Sākumlapa > Audzināšana > Pasākumi. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Audzināšana. Pasākumi"

Sadaļas "Audzināšana. Pasākumi" arhīvs

2019.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
05.04.2019. (noslēguma pasākums) Rīga Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" Labo darbu festivāls "Ceļā uz nākamo simtgadi"

 

VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Monika Daļecka, tālr.67350813; e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv

04.02.2019. A.Aukšmuksta.
Aktualitātes valstiskās audzināšanas īstenošanā izglītības iestādēs 2019.gadā

Ir krāšņi nosvinēta Latvijas valsts 100.dzimšanas diena, taču arī 2019.gadā ir svinami un pieminami vairāki mūsu valsts veidošanā un stiprināšanā nozīmīgi vēsturiski notikumi. Tie rosina atcerēties varonīgās cīņas par brīvību, domāt par iepriekšējo paaudžu spēku un stiprina Latvijas cilvēku pašapziņu un valstisko identitāti šodien.
LV100gades svinēšanas programmas 2019.gada moto jeb atslēgas vārds ir VARONĪBA - varonība visplašākajā nozīmē, domājot gan par Latvijas sargiem cīņu laukā tālā un ne tik tālā pagātnē, gan par ikdienas varonību, kuru ieraugām rīcības cilvēkos, kuri ar savu piemēru iedvesmo pārējos.
Šajā gadā ar lepnumu atskatīsimies uz pagātnes notikumiem, kas veidoja Latvijas valsti – pirmās valdības tapšanu, Neatkarības karu jeb Brīvības cīņām un Latvijas armijas dibināšanu, nacionālo izglītības un kultūras iestāžu aizsākumiem, kā arī unikālo Baltijas ceļa akciju.
>> Lasīt vairāk

08.01.2019. M.Daļecka.
Labo darbu festivāls "Ceļā un nākamo simtgadi"

Valsts izglītības satura centrs turpina īstenot Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklu "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons", kura ietvaros notiks Labo darbu festivāls "Ceļā uz nākamo simtgadi". Skolēnu labo darbu festivāli aizsākās valsts jubilejas gadā un noslēgsies ar sarīkojumu 2019.gadā 5.aprīlī Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Rīgā.
VISC aicina vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēnus un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus, ka arī jauniešus, kuri jau aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām, kā arī ir iesaistījušies brīvprātīgo kustībā vai veic kādas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes, pieteikt dalību festivālā, aizpildot un nosūtot pieteikuma anketu līdz 2019.gada 4.martam uz e-pasta adresi: monika.dalecka@visc.gov.lv
Festivāla mērķis ir jauniešu pilsoniskās līdzdalības labās prakses piemēru apzināšana un popularizēšana, sekmējot viņu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicinot viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un dalību Latvijas valstiskuma stiprināšanā.

 

2018.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
09.05.2018. -26.10.2018. Jelgava, Madona, Rīga, Rēzekne, Talsi Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla izglītības iestādēs "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" Labo darbu festivāli

 

Vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

17.04.2018. A.Aukšmuksta.
Labo darbu festivāls Zemgales reģiona izglītības iestādēm

2018.gada 9.maijā Jelgavā notiks Labo darbu festivāls Zemgales reģiona izglītības iestādēm. Uz festivālu tiek aicināti 5 pārstāvji no 41 labā darba pieteikuma, kas saņemts līdz 2018.gada 6.aprīlim.
Festivāla norisi saturiski un organizatoriski nodrošina Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs.
Kontaktpersona: Sanita Šabanska – ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja, tālr. 63012152, mob. 29102645, e-pasta adrese: Sanita.Sabanska@zrkac.jelgava.lv
Uz tikšanos festivālā!

16.04.2018. A.Aukšmuksta.
Noticis pirmais Labo darbu festivāls – profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums

12.-13.aprīlī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā (RTRIT) notika profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums- Labo darbu festivāls, kurš tika organizēts VISC īstenotā Latvijas valsts 100gadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros. Labo darbu festivāliem, kurus 2018.gadā VISC rīko, ir pieteiktas daudzas interesantas idejas un darbi, kuru iniciatori ir tieši skolēnu/audzēkņu pašpārvaldes, skolēnu domes. Tādēļ gribas apgalvot, ka pašpārvaldēm skolās ir spēks un nākotne dažādu jautājumu risināšanā un ir jāaktualizē pašpārvalžu nozīmīgums un jāsniedz atbalsts to darbībai.
Pasākumā pulcējās aktīvākie 22 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi – pašpārvalžu līderi un viņu pedagogi, kuri grib redzēt un veidot stipru un konkurētspējīgu ne tikai savu izglītības iestādi, bet arī pilsētu un novadu, no kura nāk, un mūsu valsti. Jauniešu pilsoniskā līdzdalība, ieinteresētība un iniciatīva, atbildība, kritiskā domāšana un aktīva rīcība ir tās vērtības un personības īpašības, kuras ir vajadzīgas katram sabiedrības pārstāvim un Latvijas izaugsmei.
Divu dienu garumā jauniešiem bija iespēja piedalīties sešās interaktīvās nodarbībās un pilnveidot savas zināšanas un prasmes pār tādiem audzēkņu pašpārvaldes jautājumiem kā komunikācija un sadarbība grupā, komandas veidošana, radoša un produktīva pašpārvaldes struktūra, pašpārvaldes atpazīstamības un publiskā tēla veidošana, digitālās fotogrāfijas radīšana un izmantošana, līdzdalības formas un ietekme uz jauniešiem aktuālu procesu virzību un lēmumu pieņemšanu izglītības iestādēs. Ar lielu interesi audzēkņi iesaistījās praktiskajās nodarbībās par sava tēla veidošanu, par atrašanos auditorijas priekšā un saikni ar publiku un citiem ar publisko runu saistītiem jautājumiem. Pasākumā piedalījās arī Jaunsardzes un informācijas centra Jaunsargu pašpārvalde, kura iepazīstināja ar jaunsardzes pienākumiem un izaicinājumiem valsts mēroga jauniešu interešu izglītības kustībā.

22.03.2018. A.Aukšmuksta.
Turpinās pieteikšanās Labo darbu festivāliem

Valsts izglītības satura centrs Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros aicina iesaistīties Labo darbu veikšanā un pieteikties Labo darbu festivāliem.
Nolikums
atrodams VISC vietnē

Atgādinām, ka pieteikšanos dalībai Labo darbu festivālos izglītības iestādes veic tiešsaistē, aizpildot pieteikuma anketu.
Labo darbu festivālam Jelgavā var pieteikties vēl līdz 6.aprīlim plkst.10.00.

Līdz 2018.gada 28.maijam plkst.17.00 pagarināta izglītības iestāžu pieteikšanās uz Labo darbu festivāliem, kuri notiks:
Madonā 26.septembrī,
Rīgā 3.oktobrī,
Rēzeknē 12.oktobrī,
Talsos 26.oktobrī.

Paldies tām 122 izglītības iestādēm, atsevišķām klasēm, interešu izglītības pulciņiem, interešu grupām, jauniešu centriem, programmas Award jauniešu vienībām, individuālajiem labo darbu darītājiem, kuri jau atsūtījuši pieteikumus ar ļoti nozīmīgām pilsoniskās līdzdalības un sadarbības aktivitātēm un kuri vēlas dalīties ar savu pieredzi un iedvesmot pārējos labu darbu veikšanā.

 

2017.gads

27.10.2017. E.Pelša.
Labo darbu festivāli 2018

Lai sekmētu bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicinātu viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā, 2018.gadā VISC sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm/izglītības speciālistiem, pirmsskolas, vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestādēm un, pieaicinot ekspertus no nevalstiskajām organizācijām, organizē Labo darbu festivālus piecos Latvijas reģionos:
     – Zemgalē – 9.maijā Jelgavā,
     – Vidzemē – 26.septembrī Madonā,
     – Rīgā – 3.oktobrī,
     – Latgalē –12.oktobrī Rēzeknē,
     – Kurzemē – 26.oktobrī Talsos.

 

2016.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
29.11.2016. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Mākslas un mediju tehnikums", Jūrmalas gatve 96, Rīga Seminārs profesionālās izglītības iestāžu dienesta viesnīcu vadītājiem un dienesta viesnīcu audzinātājiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr. 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
13.-14.10.2016. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ventspils tehnikums", Saules iela 15, Ventspils Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr. 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
28.09.2016. Valsts izglītības satura centrs, Strūgu iela 4, Rīga Profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā konsultatīvās padomes sanāksme   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr. 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
27.09.2016 Valsts izglītības satura centrs, Strūgu iela 4, Rīga Seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem   Vecākā referente Evija Pelša, tālr. 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
19.08.2016 Valsts izglītības satura centrs, Strūgu iela 4, Rīga Audzināšanas darba konsultatīvā padome   Vecākā referente Evija Pelša, tālr. 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

 

2014.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
06.-07.11.2014. Valmieras sākumskolā, Leona Paegles ielā 40A, Valmierā Baltijas valstu skolēnu pašpārvalžu forums "Ejam tālāk pa Baltijas ceļu"

 

Vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

 

2013.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
09.12.2013. Rīga (noslēguma pasākums) Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītais skolēnu radošo darbu konkurss "Mans novads, mana pilsēta"

Konkursa rezultāti.
Pārskats

vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
09.12.2013. Rīga (noslēguma pasākums) Latvijas Tautas frontes 25. gadadienai veltītais skolēnu videointerviju konkurss "Tās dienas acīm" Konkursa rezultāti
Pārskats
vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
09.12.2013. Rīga (noslēguma pasākums) Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītais skolēnu prozas darbu konkurss "Manas ģimenes liecības" Konkursa rezultāti.
Pārskats
vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
17.05.-08.11.2013. novads/pilsēta Konkurss – skate „Kas interesants skolas muzejā?” Konkursa rezultāti vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
18.10.2013. Rīga Latvijas skolēnu pašpārvalžu salidojums "Mūsu iniciatīvas Eiropas pilsoņu gadā" Pārskats vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
18.10.2013.   Sociālais projekts „Dāvini savai Latvijai” Par Likteņdarzu vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
18.10.2012.-21.03.2013. Ogre, Jelgava, Rēzekne Reģionālo skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākumu cikls Pārskats vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

13.09.2013. A.Aukšmuksta.
Par Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītiem konkursiem

Atzīmējot Latvijas Tautas frontes 25. gadadienu, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru aicina septembrī-oktobrī skolēnus piedalīties trijos radošos konkursos.
Prozas darbu konkursa „Manas ģimenes liecības” mērķis ir stiprināt skolēnu nacionālo un valstisko identitāti, izkopt patriotisma jūtas, vēsturisko atmiņu un pilsoniskās līdzdalības prasmes (nolikums).
Otrs konkurss - „Mans novads, mana pilsēta” rosina 1.-4. klašu skolēniem veidot pozitīvu attieksmi un piederības izjūtu savam dzimtajam novadam vai pilsētai, paužot savu redzējumu zīmējumos par tuvo, skaisto un vēsturisko tuvākajā apkārtnē (nolikums).
Tikmēr skolēnu videointerviju konkurss „Tās dienas acīm” aicina pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas Tautas frontes nozīmi Latvijas jauno laiku vēsturē – nacionālās atmodas sekmēšanā un valstiskās neatkarības atgūšanā (nolikums).

01.03.2013. A.Aukšmuksta.
Par konkursu "Kas interesants skolas muzejā?"

2013.gada 17.maijā noslēdzas konkursa – skates "Kas interesants skolas muzejā?" 1.kārta novados/pilsētās. Konkursa 2.kārtai iesūtīto darbu vērtēšana notiks saskaņā ar pasākuma nolikuma 2.pielikumu. Arī pirmās kārtas darbu vērtēšanai iespējams izmantot izstrādātos kritērijus.

 
2012.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
19.10.2012.   Sociālais projekts „Dāvini savai Latvijai” Par Likteņdarzu vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
2011./2012.m.g. Vēsturiskajos novados un Rīgas pilsētā Reģionālo skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākumu cikls   vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
2012.g. martā - maijā. Pirmā kārta – novada/republikas pilsētas līmenī; otrā kārta – VISC, Rīgā, Strūgu ielā 4. Pedagogu metodisko izstrādņu skate Pārskats un rezultāti vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
Pirmā kārta - 2011.g. oktobrī - 2012.g. aprīlī Pirmās un otrās kārtas noslēgums – Rīgā Skolu jaunatnes un studentu radošo darbu konkurss „Trešās Atmodas pieredze manā novadā (1986–1991) – Latvijas paaudžu mantojums” Konkursa  rezultāti. vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

10.09.2012. E.Pelša.
Bērnu un jauniešu vēlējumi savai valstij aizsāks jaunu tradīciju Likteņdārzā

Sākoties jaunajam mācību gadam, Latvijas vispārizglītojošās dienas un profesionālās skolas tiek aicinātas piedalīties sociālajā projektā „Dāvini savai Latvijai”, izgatavojot koka vēlējumu plāksnītes, kuras tiks izvietotas Likteņdārzā kā dāvana Latvijai.

22.08.2012. K.Bulka.
Pasākums profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem "Es Tavu vārdu piesaucu, Latvija!"

Pasākuma mērķis ir iesaistīt profesionālās izglītības jauniešus nacionālās identitātes un valstiskās apziņas stiprināšanā, tautas tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā un attīstībā, kā arī popularizēt profesionālās izglītības sistēmu un interešu izglītības lomu Latvijā un Eiropā. Plānots, ka pasākums notiks divās kārtās: pirmā kārta profesionālajās izglītības iestādēs un vēsturiskajos novados un otrā kārta-kulminācija un noslēgums Balvu novada pašvaldībā, ar kuru jau ir sākusies sadarbība pasākuma īstenošanai.
Profesionālās izglītības iestādes ir laipni aicinātas piedalīties arī citos skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumos ciklā "Mana Latvija", kurus īstenos Valsts izglītības satura centrs, piemēram, mūzikas, dejas, teātra, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, vides un tehniskās jaunrades konkursos; pētīt savas ģimenes un dzimtas likteņgaitas, savas skolas un novada/pilsētas vēsturi, ievērojamu cilvēku dzīvesstāstus.

22.05.2012. E.Pelša.
Pedagogu metodisko izstrādņu skate

Pedagogu metodisko izstrādņu skate  2011./2012.mācību gadā tika organizēta divās kārtās. Pirmā kārta notika novados/republikas nozīmes pilsētās un noslēdzās 23.martā. Darbus vērtēja pašvaldībā izveidota vērtēšanas komisija un labākos darbus izvirzīja uz otro kārtu. Profesionālās izglītības iestādes pirmo kārtu organizēja iestādes līmenī.
Otrā kārta notika Valsts izglītības satura centrā no 2012.gada aprīlī. Tajā piedalījās 39 Latvijas novadi un pilsētas un 3 profesionālās izglītības iestādes, kopumā iesniedzot izvērtēšanai 127 darbus. No tiem 94 metodiskās izstrādnes audzināšanas darbībā, 33 metodiskās izstrādnes interešu izglītībā, 12 darbus no kopējā metodisko izstrādņu skaita iesniedza profesionālās izglītības iestādes, bet 5 darbus – speciālās izglītības iestādes.

17.05.2012. E.Pelša.
Noslēdzies konkurss "Trešās Atmodas pieredze manā novadā (1986 – 1991) - Latvijas paaudžu mantojums"

2012.gada 27.aprīlī ar skolu jaunatnes konferenci un svinīgu apbalvošanas pasākumu  Rīgas Kongresu namā noslēdzies skolēnu un studējošās jaunatnes radošo darbu konkurss internetā „Trešās Atmodas pieredze manā novadā (1986 – 1991) - Latvijas paaudžu mantojums”. Biedrības „Virtuālā enciklopēdija” iniciētie un sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizētie konkursi par Latvijas 20.gadsimta vēstures dažādiem posmiem un tajos iesaistīto cilvēku dzīvesstāstiem ir kļuvuši par tradicionālu un labi pazīstamu pasākumu daudzās Latvijas skolās. Šajā mācību gadā izsludinātais konkurss bija veltīts Trešās atmodas sākotnes (1986) atcerei un valstiskās neatkarības atgūšanas 20.gadskārtai. Tā mērķis bija rosināt jauniešus iepazīt latviešu pilsoniskās apziņas atdzimšanas procesu Atmodas laikā un, publicējot Atmodas dalībnieku dzīvesstāstus, apliecināt cieņu cilvēkiem, kuri veidoja Latvijas iedzīvotāju sabiedrisko stāju valstiskuma atjaunošanas posmā un turpina veidot mūsdienās.

 

 
2011.gads

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums
u.c. informācija
Atbildīgais
1.kārta – līdz 2011.gada 7.martam; 2.kārta – no 2011.gada 21.marta līdz 1.aprīlim; Noslēgums – 2011. gada 6.maijs 1.kārta – pilsētas; 2.kārta – novadi, Rīga; 3.kārta –Rīga Pedagogu metodisko izstrādņu skate Norise un rezultāti Vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
1. kārta – 2010.gada oktobris-decembris;
2. kārta – 2011.gada janvāris-marts
  Globāls skolēnu un studējošās jaunatnes radošo darbu konkurss internetā "Pirms 70 gadiem: cīņas Latvijā un par Latviju (1941-1945)" Norise un rezultāti VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļa
Darbi iesūtāmi sākot ar 01.12.2010.līdz 01.02.2011.   Globāls skolu un studējošās jaunatnes radošo darbu konkurss internetā "Jaunais sporta žurnālists" Norise un rezultāti VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļa
No 2010.gada oktobra līdz 2011.gada janvārim   Skolēnu patriotiskās audzināšanas projekts "Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā".   Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810; fakss 67226535; e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
1.kārta – līdz 2011.gada 7.aprīlim;
2.kārta – 2011.gada aprīli
  Konkurss "Tu nenāc tikai no sevis" Norise un rezultāti Vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

Atgriezties sadaļā "Audzināšana. Pasākumi"