Dejas
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Dejas

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
06.06.2020. Rīga Latviešu skatuviskās tautas dejas kolektīvu laureātu koncerts Nolikums [DOC] Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
01.05.-03.05.2020. Video skates veidā Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves video skate vidējās paaudzes deju kolektīviem Nolikums [DOC].
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
04.03.-25.04.2020. Novadi Tautas deju lielkoncerta "Saule vija zelta rotu" repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates Nolikums [ZIP]. Precizēts 31.01.2020.**
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
26.10.2019.-16.04.2020. Novadi Mūsdienu deju kolektīvu fināla konkurss, gatavojoties mūsdienu deju lieluzvedumam "Augstāk par zemi" Nolikums [DOC]. Precizēts 21.01.2020. un 26.02.2020.* Vecākā referente Inese Leoho-Čudare, tālr.29333665, e-pasts: musdienu.deja@visc.gov.lv

* veikts precizējums nolikuma 11.2. apakšpunktā, precizējot mūsdienu deju fināla konkursa norises vietu Rīgā, un 12.punktā, norādot deju skaitu; veikts precizējums nolikuma pielikumā Nr.2, precizējot pie ielu deju repertuāra katrā vecuma grupā dejotāju skaitu un 34.punktā Kurzemes fināla konkursa koordinatora e-pastu.
** veikts precizējums nolikuma punktā Nr.18 “Tie deju kolektīvi, kuri apgūst dejas “Lēni augu pie māmiņas” (1.-2.klašu A grupa un vidējās paaudzes deju kolektīvs, A.Melnalksnes horeogrāfija), “Rudens Māra” (3.-4.klašu A grupa un vidējās paaudzes deju kolektīvs, D.Bārbales horeogrāfija), skatē dejas neizpilda. Koprepertuāra ar vidējās paaudzes deju kolektīvu piedalīšanos pārbaude notiks kopmēģinājumā 2020.gada 24.maijā Starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”.”

03.03.2020. Z.Mūrniece.
Par deju kolektīvu skatēm

No 2020.gada 4.marta līdz 25.aprīlim, gatavojoties tautas deju lielkoncertam “Saule vija zelta rotu” Daugavas stadionā, Latvijā notiek 40 repertuāra pārbaudes un dalībnieku atlases skates. Tajās piedalīsies aptuveni  20 800 potenciālie Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki, kas dejo 1020 deju  kolektīvos. Šajā skaitā ir arī 5 diasporas deju kolektīvi, kuri apgūs koprepertuāru, lai pretendētu uz piedalīšanos lielkoncertā.
Dejotāju sniegumu vērtēs dejas mākslas eksperti, Deju svētku virsvadītāji, horeogrāfi sekojošā sastāvā: Dace Adviljone, Maruta Alpa, Dagmāra Bārbale, Agris Daņiļevičs, Jānis Ērglis, Taiga Ludborža, Iluta Mistre, Zanda Mūrniece, Indra Ozoliņa, Iveta Pētersone, Inga Pulmane, Reinis Rešetins, Guna Trukšāne. Vērtēšanas komisijas savu darbu veiks divās paralēlās komisijās, kuru priekšsēdētāji ir Deju svētku virsvadītāji un horeogrāfi Ilze Mažāne un Jānis Purviņš.
Deju kolektīvi skatē dejos vienu izlozes deju no attiecīgās vecuma un kvalitātes grupas koprepertuāra, kā arī – vienu izvēles deju no šī repertuāra. Taču kolektīviem, kuri izteikuši vēlmi apgūt dejas “Es čigāna meita biju” un “Grābtin’ grābu diena pļavu”, šī deja jādejo kā trešā deja, taču šīs dejas vērtējums nepiekļaujas kopvērtējumā.

26.09.2019. I.Leoho-Čudare.
Par mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves finālkonkursiem

VISC informē, ka mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves finālkonkursi, kas tika plānoti 2019.gada novembrī, ir pārcelti uz 2020.gada aprīli.
Provizoriskie mūsdienu deju finālkonkursu datumi un norises vietas 2020.gadā:
- 6. aprīlis Rīga, vieta tiks precizēta;
- 8. aprīlis Daugavpils Kultūras pils;
- 9. aprīlis Mālpils Kultūras centrs;
- 16. aprīlis Liepājas Olimpiskais centrs

23.09.2019. Z.Mūrniece.
Par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koprepertuāru

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta "Saule vija zelta rotu" koprepertuārs (ieraksts veikts 2019.gada 8.jūnijā Siguldas Kultūras centrā "Siguldas devons").
Deju demonstrējumiem ir ieteikuma raksturs.
>> Koprepertuārs

Sadaļas arhīvs