Dejas
Audzināšanas joma ir sarežģīts darbības lauks, kurā vienmēr satiksies atšķirīgi viedokļi par metodiku, kā audzināšanas darbs veicams, par virzieniem, kā tas attīstāms, par kritērijiem, kā vērtējami darba rezultāti, par vērtībām, kuras uzskatāmas par prioritārām. Tā ir kompromisu māksla sabalansēt šos viedokļus un atrast kopsaucēju.

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums
u.c. informācija
Atbildīgais
09.05.2018. -26.10.2018. Jelgava, Madona, Rīga, Rēzekne, Talsi Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla izglītības iestādēs "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" Labo darbu festivāli

Nolikums [PDF], [DOC]

Vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

17.04.2018. A.Aukšmuksta.
Labo darbu festivāls Zemgales reģiona izglītības iestādēm

2018.gada 9.maijā Jelgavā notiks Labo darbu festivāls Zemgales reģiona izglītības iestādēm. Uz festivālu tiek aicināti 5 pārstāvji no 41 labā darba pieteikuma, kas saņemts līdz 2018.gada 6.aprīlim.
Festivāla norisi saturiski un organizatoriski nodrošina Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs.
Kontaktpersona: Sanita Šabanska – ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja, tālr. 63012152, mob. 29102645, e-pasta adrese: Sanita.Sabanska@zrkac.jelgava.lv
Uz tikšanos festivālā!
>> Festivāla norise un dalībnieki

16.04.2018. A.Aukšmuksta.
Noticis pirmais Labo darbu festivāls – profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums

12.-13.aprīlī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā (RTRIT) notika profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums- Labo darbu festivāls, kurš tika organizēts VISC īstenotā Latvijas valsts 100gadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros. Labo darbu festivāliem, kurus 2018.gadā VISC rīko, ir pieteiktas daudzas interesantas idejas un darbi, kuru iniciatori ir tieši skolēnu/audzēkņu pašpārvaldes, skolēnu domes. Tādēļ gribas apgalvot, ka pašpārvaldēm skolās ir spēks un nākotne dažādu jautājumu risināšanā un ir jāaktualizē pašpārvalžu nozīmīgums un jāsniedz atbalsts to darbībai.
Pasākumā pulcējās aktīvākie 22 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi – pašpārvalžu līderi un viņu pedagogi, kuri grib redzēt un veidot stipru un konkurētspējīgu ne tikai savu izglītības iestādi, bet arī pilsētu un novadu, no kura nāk, un mūsu valsti. Jauniešu pilsoniskā līdzdalība, ieinteresētība un iniciatīva, atbildība, kritiskā domāšana un aktīva rīcība ir tās vērtības un personības īpašības, kuras ir vajadzīgas katram sabiedrības pārstāvim un Latvijas izaugsmei.
Divu dienu garumā jauniešiem bija iespēja piedalīties sešās interaktīvās nodarbībās un pilnveidot savas zināšanas un prasmes pār tādiem audzēkņu pašpārvaldes jautājumiem kā komunikācija un sadarbība grupā, komandas veidošana, radoša un produktīva pašpārvaldes struktūra, pašpārvaldes atpazīstamības un publiskā tēla veidošana, digitālās fotogrāfijas radīšana un izmantošana, līdzdalības formas un ietekme uz jauniešiem aktuālu procesu virzību un lēmumu pieņemšanu izglītības iestādēs. Ar lielu interesi audzēkņi iesaistījās praktiskajās nodarbībās par sava tēla veidošanu, par atrašanos auditorijas priekšā un saikni ar publiku un citiem ar publisko runu saistītiem jautājumiem. Pasākumā piedalījās arī Jaunsardzes un informācijas centra Jaunsargu pašpārvalde, kura iepazīstināja ar jaunsardzes pienākumiem un izaicinājumiem valsts mēroga jauniešu interešu izglītības kustībā.
>> Lasīt vairāk

22.03.2018. A.Aukšmuksta.
Turpinās pieteikšanās Labo darbu festivāliem

Valsts izglītības satura centrs Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros aicina iesaistīties Labo darbu veikšanā un pieteikties Labo darbu festivāliem.
Nolikums
atrodams VISC vietnē

Atgādinām, ka pieteikšanos dalībai Labo darbu festivālos izglītības iestādes veic tiešsaistē, aizpildot pieteikuma anketu.
Labo darbu festivālam Jelgavā var pieteikties vēl līdz 6.aprīlim plkst.10.00.

Līdz 2018.gada 28.maijam plkst.17.00 pagarināta izglītības iestāžu pieteikšanās uz Labo darbu festivāliem, kuri notiks:
Madonā 26.septembrī,
Rīgā 3.oktobrī,
Rēzeknē 12.oktobrī,
Talsos 26.oktobrī.

Paldies tām 122 izglītības iestādēm, atsevišķām klasēm, interešu izglītības pulciņiem, interešu grupām, jauniešu centriem, programmas Award jauniešu vienībām, individuālajiem labo darbu darītājiem, kuri jau atsūtījuši pieteikumus ar ļoti nozīmīgām pilsoniskās līdzdalības un sadarbības aktivitātēm un kuri vēlas dalīties ar savu pieredzi un iedvesmot pārējos labu darbu veikšanā.

27.10.2017. E.Pelša.
Labo darbu festivāli 2018

Lai sekmētu bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicinātu viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā, 2018.gadā VISC sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm/izglītības speciālistiem, pirmsskolas, vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestādēm un, pieaicinot ekspertus no nevalstiskajām organizācijām, organizē Labo darbu festivālus piecos Latvijas reģionos:
     – Zemgalē – 9.maijā Jelgavā,
     – Vidzemē – 26.septembrī Madonā,
     – Rīgā – 3.oktobrī,
     – Latgalē –12.oktobrī Rēzeknē,
     – Kurzemē – 26.oktobrī Talsos.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs