Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumi

Novembris, 2018.

Datums Vieta Pasākums Atbildīgais
1.novembris Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centrs “Meža māja” Ķemeru nacionālajā parkā  Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate „Nāc ārā!” Inese Liepiņa, VISC vecākā referente, tālr. 60001630, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv
2.novembris LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, Rīga Seminārs skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem ekonomikā “Pieredzes ekonomika un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā”
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Inguna Arāja, e-pasts: inguna.araja@832.visc.gov.lv 
3.novembris Rīgas Motormuzejs, S.Eizenšteina iela 6, Rīga Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības iesācējiem „Motormuzeja kauss” Jānis Rage-Raģis, VISC vecākais referents, tālr.67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv 
3.-4.novembris Omska, Krievijas Federācija Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
3.-7.novembris Sanktpēterburga Starptautiskās komandu sacensībās “Baltijas ceļš 2018”  (“Baltic Way 2018”)
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
06., 07., 13., 14., 21., 22., 27., 28.novembris Rīga, Merķeļa iela 11 Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, Tālr.60001643, e-pasts: ilga.prudņikova@visc.gov.lv
6.-8.novembris Rīga Erasmus+ programmas projekta TTT4WBL mācību seminārs  Aina Špaca, VISC vecākā referente, tālr.: 67350961, e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv
9.novembris Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Imantas 7. līnija, Rīga Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)”
(ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001)
Beāte Livdanska, e-pasts: beate.livdanska@visc.gov.lv
9.-10.novembris Krasnojarska, Krievijas Federācija Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
12.novembris Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
12.novembris Jelgava Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
13.novembris Ludza Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
13.–14..novembris Rīga, Merķeļa iela 11 Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, Tālr.60001643, e-pasts: ilga.prudņikova@visc.gov.lv
14.novembris Daugavpils Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
14.-16.novembris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju kursi (36 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā eksperte, Tālr.60001629, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv 
15.novembris Pilsētās, novados Vācu valodas valsts 49. olimpiādes otrais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
15.novembris Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikācijas fakultāte, Āzenes iela 12, Rīga Seminārs interešu izglītības pedagogiem elektronikas jomā Elektronikas dienas 2018 ietvaros  Jānis Rage-Raģis, VISC vecākais referents, tālr.67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv 
15.-16.novembris Liepāja Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
20.-21.novembris Viļņa, Lietuva Erasmus + projekta TTT4WBL partneru sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
21.–22..novembris Rīga, Merķeļa iela 11 Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, Tālr.60001643, e-pasts: ilga.prudņikova@visc.gov.lv
22.novembris Rīgas 15.vidusskola, Visvalža iela 9, Rīga Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 35. olimpiādes trešā posma pirmā kārta
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
22.-23.novembris Tallina, Igaunija Erasmus + projekta Industry4.0 Change  partneru sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
22.-23.novembris Rēzekne Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
22.-23.novembris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Profesionālās kompetences pilnveides kursi skolu koru diriģentiem un vokālo ansambļu vadītājiem Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 60001623, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
23.-24.novembris J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola, Lauku iela 9, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi robotikas jomā (1.-6.klase)
(ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001)
Beāte Livdanska, e-pasts: beate.livdanska@visc.gov.lv
24.novembris Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
24.novembris Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles iela 21, Rīga Praktiskās ievirzes seminārs “Beta”
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Inguna Arāja, e-pasts: inguna.araja@832.visc.gov.lv 
24.novembris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi folkloras skolotājiem (1.nodarbība) Māra Mellēna, VISC vecākā referente, tālr. 26522141, e-pasta adrese: mara.mellena@visc.gov.lv  
26.novembris Balvi Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
26.novembris Jelgava Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
27.novembris Ventspils Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
27.–28.novembris Rīga, Merķeļa iela 11 Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, Tālr.60001643, e-pasts: ilga.prudņikova@visc.gov.lv
27.-28.novembris Liepāja Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
27.-28.novembris Vīne, Austrija Erasmus+ projekta Track-VET partneru sanāksme Aina Špaca, VISC vecākā referente, tālr.: 67350961, e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv
29.novembris Pilsētās, novados (tiešsaistē) Bioloģijas valsts 41. olimpiādes otrais posms
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
30.novembris Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu ielā 1, Rīgā The Duke of Edinburgh's International Award Latvia apbalvošanas pasākums Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
30.novembris Rīgas Sanatorijas internātpamatskola, Brīvības gatve 384A, Rīga Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem par aktualitātēm komisiju darbā, normatīvo regulējumu, personu datu aizsardzības jautājumiem Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, Tālr.60001643, e-pasts: ilga.prudņikova@visc.gov.lv