Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumi

Jūlijs, 2019.

Datums Vieta Pasākums Atbildīgais
1.jūlijs Jelgava, Svētes iela 33 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
2.jūlijs VISC, Strūgu iela 4, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
4.jūlijs Ventspils, Kuldīgas iela 55 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
5.jūlijs Liepāja, Celtnieku iela 21 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
5.jūlijs Rīga, Vaļņu iela 2 Papildtermiņa centralizēto eksāmenu sertifikātu par vispārējās vidējās izglītības apguvi izsniegšana IP. Lauris Grīvans, Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājas vietnieks, tālr.:67814472, e-pasts: lauris.grivans@visc.gov.lv
6.-15. jūlijs Izraēla 50. Starptautiskā fizikas olimpiāde
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
6. – 26.jūlijs Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Raiņa iela 28, Valka Izglītojoša vasaras nometne-seminārs “ALFA” dabaszinātņu valsts olimpiāžu laureātiem un ZPD valsts konferences pirmo pakāpju ieguvējiem (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Inguna Arāja, Koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jautājumos, tālr: 67350966, e-pasts: inguna.araja@832.visc.gov.lv 
9.jūlijs VISC, Strūgu iela 4, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
10.jūlijs VISC, Strūgu iela 4, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
11.-22.jūlijs Bāta, Anglija 60. Starptautiskā matemātikas olimpiāde
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
12.jūlijs Daugavpils, Saules iela 38 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
14.-21.jūlijs Segeda, Ungārija 30. Starptautiskā bioloģijas olimpiāde
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
20.–21.jūlijs Toronto Kanāda) Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
21.- 30.jūlijs Parīze, Francija 51. Starptautiskā ķīmijas olimpiāde (IChO)
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
23.jūlijs-1.augusts Sanktpēterburga, Krievija 2. Starptautiskā ekonomikas olimpiāde
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv
25.- 29.jūlijs Latviešu centrs “Garezers” (Mičigana, ASV) Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
30.jūlijs- 5.augusts Honkonga, Ķīna 16. Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde
(iGeo 2019) (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Sintija Birule, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos, tālr.: 60001641, e-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv