Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumi

Jūlijs, 2020.

Datums Vieta Pasākums Atbildīgais
15.-31.jūlijs Valkas Jāņa Cimzes ģimāzija Skolēnu vasaras nometne "Alfa" (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Inguna Arāja, koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jautājumos, tālr. 67350966, e-pasts: inguna.araja@832.visc.gov.lv
20.-22.jūlijs Latvija,Ventspils/Tiešsaistē Baltijas 26. informātikas olimpiāde Sintija Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr. 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
22-31.jūlijs Zasas vidusskola Skolēnu vasaras nometne "(IZ)Aicinājums" (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Inguna Arāja, koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jautājumos, tālr. 67350966, e-pasts: inguna.araja@832.visc.gov.lv
24.jūlijs Rīga, Vaļņu iela 2 Pamattermiņa centralizēto eksāmenu sertifikātu par vispārējās vidējās izglītības apguvi izsniegšana IP. Lauris Grīvans, Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājas vietnieks, tālr.:67814472, e-pasts: lauris.grivans@visc.gov.lv
25.jūlijs Stambula (Turcija)/Tiešsaistē 52. Starptautiskā ķīmijas olimpiāde (IChO) Sintija Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr. 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
30.jūlijs Rīga, Vaļņu iela 2 Papildttermiņa centralizēto eksāmenu sertifikātu par vispārējās vidējās izglītības apguvi izsniegšana IP. Lauris Grīvans, Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājas vietnieks, tālr.:67814472, e-pasts: lauris.grivans@visc.gov.lv