Dejas
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Dejas

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
06.06.2020. Rīga Latviešu skatuviskās tautas dejas kolektīvu laureātu koncerts Nolikums [DOC] Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
01.05.-03.05.2020. Video skates veidā Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves video skate vidējās paaudzes deju kolektīviem Nolikums [DOC].
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
04.03.-25.04.2020. Novadi Tautas deju lielkoncerta "Saule vija zelta rotu" repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates Nolikums [ZIP]. Precizēts 31.01.2020.**
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
26.10.2019.-16.04.2020. Novadi Mūsdienu deju kolektīvu fināla konkurss, gatavojoties mūsdienu deju lieluzvedumam "Augstāk par zemi" Nolikums [DOC]. Precizēts 21.01.2020. un 26.02.2020.* Vecākā referente Inese Leoho-Čudare, tālr.29333665, e-pasts: musdienu.deja@visc.gov.lv

* veikts precizējums nolikuma 11.2. apakšpunktā, precizējot mūsdienu deju fināla konkursa norises vietu Rīgā, un 12.punktā, norādot deju skaitu; veikts precizējums nolikuma pielikumā Nr.2, precizējot pie ielu deju repertuāra katrā vecuma grupā dejotāju skaitu un 34.punktā Kurzemes fināla konkursa koordinatora e-pastu.
** veikts precizējums nolikuma punktā Nr.18 “Tie deju kolektīvi, kuri apgūst dejas “Lēni augu pie māmiņas” (1.-2.klašu A grupa un vidējās paaudzes deju kolektīvs, A.Melnalksnes horeogrāfija), “Rudens Māra” (3.-4.klašu A grupa un vidējās paaudzes deju kolektīvs, D.Bārbales horeogrāfija), skatē dejas neizpilda. Koprepertuāra ar vidējās paaudzes deju kolektīvu piedalīšanos pārbaude notiks kopmēģinājumā 2020.gada 24.maijā Starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”.”

25.05.2020. Z.Mūrniece.
Par jaunrades deju krājumu

Lai sekmētu deju pedagogu jaunradi un sniegtu metodisko atbalstu, VISC sagatavojis jaunrades deju krājumu, kurā ievietotas 10 godalgotās dejas no 2019.gada jaunrades deju konkursa “Mēs un deja”.
Informācija par krājumu atrodama www.dejuseminars.lv.
Krājuma cena: EUR 14.00, piegādes izdevumi Latvijā - EUR 5.00 (lielākam eksemplāru skaitam piegādes izdevumi tiek noteikti atsevišķi).
Krājuma iegāde būs iespējama tikai ar veiktu priekšapmaksu un ar piegādi (ar Latvijas Pasta starpniecību). Krājuma saņemšana paredzēta līdz š.g.10.septembrim.
Laikā līdz š.g. 28.maijam interesentiem elektroniski tiks nosūtīti priekšapmaksas rēķini. Informācija par rēķina izrakstīšanu un piegādi adresējama: Olita Mestere, e-pasts: olita.mestere@gmail.com, tālr. 29273203.
Katra pašvaldība saņems vienu krājuma eksemplāru bez maksas š.g. septembrī Valsts izglītības satura centrā (Strūgu ielā 4, Rīgā). Par tā saņemšanu tiks informēti pilsētu/novadu deju kolektīvu virsvadītāji un pašvaldību Dziesmu un deju svētku koordinatori.
Kontaktinformācija: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Zanda Mūrniece, e-pasta adrese: zanda.murniece@visc.gov.lv, tālr.60001628.
>> Lasīt vairāk

23.09.2019. Z.Mūrniece.
Par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koprepertuāru

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta "Saule vija zelta rotu" koprepertuārs (ieraksts veikts 2019.gada 8.jūnijā Siguldas Kultūras centrā "Siguldas devons").
Deju demonstrējumiem ir ieteikuma raksturs.
>> Koprepertuārs

Sadaļas arhīvs