Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumi

Februāris, 2019.

Datums Vieta Pasākums Atbildīgais
1.februāris Bauskas novada Īslīces Kultūras namā un Codes pamatskolā  Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9.un 7.-9.klašu tautas deju kolektīvu radošais pasākums "Spēlēju un dancoju!" Zanda Mūrniece, VISC vecākā referente, tālr.: 60001628, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
1.februāris Pilsētās, novados Matemātikas valsts 69. olimpiādes (9.-12.klašu izglītojamajiem) 2. posms
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
2.februāris Rīgas Motormuzejs Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības iesācējiem "Motormuzeja kauss" Jānis Rage-Raģis, VISC vecākais referents, tālr.:67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv  
2.februāris Adelaide (Austrālija) Pieredzes apmaiņa ar Adelaides etnisko skolu pārstāvjiem par diasporas izglītības jautājumiem  Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
5.februāris LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1, Rīga 47.Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa “Lidice 2019” Latvijā atklāšana Ingrīda Slišāne, VISC, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: ingrida.slisane@visc.gov.lv 
5.februāris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Seminārs XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā iesaistītajiem koklētāju ansambļu vadītājiem Antra Strikaite, VISC, IIADN vadītājas vietniece, tālr.: 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
5.februāris Pilsētās, novados Ķīmijas valsts 60. olimpiādes 2. posms (tiešsaistē)
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
7 -8.februāris Viļņa, Lietuva Erasmus+projekta ”Industry4Change” sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
8.februāris plkst.13.00 Ogres Kultūras centrs  Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja" Zanda Mūrniece, VISC vecākā referente, tālr.: 60001628, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
8.februāris Ventspils Jaunrades nams Latvijas un ārvalstu skolēnu atklātais konkurss-praktikums radioelektronikā Jānis Rage-Raģis, VISC vecākais referents, tālr.:67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv  
8.-9.februāris Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Viļānu iela 2, Rēzekne Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi ķīmijas un vides jomā “Dabaszinātņu eksperimenti kompetencēs balstītā pamatizglītībā”
(ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001)
Beāte Livdanska, e-pasts: beate.livdanska@visc.gov.lv
8.februāris LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, Rīgā Angļu valodas valsts 48.olimpiādes 3.posma 2.kārta (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
9.februāris LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, Rīgā Franču valodas valsts 49.olimpiādes
3.posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
9.februāris, plkst.9.30 Latvijas Nacionālo bibliotēka, Mūkusalas  3, Rīga Konference “Motivējošās sarunas”. Organizē Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Velku biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Ilga Prudņikova, VISC vecākā eksperte, VPMK vadītāja, tālr.: 60001643; e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
11.februāris Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95a Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
12.-14.februāris Ankara, Turcija  ES projekta “Future ED 2 Job” partneru sanāksme  Aina Špaca, VISC vecākā referente, tālr.: 67350961, e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv
12.februāris Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra Lielā zāle (Talsi, Kareivju 7) Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”  Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 60001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
12.februāris Talsu Tautas nams Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”  Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 60001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
12.februāris Daugavpils, Saules iela 38 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
13.februāris LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, Rīga Filozofijas valsts 5.olimpiādes 3.posms Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
13.-15.februāris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju kursi - 36 stundas Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 60001629, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv 
14.februāris Liepājs 7.vidusskola Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”  Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 60001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
15.-16.februāris LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi ķīmijas un vides jomā “Dabaszinātņu eksperimenti kompetencēs balstītā pamatizglītībā”
(ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001)
Beāte Livdanska, e-pasts: beate.livdanska@visc.gov.lv
16.februāris Rīga, Visvalža iela 9 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
16.februāris, plkst.10.00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Folkloras skolotāju profesionālo kompetenču pilnveides kursi (2.nodarbība) Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, mob.26522141, mara.mellena@visc.gov.lv
19.februāris Rīgas Franču licejs, Valdemāra iela 48, Rīga Vēstures valsts 25.olimpiādes 3.posms
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
19.-20.februāris Rīga ES projekta TTT4WBL projekta seminārs vadošajiem  treneriem Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
20.februāris Pilsētās, novados Ģeogrāfijas valsts 36.olimpiādes (tiešsaistē) 2.posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
21.februāris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Seminārs pašvaldību audzināšanas darba koordinatoriem Monika Daļecka, VISC IIADN vecākā referente, tālr.:67350813, e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv  
21.februāris Valmieras Valsts ģimnāzija Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”  Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 60001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
21.februāris LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1, Rīga 47.Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa “Lidice 2019” Latvijā noslēguma sarīkojums Ingrīda Slišāne, VISC, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: ingrida.slisane@visc.gov.lv 
22.februāris Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, Āgenskalna iela 21 a, Rīga Vācu valodas valsts 49. olimpiādes 3. posma 2.kārta (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
22.februāris Rīgas Latviešu biedrības nams XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru modelēšanas koncerts-seminārs skolu koru diriģentiem  Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 60001623, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
22.februāris Rēzeknes 5.vidusskola Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”  Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 60001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
22.februāris, plkst.12.00; Koncerts Blīdenes KN plkst.18.00 Brocēnu novada Blīdenes pamatskolā un Blīdenes Kultūras namā Izglītības un kultūras iestāžu 5.- 9.klašu tautas deju kolektīvu radošais pasākums “Spēlēju un dancoju!” Zanda Mūrniece, VISC vecākā referente, tālr.: 60001628, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
23.februāris, plkst.12.00 Lēdurgas Kultūras nams Bērnu un jauniešu folkloras kopu Vidzemes piejūras novada sarīkojums Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, mob.26522141, mara.mellena@visc.gov.lv
23.februāris Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, Lejupes iela 3, Rīgā Praktiskās ievirzes seminārs “Beta”
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Inguna Arāja, Koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jautājumos, tālr: 67350966, e-pasts: inguna.araja@832.visc.gov.lv 
23.februāris Cesvaines vidusskola Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”  Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 60001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
23.februāris Siguldas Sporta centrs Latvijas skolēnu robotikas sacensības "Siguldas kauss 2019" Jānis Rage-Raģis, VISC vecākais referents, tālr.:67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv  
24.februāris, plkst.11.00 Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils" Tradicionālās dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija” Rīgas un Piedaugavas novadu pusfināls Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, mob.26522141, mara.mellena@visc.gov.lv
27.februāris Rīgas 45.vidusskola Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”  Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 60001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
27.-28.februāris Majoru vidusskola, Rīgas iela 3, Jūrmala un Pumpuru vidusskola, Kronvalda iela 8, Jūrmala  Informātikas (programmēšanas) valsts 32.olimpiādes 3.posms
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
28.februāris, plkst.11.00 Kauguru kultūras nams, Beverīnas novads Bērnu un jauniešu folkloras kopu Tālās Gaujmalas novada sarīkojums Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, mob.26522141, mara.mellena@visc.gov.lv
28.februāris, plkst.10.00 Sprūževas kultūras nams Tradicionālās dejošanas konkursa "Vedam danci" Ziemeļlatgales novada pusfināls Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, mob.26522141, mara.mellena@visc.gov.lv
28.februāris, plkst.15.00 Jelgavas pilsētas Kultūras nams  Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam Jelgavas pilsētā  Zanda Mūrniece, VISC vecākā referente, tālr.: 60001628, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
5., 6., 12., 13., 19., 21., 26., 27. Merķeļa iela 11., Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes Ilga Prudņikova, VISC vecākā eksperte, VPMK vadītāja, tālr.: 60001643; e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv