Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Informācija medijiem

  • Ja vēlaties saņemt informāciju, kas saistīta ar VISC darbības jomām, lūgums sazināties pa tālr.: 67212415, e-pasts: liene.berzina@visc.gov.lv

24.07.2020. L.Bērziņa.
Šodien tiek izsniegti centralizēto eksāmenu sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi

24.jūlijā izglītības pārvaldēm tiek izsniegti 18800 centralizēto eksāmenu sertifikāti tiem jauniešiem, kuri pamattermiņā kārtoja centralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Šogad, lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, skolēniem bija jākārto latviešu valodas, matemātikas un pēc izvēles vienas svešvaloda eksāmens.
Obligātos eksāmenus vidēji kārtoja 14 000 izglītojamo (latviešu valodā – 14064, matemātikā – 14383, angļu valodu kārtot bija izvēlējušies 12340 izglītojamo, krievu – 1784, vācu – 37, bet franču – 6). Svešvalodas eksāmenu aizstāšanu ar starptautiski testēšanas institūciju organizētu pārbaudījumu izmantoja 274 izglītojamie (angļu valoda – 219, vācu – 39, franču – 16). Šogad izglītojamajiem nebija jākārto izvēles eksāmeni, tomēr būtisku izmaiņu izvēles centralizēto eksāmenu kārtotāju skaitā nav (Latvijas un pasaules vēsture – 4192, bioloģija – 1125, fizika – 898, ķīmija – 548).
>> Lasīt vairāk

08.07.2020. L.Bērziņa.
Noslēdzies mācību gads 12.klašu skolēniem

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas dēļ mainīto mācību gada otrā semestra beigu laiku, 7.jūlijā noslēdzās mācību gads 12.klašu skolēniem. Šobrīd ir uzsākta 50 405 eksāmenu darbu vērtēšana, lai jau 24.jūlijā izsniegtu sertifikātus skolēniem, kuri kārtojuši eksāmenus pamattermiņā. Tiem skolēniem (kopumā 556), kuri eksāmenus kārto papildtermiņā, sertifikāti tiks izsniegti 30.jūlijā.
>> Lasīt vairāk

26.06.2020. L.Bērziņa.
Šodien izsniegti sertifikāti mazākumtautību izglītības iestāžu 9.klašu skolēniem, kuri kārtoja centralizēto eksāmenu latviešu valodā

VISC šodien, 26.jūnijā, izsniedza 1681 vispārējās pamatizglītības sertifikātus izglītības iestāžu skolēniem mazākumtautību izglītības programmās, kuri šogad kārtoja centralizētos eksāmenus latviešu valodā. 12.klašu skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri kārtoja noslēguma pārbaudījumus pamattermiņā, lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, sertifikātus izsniegs 24.jūlijā. Skolēniem, kuri centralizētos eksāmenus kārtos papildu termiņā, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību plānots izsniegt 30.jūlijā.
>> Lasīt vairāk

15.06.2020. L.Bērziņa.
Šodien, norisinoties izvēles eksāmenam Latvijas un pasaules vēsturē, turpinās eksāmenu sesija 12.klašu skolēniem

Šajā mācību gadā izvēles eksāmenu kārtošana nebija obligāta – vispārējo vidējo izglītību skolēni varēja iegūt, nokārtojot trīs obligātos centralizētos eksāmenus: svešvalodas, latviešu valodas un matemātikas eksāmenu. Šodien, 15.jūnijā, eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē izvēlējušies kārtot 4629 skolēni, 17.jūnijā notiks centralizētais eksāmens ķīmijā, to kārtos 617 skolēni, 19.jūnijā bioloģijas eksāmenu pieteikušies kārtot 1267 skolēni. Pēdējais centralizētai eksāmens būs fizikā, kuru izvēlējušies 1055 skolēni. .
>> Lasīt vairāk

09.06.2020. L.Bērziņa.
12.klašu skolēni šodien kārto latviešu valodas eksāmenu

Šodien 12.klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi visā Latvijā kārto latviešu valodas eksāmenu. Latviešu valodas eksāmenam šogad reģistrējušies 15322 skolēni. Eksāmenam ir viens variants. Skolēniem jāveic 2 uzdevumi eksāmena 1.daļā, 7 uzdevumi eksāmena 2.daļā un 1 uzdevums eksāmena 3.daļā.
>> Lasīt vairāk

13.03.2020. L.Bērziņa.
12. klases skolēni, kuriem noteikta karantīna, svešvalodas centralizētos eksāmenus kārtos papildtermiņā. Visiem eksāmenu kārtotājiem klātienē jāiesniedz apliecinājums

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12.marta līdz 14.aprīlim, kas, ietekmēs arī VISC organizēto pasākumu, aktivitāšu un sniegto pakalpojumu norisi. VISC informē, ka no 13.marta līdz 14.aprīlim tiek atcelti VISC organizētie pasākumi un aktivitātes, kuros plānotais dalībnieku skaits ir 200 un vairāk, tostarp šobrīd tiek pārtrauktas visas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skates, konkursi, kopmēģinājumi, kā arī VISC īstenotā projekta Skola2030 plānotās konferences un publiskie pasākumi. VISC informē, ka tiek atceltas plānotās mācību priekšmetu valsts olimpiādes, kā arī Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu valsts konference. VISC informē, ka šobrīd līdz 2020. gada 14. aprīlim tiek pārtrauktas Valsts valodas prasmes pārbaudes .
>> Lasīt vairāk
>> Apliecinājums [DOCX]

16.01.2020. I.Vasiļjeva.
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalīsies vairāk nekā 35000 dalībnieku

No 2020.gada 6. līdz 12.jūlijam Rīgā notiks XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Plānots, ka tajos piedalīsies vairāk nekā 35000 dalībnieku no Latvijas un ārvalstīm. Svētku laikā notiks 60 pasākumi, to vidū 40 bezmaksas un 20 ar ieejas biļetēm, pārstāvot visas kultūrizglītības nozares – kora mūziku, tautas un mūsdienu deju, pūtēju, simfonisko orķestru, kokļu, folkloras, skolu teātrus, vizuālo un vizuāli plastisko mākslu. Svētku dalībnieku vidū ir gan Latvijas skolu, gan profesionālās izglītības iestāžu, gan mūzikas skolu audzēkņi, latviešu diasporas pārstāvji, gan bērni ar īpašām vajadzībām.
>> Lasīt vairāk

13.08.2019. D.Āboltiņa.
Vidējās izglītības posmā pakāpeniski pāries uz mācībām latviešu valodā

Lai nodrošinātu Izglītības likumam atbilstošu valsts valodas lietojuma ieviešanu izglītības programmu apguvē, 2019. gada 13.augustā Ministru kabinets (MK) atbalstīja grozījumus noteikumu projektā „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem””.
Līdz šim spēkā esošajos noteikumos Nr. 281 bija noteikta mazākumtautību izglītības programmas apguve. Šodien apstiprinātais noteikumu projekts paredz svītrot normas par mazākumtautību izglītības programmas apguvi vidējās izglītības posmā. Tas attiecas arī uz viena gada vidējās izglītības izlīdzinošo programmu, kas paredzēta tiem, kuri ir ieguvuši arodizglītību, vienlaikus saglabājot iespēju arī turpmāk apgūt mazākumtautību valodu un literatūru.
Noteikumu projekts stāsies spēkā 2019. gada 1. septembrī, bet normas, kas attiecas uz mazākumtautību izglītības programmu īstenošanas izbeigšanu, stāsies spēkā pakāpeniski. Šodien pieņemtie grozījumi paredz, ka mazākumtautības izglītības programmas varēs īstenot 10. un 11. klasē līdz 2020. gada 31. augustam, un 12. klasē – līdz 2021. gada 31. augustam.
>> Lasīt vairāk
>> Infografika

Sadaļas arhīvs