Dejas
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Dejas

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
No 2019.gada februāra līdz aprīlim Novados Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam Nolikums [ZIP] Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
01.02.2019.,
22.02.2019.,
15.03.2019.
Bauska,
Brocēni,
Madona
Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. un 7.-9. klašu tautas deju kolektīvu pasākums "Spēlēju un dancoju!" Nolikums [DOC].
Afišas [PDF]
Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts z koncertsanda.murniece@visc.gov.lv
08.02.2019.
(2.kārta)
Ogres kultūras centrs Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja" Nolikums [DOC].
Afiša [PNG]
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
05.04.-10.05.2019. Vēsturiskajos novados Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lieluzvedumam Nolikums (apstiprināts ar VISC 25.01.2019. rīkojumu Nr. 4.1-07/11) [DOC]
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Diāna Gavare, tālr. 60001627, e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv
25.05.2019.,
31.05.2019.
Aluksne,
Talsi
Bērnu tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Nolikums [DOC].
Afišas [PDF]
Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv

16.09.2019. Z.Mūrniece.
Par tiešraides nodrošināšanu tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju seminārā

Informācija par tiešraides nodrošināšanu tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju seminārā, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam “Saule vija zelta rotu”.

Otrdiena, 2019.gada 17.septembris.
10.00 – 16.00  I daļa Ieteikumi deju koprepertuāra precizēšanai un apguvei (1.-2.klašu A grupa, 1.-2.klašu B grupa, 3.-4.klašu A grupa, 3.-4.klašu B grupa)
https://www.youtube.com/watch?v=m1D98u_UJMA
16.00 – 19.30 II daļa Ieteikumi deju koprepertuāra precizēšanai un apguvei (5.-6.klašu A grupa, 5.-6.klašu B grupa, 3.-6.klašu grupa, 5.-9.klašu grupa)
https://www.youtube.com/watch?v=_bjxu60WQsc

Trešdiena, 2019.gada 18.septembris.
10.00 – 14.00  I daļa Ieteikumi deju koprepertuāra precizēšanai un apguvei (7.-9.klašu grupa, 10.-12.klašu grupa)
https://www.youtube.com/watch?v=GZkte90bpXU
14.00 – 20.00 II daļa Ieteikumi deju koprepertuāra precizēšanai un apguvei (Vidējās paaudzes deju kolektīvi, 1.-2.klašu A grupa, 3.-4.klašu A grupa, 5.-6.klašu A grupa, 7.-9.klašu grupa).
https://www.youtube.com/watch?v=81K1pf1fkwg

Sadaļas arhīvs