Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumi

Marts, 2020.

Datums Vieta Pasākums Atbildīgais
3., 4., 11., 12., 24., 25., 26., 31. marts pl.9.00 Merķeļa 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes  Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja , tālr.: 60001643, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv  
4.marts NVO nams, Ieriķu iela 43a, rīgā Krievu valodas (svešvalodas) valsts 23. olimpiādes 3. posms Sintija Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr. 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
4.-6., 11.-13.marts VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju kursi - 72 stundas Inta Kraskeviča, VISC vecākā eksperte, tālr. 60001629, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv
 5.marts pl.10.00 Mūkusalas iela 3, Latvijas Nacionālā bibliotēka Konference sadarbībā ar Velku biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku: "Rīkojies! Izvērtē! Maini! Mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās metodes"  Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja , tālr.: 60001643, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv  
5.marts pl.10.30-16.00 LU PPMF, Imantas 7.līnija 1, Rīga Specifiskās mācības "Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem" (WISC-IV)" (ESF projekts Nr. 8.3.2.2./16/I/002) Maija Butlere Bērziņa, specialiste profesionālās pilnveides jautajumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
5.marts pl.13.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Lielā zāle XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta "DZIESMUBĒRNS" modelēšanas koncerts Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 60001623, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
6.marts LU HZF, Visvalža ielā 4a, Rīgā Latviešu valodas un literatūras 46. olimpiādes 3.posms Sintija Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr. 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
7.marts Ķekavas vidusskola, Gaismas iela 9, Ķekava Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” (3.modulis) (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Maija Butlere Bērziņa, specialiste profesionālās pilnveides jautajumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
10.marts Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā Ekonomikas valsts 21. olimpiādes 3.posms Sintija Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr. 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
12.-13.marts LU, Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, Rīgā Matemātikas valsts 70. olimpiādes 3.posms Sintija Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr. 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
13.-14.marts Jaunjelgavas vidusskola, Uzvaras iela 1, Jaunjelgava Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” (1.un 2.modulis) (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Maija Butlere Bērziņa, specialiste profesionālās pilnveides jautajumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
14.marts, pl.10.00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursi (4.nodarbība) Māra Mellēna, VISC folkloras projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
14.marts Rīga, Visvalža iela 9 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
16.-18.marts Ogres 1.vidusskola, Zinību iela 3, Ogre Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  kursi "Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā" (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Indra Lipene, speciāliste izglītības jautājumos, tālr. 67350964, e-pasts: indra.lipene@832.visc.gov.lv
16.-18.marts Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola Pasta iela 26, Ape Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  kursi "Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā" (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Indra Lipene, speciāliste izglītības jautājumos, tālr. 67350964, e-pasts: indra.lipene@832.visc.gov.lv
16.-18.marts Aknīstes vidusskola, Skolas iela 19,Aknīste Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā" (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Indra Lipene, speciāliste izglītības jautājumos, tālr. 67350964, e-pasts: indra.lipene@832.visc.gov.lv
16.-18.marts Ventspils 2.pamatskola,Bērzu iela 54, Ventspils Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā" (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Indra Lipene, speciāliste izglītības jautājumos, tālr. 67350964, e-pasts: indra.lipene@832.visc.gov.lv
16.-18.marts Rūjienas vidusskola, Rīgas iela 30, Rūjiena Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā" (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Indra Lipene, speciāliste izglītības jautājumos, tālr. 67350964, e-pasts: indra.lipene@832.visc.gov.lv
16.-18.marts Vangažu vidusskola, Gaujas 2, Vangaži, Inčukalna nov. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā" (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Indra Lipene, speciāliste izglītības jautājumos, tālr. 67350964, e-pasts: indra.lipene@832.visc.gov.lv
17.-18.marts Rīgas Juglas vidusskola Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Pedagogu profesionālā pilnveide elektronikas jomā (7.-9.klases)” (ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Maija Butlere Bērziņa, specialiste profesionālās pilnveides jautajumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
17.-19.marts Krāslavas pamatskola, Pils iela 5, Krāslava Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  kursi "Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā" (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Indra Lipene, speciāliste izglītības jautājumos, tālr. 67350964, e-pasts: indra.lipene@832.visc.gov.lv
18.marts Daugavpils Vienības pamatskola, Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” (3.modulis) (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Maija Butlere Bērziņa, specialiste profesionālās pilnveides jautajumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
18.-20.marts Liepājas 8.vidusskola, Dunikas iela 9/11, Liepāja Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā" (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Indra Lipene, speciāliste izglītības jautājumos, tālr. 67350964, e-pasts: indra.lipene@832.visc.gov.lv
19.-20.marts Rīgas Juglas vidusskola Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Pedagogu profesionālā pilnveide elektronikas jomā (7.-9.klases)” (ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Maija Butlere Bērziņa, specialiste profesionālās pilnveides jautajumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
19.-20.marts Jēkabpils Valsts ģimnāzija, R.Blaumaņa 27, Jēkabpils Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi  "Dabaszinātņu eksperimenti kompetencēs balstītā pamatizglītībā" (ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Maija Butlere Bērziņa, specialiste profesionālās pilnveides jautajumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
19.-21.marts Friča Brīvzemnieka pamatskola,Zeļļu 4, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  kursi "Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā" (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001)  Indra Lipene, speciāliste izglītības jautājumos, tālr. 67350964, e-pasts: indra.lipene@832.visc.gov.lv
20.marts, plkst.13.00-18.30 LU PPMF, Imantas 7.līnija 1, Rīga Specifiskās mācības "Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem" (WISC-IV)" (ESF projekts Nr. 8.3.2.2./16/I/002) Maija Butlere Bērziņa, specialiste profesionālās pilnveides jautajumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
21.marts Balvu pamatskola, Brīvības iela 47, Balvi Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” (3.modulis) (ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Maija Butlere Bērziņa, specialiste profesionālās pilnveides jautajumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
23.marts Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95a Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
24.marts Daugavpils, Saules iela 38 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
27.marts LU HZF, Visvalža ielā 4a, Rīgā Latviešu valodas un literatūras 46. olimpiādes 3.posms Sintija Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr. 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
27.marts LU PPMF, Imantas 7.līnija 1, Rīga Specifiskās mācības “Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Maija Butlere Bērziņa, specialiste profesionālās pilnveides jautajumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
27.-28.marts Dricānu vidusskola. Dricānu pagasts, Rēzeknes novads Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” (1.un 2.modulis)(ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Maija Butlere Bērziņa, specialiste profesionālās pilnveides jautajumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
27.-28.marts LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Dabaszinātņu eksperimenti kompetencēs balstītā pamatizglītībā” (ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Maija Butlere Bērziņa, specialiste profesionālās pilnveides jautajumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
31.marts-1.aprīlis LU, Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, Rīgā Fizikas valsts 70. olimpiādes 3. posms Sintija Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr. 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
Datums un laiks tiks precizēti Vieta tiks precizēta Informatīvs pasākums Award vadītājiem Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv