Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumi

Janvāris, 2020.

Datums Vieta Pasākums Atbildīgais
2.janvāris, plkst.11.00  Ventspils, Kuldīgas iela 55 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
3.janvāris, plkst. 9.00 Liepāja, Celtnieku iela 21 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
3.-4.janvāris Rīgas Š.Dubnova Ebreju vidusskola, Miera iela 64, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” (1.un 2.modulis)
(ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001)
Maija Butlere Bērziņa, specialiste profesionālās pilnveides jautajumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
6.janvāris, plkst. 11.00 Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
7.janvāris, plkst. 9.00 Daugavpils, Saules iela 38 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
8.janvāris Pilsētās, novados Filozofijas valsts 6. olimpiādes otrais posms Sintija Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr. 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
8., 15., 16., 22., 29.janvāris, plkst.9.00  Merķeļa 11, Rīga  Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja , tālr.: 60001643, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv  
9.janvāris Rīgas 5.vidusskola, Visvalža iela 9, Rīga Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36. olimpiādes trešā posma otrā kārta Sintija Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr. 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
10.-11.janvāris Rīgas 34. vidusskola, Kandavas iela 4, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” (1.un 2.modulis)
(ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
Maija Butlere Bērziņa, speciāliste profesionālās pilnveides jautājumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
11.janvāris Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Raiņa bulvāris 8, Rīga Vācu valodas valsts 50.olimpiādes trešā posma pirmā kārta Sintija Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr. 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
13.janvāris Pilsētās, novados Latviešu valodas un literatūras 46.olimpiādes otrais posms (8.-9.klašu izglītojamajiem) Sintija Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr. 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
14.janvāris Pilsētās, novados Informātikas (programmēšanas) valsts 33.olimpiādes otrais posms (tiešsaistē) Sintija Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr. 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
15.janvāris, plkst.10.30 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu/ koordinatoru profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Tērpu demonstrēšana XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skatēs Sandra Mieze, VISC vecākā referente, tālr. 6735081, e-pasts: sandra.mieze@visc.gov.lv
16.janvāris Austrālija, Annas Ziedares Vasaras Vidusskola Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
17.janvāris Pilsētās, novados Fizikas valsts 70.olimpiādes otrais posms (tiešsaistē)
(ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
Sintija Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr. 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
17.-18.janvāris LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Dabaszinātņu eksperimenti kompetencēs balstītā pamatizglītībā”
(ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
Maija Butlere Bērziņa, specialiste profesionālās pilnveides jautajumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
18.janvāris Austrālija, Adelaide Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
18.janvāris Rīgas Tehniskā universitāte Praktiskās ievirzes seminārs "BETA" 10. – 12.klašu skolēniem
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Inguna Arāja, koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jautājumos, tālr. 67350966, e-pasts: inguna.araja@832.visc.gov.lv
18.janvāris, plkst.10.00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursi (2.nodarbība) Māra Mellēna, VISC folkloras projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
19.janvāris Austrālija, Adelaide Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
21.janvāris, plkst.11:00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Pilsētu un novadu tautas deju kolektīvu virsvadītāju sanāksme, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves skatēm  Zanda Mūrniece VISC vecākā referente, tālr.: 60001628, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
21.janvāris, plkst.9.00-15.30 LU PPMF, Imantas 7. līnija 1, Rīga Specifiskās mācības “Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests LMST-II (vecums 6-12 gadi)”
(ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
Maija Butlere Bērziņa, specialiste profesionālās pilnveides jautajumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
22.-24.janvāris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju sagatavošanas kursi (72 stundas) I.Kraskeviča, VISC vecākā eksperte, tālr. 60001629, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv 
22.-24.janvāris LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1, Rīga Bioloģijas valsts 42.olimpiādes trešais posms
(ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
Sintija Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr. 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
22.janvāris-10.februāris LU Zinātņu mājā  48.Starptautiskās bērnu mākslas darbu izstāde-konkursa “Lidice 2020” Latvijas kārta Sandra Mieze, VISC vecākā referente, tālr. 6735081, e-pasts: sandra.mieze@visc.gov.lv
24.-25.janvāris Friča Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” (1.un 2.modulis)
(ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
Maija Butlere Bērziņa, speciāliste profesionālās pilnveides jautājumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
24.janvāris Austrālija, Sidneja Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
25.janvāris BIOR, Lejupes iela 3, Rīga Praktiskās ievirzes seminārs "BETA" 10. – 12.klašu skolēniem (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Inguna Arāja, koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jautājumos, tālr. 67350966, e-pasts: inguna.araja@832.visc.gov.lv
25.janvāris Austrālija, Sidneja Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
27.janvāris Pilsētās, novados Latviešu valodas un literatūras 46.olimpiādes otrais posms (11.-12.klašu izglītojamajiem) tiešsaistē Sintija Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr. 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
28.janvāris, plkst.9.00-12.15 LU PPMF, Imantas 7. līnija 1, Rīga Specifiskās mācības “Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests LMST-II (vecums 6-12 gadi)”
(ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
Maija Butlere Bērziņa, speciāliste profesionālās pilnveides jautājumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
28.janvāris LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Imantas 7.līnija 1 Specifiskās mācības "Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests LMST-II (vecums 6-12 gadi)" Maija Butlere Bērziņa, specialiste profesionālās pilnveides jautajumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv
29.-31.janvāris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju sagatavošanas kursi (72 stundas) I.Kraskeviča, VISC vecākā eksperte, tālr. 60001629, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv 
30.janvāris Austrālija, Melburna Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
30.-31.janvāris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Profesionālās kompetences pilnveides kursi "The Duke of Edinburgh's International Award - iespēja jauniešu izaugsmei!" Award jaunajiem vadītājiem Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
31.janvāris Austrālija, Melburna Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
31.janvāris, plkst.9.30 Merķeļa 11, Rīga Seminārs vispārizglītojošos skolu, kuras uzsāk darbu iekļaujošās izglītības jomā, atbalsta komandu speciālistiem Anita Falka, nodaļas vadītāja , tālr.: 67212240, e-pasts: anita.falka@visc.gov.lv
31.janvāris Ventspils Jaunrades nams Latvijas un ārvalstu skolēnu atklātais konkurss-praktikums radioelektronikā Jānis Rage-Raģis, VISC vecākais referents, tālr. 67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv 
31.janvāris Pilsētās, novados Matemātikas valsts 70. olimpiādes (9.-12.klašu izglītojamajiem) otrais posms Sintija Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr. 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
31.janvāris-1.februāris Baldones vidusskola, Iecavas iela 2, Baldone Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” (1.modulis)
(ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
Maija Butlere Bērziņa, specialiste profesionālās pilnveides jautajumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv