Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumi

Septembris, 2019.

Datums Vieta Pasākums Atbildīgais
4., 10., 11., 17., 19., 24., 25. septembris plkst.9.00 Merķeļa 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde  Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 60001643, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv  
6., 13., 19. septembris Latvijas Universitātes PPMF, Imantas 7.līnija 1, Rīga Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Beāte Livdanska, specialists profesionālās pilnveides jautajumos, e-pasts: beate.livdanska@visc.gov.lv
6.- 7. septembris Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava Erasmus + projekta “Industry 4.0 Change” partneru sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
7.septembris Rīga, Visvalža iela 9 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
7.septembris "Likteņdārzs", Kokneses novads 11.Award talka Likteņdārzā Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.67350959, e-pasta adrese: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
9.-10. septembris Baltic Beach Hotel, Jūrmala Seminārs Erasmus+ projektu īstenotājiem Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
12.septembris Ventspils, Kuldīgas iela 55 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
12.septembris Liepāja, Celtnieku iela 21 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
13.septembris Liepāja, Celtnieku iela 21 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
13.-14.septembris Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Lubānas iela 49, Rēzekne Specifiskās mācības “DIBELS Next 0.-3.klasei” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Beāte Livdanska, specialists profesionālās pilnveides jautajumos, e-pasts: beate.livdanska@visc.gov.lv
13.-14.septembris Daugavpils Vienības pamatskola, Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” (1.un 2.modulis) (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Beāte Livdanska, specialists profesionālās pilnveides jautajumos, e-pasts: beate.livdanska@visc.gov.lv
17.septembris Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95a Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
17.septembris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Seminārs pašvaldību vides interešu izglītības koordinatoriem Inese Liepiņa, VISC vecākā referente, tālr.60001630, e-pasta adrese: inese.liepina@visc.gov.lv 
17. - 18. septembris PIKC "Rīgas Tehniskā koledža", Braslas iela 16, Rīga XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncerta "Saule vija zelta jostu" tautas deju repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu vadītājiem Zanda Mūrniece, VISC IIADN vecākā referente, tālr.: 60001628, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
18.septembris Daugavpils, Saules iela 38 Valsts valodas prasmes pārbaude  Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
18.septembris, plkst.10.30 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Seminārs skolu teātru režisoriem- koordinatoriem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un skolu teātru festivālam "... un es iešu un iešu!" 2020.gadā  Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.60001626, e-pasta adrese: dace.jurka@visc.gov.lv 
19. septembris, plkst.10.30 Rīgas Latviešu biedrības nams, G.Merķeļa ielā 13, Rīgā Seminārs pašvaldību interešu izglītības speciālistiem, audzināšanas darba koordinatoriem un interešu izglītības iestāžu direktoriem Astra Aukšmuksta, VISC IIADN vadītāja, tālr.67350957; e-pasts: astra.auksmuksta@visc.gov.lv 
19.septembris Rīga, Visvalža iela 9 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
22.–28. septembris Abū Dabī (AAE) Starptautiskā jauno zinātnieku izstāde (MILSET-Expo) (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Inguna Arāja, Koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jautājumos, tālr: 67350966, e-pasts: inguna.araja@832.visc.gov.lv 
23.septembris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
24.septembris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Seminārs XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku speciālās izglītības iestāžu audzēkņu projekta "Roku rokā dziesmu rotā" īstenotājiem Astra Aukšmuksta, VISC IIADN vadītāja, tālr.67350957; e-pasts: astra.auksmuksta@visc.gov.lv 
25.-27.septembris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Profesionālās pilnveides kursi bērnu nometņu vadītājiem ar pieredzi (36 stundas)  Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.60001629, e-pasta adrese: inta.kraskevica@visc.gov.lv
26.-27.septembris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Jauno Award vadītāju kursi Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.67350959, e-pasta adrese: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
27.septembris plkst.8.30 Ikšķiles novada privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Ķiparu nams”, Upes  10a, Ikšķile Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu  metodiķiem Laima Zommere, VISC vecākā eksperte, tālr.: 60001644, e-pasts: laima.zommere@visc.gov.lv
27.-28.septembris Daugavpils 3.vidusskola, Raiņa iela 29, Daugavpils Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” (1. un 2.modulis) (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Beāte Livdanska, specialists profesionālās pilnveides jautajumos, e-pasts: beate.livdanska@visc.gov.lv
27.-29.septembris Jēkabpils, Jekabpils BJC, Brīvības iela 258 Folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides seminārs Māra Mellēna, VISC folkloras projektu koordinatore, mob.2652211, e-pasta adrese: mara.mellena@visc