Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumi

Maijs, 2019.

Datums Vieta Pasākums Atbildīgais
27.aprīlis-2.maijs Tartu, Igaunija Baltijas informātikas olimpiāde (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
1.-3.maijs Tallina, Igaunija Ziemeļvalstu un Baltijas fizikas olimpiāde (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
3.maijs, plkst.12.00 Raiņa un Aspazijas māja, Baznīcas iela 30, Rīga Skolēnu skatuves runas finālkonkurss Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 60001626, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
4.maijs, plkst.11.00 Rīga, Brīvības laukums Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defile finālkonkurss un pūtēju orķestru koncerts Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 60001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
4.-11.maijs Almanda, Portugāle 17. Eiropas Dabaszinību olimpiāde EUSO 2019 (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
7., 8., 14., 21., 22., 23., 28., 29.maijs Merķeļa iela 11., Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes Ilga Prudņikova, VISC vecākā eksperte, VPMK vadītāja, tālr.: 60001643; e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
8.-10., 15.-17.maijs VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju sagatavošanas kursi (72 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 60001629, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv 
8.-10.maijs Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs Profesionālās kompetences pilnveides un pieredzes apmaiņas seminārs pašvaldību interešu izglītības speciālistiem un interešu izglītības iestāžu direktoriem Astra Aukšmuksta, VISC IIADN vadītāja, tālr.67350957; e-pasts: astra.auksmuksta@visc.gov.lv 
9.maijs, plkst.9.00 Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums “Radi, rādi, raidi! 2019” Zemgalē Monika Daļecka, VISC vecākā referente, tālr.:67350813, e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv  
9.-10.maijs “Mežrozes”, Priekuļu novadā, Liepas pagastā  Award Latvia vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursi “Jauniešu pašizaugsmi veicinošu pasākumu veidošana” Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
10.maijs, plkst.13.00 Daugavpils Kultūras pils Mūsdienu deju repertuāra apguves skate Latgalē Diāna Gavare, VISC vecākā referente, tālr.: 60001627, e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv  
13.maijs Tukums, Jāņa iela 5) Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
14.maijs Rīga, Strūgu iela 4) Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
14.maijs Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums “Radi, rādi, raidi! 2019” Vidzemē Monika Daļecka, VISC vecākā referente, tālr.:67350813, e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv  
16.maijs, plkst.9.00 Malnavas koledža Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums “Radi, rādi, raidi! 2019” Latgalē Monika Daļecka, VISC vecākā referente, tālr.:67350813, e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv  
16.maijs Bauska, Pils iela 14 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
16.-19.maijs Itālija 27. Starptautiskā filozofijas olimpiāde IPO 2019 (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
18., 19.maijs Iecava Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālais sarīkojums Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, mob.26522141, mara.mellena@visc.gov.lv
18.maijs Rīga, Visvalža iela 9 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
19.maijs Rīga Rīga Pasākums “#AWARD skrien” Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
20.maijs, plkst.10.30 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Seminārs pašvaldību koordinatoriem vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nozarē Ingrīda Slišāne, VISC, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: ingrida.slisane@visc.gov.lv 
22.-24.maijs VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju sagatavošanas kursi (72 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 60001629, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv 
25.maijs Alūksne Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”
Plkst. 12.30 – 15.30 ielu koncerti
Plkst.17.00 gājiens
Plkst.18.00 lielkoncerts Alūksnes Pilssalas estrādē
Zanda Mūrniece, VISC vecākā referente, tālr.: 60001628, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
27.maijs Rīga, Strūgu iela 4 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
28.maijs Rīga, Strūgu iela 4 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
29.maijs Rīga, Visvalža iela 4 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
29.- 31.maijs VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju sagatavošanas kursi (72 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 60001629, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv 
30.maijs Rīga, Visvalža iela 9 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
31.maijs Talsi Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”
Plkst.11.30 – 16.00 ielu koncerti
Plkst.17.00 gājiens
Plkst.18.00 lielkoncerts „Ar sauli sirdī” Talsu Sauleskalna estrādē
Zanda Mūrniece, VISC vecākā referente, tālr.: 60001628, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
31.maijs-4.jūnijs Rīga 3.Eiropas fizikas olimpiāde (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Olga Dreija, asistente, tālr.: 60001604, e-pasts: olga.dreija@832.visc.gov.lv