Sākumlapa > Audzināšana > Pasākumi. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Audzināšana. Pasākumi"

Sadaļas "Audzināšana. Pasākumi" arhīvs

2016.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
29.11.2016. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Mākslas un mediju tehnikums", Jūrmalas gatve 96, Rīga Seminārs profesionālās izglītības iestāžu dienesta viesnīcu vadītājiem un dienesta viesnīcu audzinātājiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr. 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
13.-14.10.2016. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ventspils tehnikums", Saules iela 15, Ventspils Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr. 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
28.09.2016. Valsts izglītības satura centrs, Strūgu iela 4, Rīga Profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā konsultatīvās padomes sanāksme   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr. 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
27.09.2016 Valsts izglītības satura centrs, Strūgu iela 4, Rīga Seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem   Vecākā referente Evija Pelša, tālr. 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
19.08.2016 Valsts izglītības satura centrs, Strūgu iela 4, Rīga Audzināšanas darba konsultatīvā padome   Vecākā referente Evija Pelša, tālr. 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

 

2014.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
06.-07.11.2014. Valmieras sākumskolā, Leona Paegles ielā 40A, Valmierā Baltijas valstu skolēnu pašpārvalžu forums "Ejam tālāk pa Baltijas ceļu"

 

Vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

 

2013.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
09.12.2013. Rīga (noslēguma pasākums) Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītais skolēnu radošo darbu konkurss "Mans novads, mana pilsēta"

Konkursa rezultāti.
Pārskats

vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
09.12.2013. Rīga (noslēguma pasākums) Latvijas Tautas frontes 25. gadadienai veltītais skolēnu videointerviju konkurss "Tās dienas acīm" Konkursa rezultāti
Pārskats
vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
09.12.2013. Rīga (noslēguma pasākums) Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītais skolēnu prozas darbu konkurss "Manas ģimenes liecības" Konkursa rezultāti.
Pārskats
vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
17.05.-08.11.2013. novads/pilsēta Konkurss – skate „Kas interesants skolas muzejā?” Konkursa rezultāti vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
18.10.2013. Rīga Latvijas skolēnu pašpārvalžu salidojums "Mūsu iniciatīvas Eiropas pilsoņu gadā" Pārskats vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
18.10.2013.   Sociālais projekts „Dāvini savai Latvijai” Par Likteņdarzu vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
18.10.2012.-21.03.2013. Ogre, Jelgava, Rēzekne Reģionālo skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākumu cikls Pārskats vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

13.09.2013. A.Aukšmuksta.
Par Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītiem konkursiem

Atzīmējot Latvijas Tautas frontes 25. gadadienu, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru aicina septembrī-oktobrī skolēnus piedalīties trijos radošos konkursos.
Prozas darbu konkursa „Manas ģimenes liecības” mērķis ir stiprināt skolēnu nacionālo un valstisko identitāti, izkopt patriotisma jūtas, vēsturisko atmiņu un pilsoniskās līdzdalības prasmes (nolikums).
Otrs konkurss - „Mans novads, mana pilsēta” rosina 1.-4. klašu skolēniem veidot pozitīvu attieksmi un piederības izjūtu savam dzimtajam novadam vai pilsētai, paužot savu redzējumu zīmējumos par tuvo, skaisto un vēsturisko tuvākajā apkārtnē (nolikums).
Tikmēr skolēnu videointerviju konkurss „Tās dienas acīm” aicina pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas Tautas frontes nozīmi Latvijas jauno laiku vēsturē – nacionālās atmodas sekmēšanā un valstiskās neatkarības atgūšanā (nolikums).

01.03.2013. A.Aukšmuksta.
Par konkursu "Kas interesants skolas muzejā?"

2013.gada 17.maijā noslēdzas konkursa – skates "Kas interesants skolas muzejā?" 1.kārta novados/pilsētās. Konkursa 2.kārtai iesūtīto darbu vērtēšana notiks saskaņā ar pasākuma nolikuma 2.pielikumu. Arī pirmās kārtas darbu vērtēšanai iespējams izmantot izstrādātos kritērijus.

 
2012.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
19.10.2012.   Sociālais projekts „Dāvini savai Latvijai” Par Likteņdarzu vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
2011./2012.m.g. Vēsturiskajos novados un Rīgas pilsētā Reģionālo skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākumu cikls   vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
2012.g. martā - maijā. Pirmā kārta – novada/republikas pilsētas līmenī; otrā kārta – VISC, Rīgā, Strūgu ielā 4. Pedagogu metodisko izstrādņu skate Pārskats un rezultāti vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
Pirmā kārta - 2011.g. oktobrī - 2012.g. aprīlī Pirmās un otrās kārtas noslēgums – Rīgā Skolu jaunatnes un studentu radošo darbu konkurss „Trešās Atmodas pieredze manā novadā (1986–1991) – Latvijas paaudžu mantojums” Konkursa  rezultāti. vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

10.09.2012. E.Pelša.
Bērnu un jauniešu vēlējumi savai valstij aizsāks jaunu tradīciju Likteņdārzā

Sākoties jaunajam mācību gadam, Latvijas vispārizglītojošās dienas un profesionālās skolas tiek aicinātas piedalīties sociālajā projektā „Dāvini savai Latvijai”, izgatavojot koka vēlējumu plāksnītes, kuras tiks izvietotas Likteņdārzā kā dāvana Latvijai.

22.08.2012. K.Bulka.
Pasākums profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem "Es Tavu vārdu piesaucu, Latvija!"

Pasākuma mērķis ir iesaistīt profesionālās izglītības jauniešus nacionālās identitātes un valstiskās apziņas stiprināšanā, tautas tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā un attīstībā, kā arī popularizēt profesionālās izglītības sistēmu un interešu izglītības lomu Latvijā un Eiropā. Plānots, ka pasākums notiks divās kārtās: pirmā kārta profesionālajās izglītības iestādēs un vēsturiskajos novados un otrā kārta-kulminācija un noslēgums Balvu novada pašvaldībā, ar kuru jau ir sākusies sadarbība pasākuma īstenošanai.
Profesionālās izglītības iestādes ir laipni aicinātas piedalīties arī citos skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumos ciklā "Mana Latvija", kurus īstenos Valsts izglītības satura centrs, piemēram, mūzikas, dejas, teātra, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, vides un tehniskās jaunrades konkursos; pētīt savas ģimenes un dzimtas likteņgaitas, savas skolas un novada/pilsētas vēsturi, ievērojamu cilvēku dzīvesstāstus.
>> Lasīt vairāk

22.05.2012. E.Pelša.
Pedagogu metodisko izstrādņu skate

Pedagogu metodisko izstrādņu skate  2011./2012.mācību gadā tika organizēta divās kārtās. Pirmā kārta notika novados/republikas nozīmes pilsētās un noslēdzās 23.martā. Darbus vērtēja pašvaldībā izveidota vērtēšanas komisija un labākos darbus izvirzīja uz otro kārtu. Profesionālās izglītības iestādes pirmo kārtu organizēja iestādes līmenī.
Otrā kārta notika Valsts izglītības satura centrā no 2012.gada aprīlī. Tajā piedalījās 39 Latvijas novadi un pilsētas un 3 profesionālās izglītības iestādes, kopumā iesniedzot izvērtēšanai 127 darbus. No tiem 94 metodiskās izstrādnes audzināšanas darbībā, 33 metodiskās izstrādnes interešu izglītībā, 12 darbus no kopējā metodisko izstrādņu skaita iesniedza profesionālās izglītības iestādes, bet 5 darbus – speciālās izglītības iestādes.

17.05.2012. E.Pelša.
Noslēdzies konkurss "Trešās Atmodas pieredze manā novadā (1986 – 1991) - Latvijas paaudžu mantojums"

2012.gada 27.aprīlī ar skolu jaunatnes konferenci un svinīgu apbalvošanas pasākumu  Rīgas Kongresu namā noslēdzies skolēnu un studējošās jaunatnes radošo darbu konkurss internetā „Trešās Atmodas pieredze manā novadā (1986 – 1991) - Latvijas paaudžu mantojums”. Biedrības „Virtuālā enciklopēdija” iniciētie un sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizētie konkursi par Latvijas 20.gadsimta vēstures dažādiem posmiem un tajos iesaistīto cilvēku dzīvesstāstiem ir kļuvuši par tradicionālu un labi pazīstamu pasākumu daudzās Latvijas skolās. Šajā mācību gadā izsludinātais konkurss bija veltīts Trešās atmodas sākotnes (1986) atcerei un valstiskās neatkarības atgūšanas 20.gadskārtai. Tā mērķis bija rosināt jauniešus iepazīt latviešu pilsoniskās apziņas atdzimšanas procesu Atmodas laikā un, publicējot Atmodas dalībnieku dzīvesstāstus, apliecināt cieņu cilvēkiem, kuri veidoja Latvijas iedzīvotāju sabiedrisko stāju valstiskuma atjaunošanas posmā un turpina veidot mūsdienās.

 

 
2011.gads

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums
u.c. informācija
Atbildīgais
1.kārta – līdz 2011.gada 7.martam; 2.kārta – no 2011.gada 21.marta līdz 1.aprīlim; Noslēgums – 2011. gada 6.maijs 1.kārta – pilsētas; 2.kārta – novadi, Rīga; 3.kārta –Rīga Pedagogu metodisko izstrādņu skate Norise un rezultāti Vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
1. kārta – 2010.gada oktobris-decembris;
2. kārta – 2011.gada janvāris-marts
  Globāls skolēnu un studējošās jaunatnes radošo darbu konkurss internetā "Pirms 70 gadiem: cīņas Latvijā un par Latviju (1941-1945)" Norise un rezultāti VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļa
Darbi iesūtāmi sākot ar 01.12.2010.līdz 01.02.2011.   Globāls skolu un studējošās jaunatnes radošo darbu konkurss internetā "Jaunais sporta žurnālists" Norise un rezultāti VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļa
No 2010.gada oktobra līdz 2011.gada janvārim   Skolēnu patriotiskās audzināšanas projekts "Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā".   Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810; fakss 67226535; e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
1.kārta – līdz 2011.gada 7.aprīlim;
2.kārta – 2011.gada aprīli
  Konkurss "Tu nenāc tikai no sevis" Norise un rezultāti Vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

Atgriezties sadaļā "Audzināšana. Pasākumi"