiks radošais pasākums profesionālās izglītības iestāžu jauniešiem un pedagogiem “Vārdi un darbi, kas vieno…”, kas veltīts Latvijas 95.gadadienai.

02.05.2013. K.Bulka.
Radošais pasākums „Vārdi un darbi, kas vieno...”

Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību visām profesionālās izglītības iestādēm, kuras piedalījās vēsturiskajos novados profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošajā pasākumā “Vārdi un darbi, kas vieno…”. Izvērtējot pasākumus kopumā, esam secinājuši, ka interešu izglītība profesionālajās izglītības iestādēs ir augusi atbilsoši mūsdienu jauniešu prasībām un vajadzībām un kvalitāte priekšnesumiem ir ļoti laba. Apkopojot statistiski, novados kopā piedalījās ap 1600 jauniešu ar vairāk kā 320 priekšnesumiem un 160 kolektīviem.
Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā plānots Rīgā, Rīgas Celtniecības koledžā, Gaiziņa iela 3, 14.maijā plkst. 11:00, kurā izvērtēsim vēsturiskajos novados notikušos pasākumus un plānosim noslēguma pasākumu Balvos (6.-7.jūnijs).

18.04.2013. K.Bulka.
Radošais pasākums „Vārdi un darbi, kas vieno...”

No 23.līdz 26.aprīlim notiek profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums „Vārdi un darbi, kas vieno...” reģionos:
- Kurzemes reģionā – 23.aprīlī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālajā vidusskolā;
- Zemgales reģionā – 24.aprīlī Ogres Valsts tehnikumā;
- Vidzemes reģionā – 25.aprīlī Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikumā;
- Latgales reģionā – 26.aprīlī Malnavas koledžā.
Pasākumos piedalās tautas deju, mūsdienu deju, koru, vokālo un vokāli instrumentālo ansambļu, teātru, pūtēju orķestru kolektīvi, kā arī tērpu un frizūru demonstrētāji un individuālie izpildītāji, kuri radoši prezentē savu profesiju. Katrā reģionā/vēsturiskajā novadā top tematisks radošs priekšnesums, kurš tiks parādīts vienojošā noslēguma sarīkojumā Balvos 2013.gada 6.-7.jūnijā, piedaloties visām profesionālās izglītības iestādēm. Šie pasākumi notiek skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumu cikla „Mana Latvija” ietvaros, kā arī iekļaujas radošās darbības nedēļas radi!2013 aktivitātē „Meistarvide – telpa elpo”, kuru pieteikusi UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar VISC. radi!2013 Latvijā norisinās no 22.līdz 28.aprīlim. Šogad radi!2013 aicina apzināt radošumu mērķtiecīgā darbībā un izmantot to, lai risinātu sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus un radītu pievienoto vērtību.

Atgriezties sadaļā "Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu kultūrizglītības projekti"