Dejas
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Dejas

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
No 2019.gada februāra līdz aprīlim Novados Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam Nolikums [ZIP] Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
01.02.2019.,
22.02.2019.,
15.03.2019.
Bauska,
Brocēni,
Madona
Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. un 7.-9. klašu tautas deju kolektīvu pasākums "Spēlēju un dancoju!" Nolikums [DOC].
Tautas deju kolektīvu koncerts Īslīces kultūras namā [JPG]
Tautas deju kolektīvu pasākums Blīdenē [JPG]
Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts z koncertsanda.murniece@visc.gov.lv
08.02.2019.
(2.kārta)
Ogres kultūras centrs Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja" Nolikums [DOC].
Afiša [PNG]
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
05.04.-10.05.2019. Vēsturiskajos novados Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lieluzvedumam Nolikums (apstiprināts ar VISC 25.01.2019. rīkojumu Nr. 4.1-07/11) [DOC] Vecākā referente Diāna Gavare, tālr. 60001627, e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv
25.05.2019.,
31.05.2019.
Aluksne,
Talsi
Bērnu tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Nolikums [DOC] Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.60001628, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv

12.02.2019. Z.Mūrniece.
Izdejots piecpadsmitais Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja"

Ogres novada Kultūras centrā 8.februārī tika izdejots jau piecpadsmitais jaunrades deju konkurss “Mēs un deja”, kas ik gadu pulcina vairākus desmitus Latvijas horeogrāfu, kuri veido dejas tieši bērnu un skolu jaunatnes deju kolektīviem.
Šā gada konkursam tika pieteiktas piecas dejas, kuras veidotas, balstoties latviešu tautas deju, rotaļu un rotaļdeju pūrā. Savukārt 33 dejas tika piedāvātas konkursa II daļai – latviešu skatuviskajām dejām, kuras veidotas, izmantojot folkloras horeogrāfisko un muzikālo materiālu vai tā elementus. 
Deju pieteicēju vidū bija pieredzes bagāti horeogrāfi: Lāsma Skutāne, Sarmīte Stapule, Sandra Bārtniece, Lilita Jansone, Artis Puriņš. Savu radošo devumu piedāvāja arī jaunās paaudzes horeogrāfi un deju skolotāji, kas gadu no gada sevi apņēmīgi apliecina kā radošus horeogrāfus - Rūta Lauce, Diāna Gavare, Inese Putroma, Lelde Krēsliņa, Ilona Bogdanova, Jānis Kalniņš, Paula Āboliņa, Santa Pastore, Baiba Ķestere. Savu rodošo ieceru piepildījumu uz skatuves parādīja arī tādi deju skolotāji un izcilu deju kolektīvu vadītāji kā Gaida Ivanova, Evija Urbanoviča, Sarmīte Eņģele, Ligita Irbīte, Biruta Putniņa, Madara Augule, Daina Pelēce. Savukārt šā konkursa pārsteigums bija 13 gadus vecā horeogrāfe Made Galiņa, kura konkursā piedalījās ar divām dejām, bet viena tika godalgota!
>> Konkursa rezultāti

25.01.2019. D.Gavare.
Precizēts nolikums "Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lieluzvedumam"

Lūdzam pievērst uzmanību būtiskākajām izmaiņām:

  1. Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves skate Vidzemē notiks Mālpils Kultūras centrā 2019.gada 12.aprīlī;
  2. 10.-12.klašu grupā deju kolektīvos drīkst dejot ne vairāk kā 3 (trīs) 2017./2018.mācību gada skolas absolventi;
  3. Precizēts nolikuma 2.pielikums “Mūsdienu deju kolektīvu skates koprepertuārs”.

22.01.2019. Z.Mūrniece.
Tautas deju kolektīvu radošais pasākums "Spēlēju un dancoju!" Bauskā, Blīdenē un Madonā

VISC sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām no 2007.gada rīko skolēnu tautas deju kolektīviem dejām, radošām un sportiskām aktivitātēm bagātus pasākumus, kas savulaik bija pazīstami kā “Lecam pa jaunam, lecam pa vecam” vai “Tiekamies dejā”. Bet aizsākums bija vēl pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, kad vidusskolas posma dejotāji tikās “Lustes dienās”. Pasākums “Spēlēju un dancoju!” plānots tieši tai dejotāju paaudzei, kura izaugusi no bērnu dejām, bet vēl nav iedejojusi jauniešu un pieaugušo kārtā - 5.-9.klašu un 7.-9.klašu dejotājiem.  

Š.g.1.februārī deju kolektīvi no Alūksnes, Bauskas, Ogres, Ķeipenes, Daugavpils, Jelgavas, Lauberes, Rīgas, Siguldas, Babītes un Codes – kopā gandrīz 600 dejotāju - tiksies Codes pamatskolā, lai piedalītos sportiskās aktivitātēs un radošajā darbnīcā, bet plkst.17.00 Īslīces kultūras namā notiks vērienīgs deju kolektīvu koncerts (afiša), kurā tiks izdejotas dažādu paaudžu horeogrāfu iemīļotas dejas.

Š.g.22.februārī 5.-9.klašu dejotāji no Alūksnes, Jelgavas, Saldus, Bauskas, Rīgas, Lubānas, Lutriņiem, Codes, Ikšķiles, Ilūkstes un Blīdenes tiksies Blīdenes pamatskolā, kur notiks sportiskas aktivitātes, bet gatavošanās lielkoncertam notiks Blīdenes Kultūras namā (koncerta sākums plkst.18.00). Katrs no gandrīz 550 dejotājiem Blīdenē cer piedzīvot īpašus satikšanās mirkļus un izdejot visu Latvijas vēsturisko novadu dejas.

Š.g.15.martā 7.-9.klašu dejotāji no Limbažiem, Siguldas, Viļķenes, Preiļiem, Jūrmalas, Rīgas, Jelgavas, Krāslavas, Ropažiem, Jēkabpils un Daugavpils novada Lāču pamatskolas tiksies Madonā, lai apliecinātu vienam no Latvijas dejojošākajiem novadiem, ka visa Latvija dejo!

Pasākumi notiek ar VISC, Bauskas novada pašvaldības, Bauskas Bērnu un jauniešu centra, Brocēnu novada domes un Madonas novada pašvaldības atbalstu.

Sadaļas arhīvs