Aktuālā informācija
Aktuālu notikumu un jautājumu sadaļa, kurā smelties jaunāko informāciju par iestādes ziņām, plānotajiem pasākumiem, iepirkumiem u.c. jautājumiem.
Sākumlapa > Aktualitātes > Aktuālā informācija par centralizēto eksāmenu norisi

Aktuālā informācija par centralizēto eksāmenu norisi

12.klašu skolēni šodien kārto latviešu valodas eksāmenu

Šodien 12.klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi visā Latvijā kārto latviešu valodas eksāmenu. Latviešu valodas eksāmenam šogad reģistrējušies 15322 skolēni. Eksāmenam ir viens variants. Skolēniem jāveic 2 uzdevumi eksāmena 1.daļā, 7 uzdevumi eksāmena 2.daļā un 1 uzdevums eksāmena 3.daļā.
>> Lasīt vairāk

Neraugoties uz ārkārtējo situāciju, eksāmenu norise būs droša

Lai ārkārtējā situācija valstī nebūtu šķērslis mācību gada noslēgumam un valsts pārbaudījumiem, ļaujot izlaiduma gada jauniešiem saņemt savu zināšanu objektīvu vērtējumu, kā arī izglītības ieguves dokumentu, Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Valsts izglītības satura centru ir veikusi virkni sagatavošanās darbu drošības un pārbaudījumu praktiskās norises jomā.
>> Lasīt vairāk

VISC organizē tiešsaistes vebināru par valsts pārbaudījumu norisi

Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizē tiešsaistes vebināru, lai skaidrotu aktuālākos jautājumus, kas saistīti ar eksāmenu norisi 2019./2020.mācību gadā.

Tiešsaistes vebinārā par aktuālo valsts pārbaudījumu norisē stāstīs VISC vadītājs Guntars Catlaks, pētījumu kompānijas EDURIO pārstāvji un VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas un Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļu eksperti. Tiešsaistes vebinārā būs iespēja uzzināt vairāk par drošības un higiēnas prasību ievērošanu noslēguma pārbaudījumu un konsultāciju laikā.

Ņemot vērā, ka 2020.gada 30.aprīlī ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” un grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā”, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus, VISC ir veicis izmaiņas Valsts pārbaudes darbu programmās 2019./2020.m.g un publicējis 2019./2020.mācību gada valsts pārbaudījumu grafiku

Vebināra norises laiks: 6.maijs, 16.00
Vebinārs būs pieejams VISC  Facebook lapā

Tiešsaistes vebināra noslēgumā eksperti atbildēs uz interesentu jautājumiem
Jautājumus šobrīd aicinām iesūtīt:
e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
WatsApp – 27894212

Izmaiņas valsts pārbaudes darbu norisē

Valsts izglītības satura centrs (VISC), ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī un konsultējoties ar Veselības ministriju epidemioloģiskās drošības jautājumos, kā arī analizējot citu ES valstu pieeju valsts pārbaudes darbu organizēšanā, ir izvērtējis valsts pārbaudes darbu norises iespējamos risinājumus.

Ņemot vērā, ka 2020.gada 30.aprīlī ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” un grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā”, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus, VISC ir veicis izmaiņas Valsts pārbaudes darbu programmās 2019./2020.m.g.

Galvenās izmaiņas eksāmenu programmās:

 • eksāmenu ilgums līdz 3 astronomiskajām stundām;
 • samazināts uzdevumu daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības pakāpi;
 • svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas;
 • eksāmeniem netiek paredzēti starpbrīži.

Centralizēto eksāmenu vērtēšana notiks attālināti, visām eksāmenu daļām būs atbilžu lapas. Tajās atbildes, uzdevumu risinājumu gaitu, zīmējumus drīkstēs veikt tikai ar tumšas (zilas/melnas) tintes pildspalvu. Atbilžu lapas VISC skenēs, lai skolotāji tās varētu vērtēt attālināti.

Eksāmenu norises darbības laiki tiks publicēti līdz 15.maijam.

Ņemot vērā, ka izglītojamajiem jākārto mazāk eksāmenu, nekā bija paredzēts, VISC aicina izglītības iestādes pārliecināties, ka Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPIS) esošā pieteikumu informācija atbilst izglītojamo šī brīža izvēlei. Izglītojamie var mainīt savu izvēlēto eksāmenu  pieteikumu, to nosūtot elektroniskā vēstulē skolas administrācijai, kura savukārt veic izmaiņa VPIS līdz 15.maijam:

 • pieteikumi 9. klases eksāmeniem (matemātika, mācībvaloda, vēsture, svešvaloda) nav jāmaina;
 • pieteikumus izvēles eksāmenam latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei precizēt līdz 15.maijam;
 • vidējas izglītības eksāmenu kārtotāju pieteikumus labot atbilstoši izglītojamo izvēlei līdz 15.maijam;
 • ņemot vērā eksāmenu organizēšanas nosacījumus, izvērtēt skolas organizēto eksāmenu nepieciešamību un VPIS veikt korekcijas līdz 15.maijam.

Lai 9.klases izglītojamajiem būtu vieglāk pieņemt lēmumu kārtot izvēles eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās, viņi jāinformē par iespēju iegūt valsts valodas prasmes apliecību, kārtojot valsts valodas atestācijas eksāmenu.
Izvēles eksāmenus par vidējo vispārējo izglītību drīkst kārtot arī citu klašu vai kursu izglītojamie, izvērtējot šo eksāmenu kārtošanas nepieciešamību.

Ņemot vērā, ka svešvalodu CE norise sāksies 2.jūnijā, līdz 15.maijam izglītības iestādes var veikt svešvalodas eksāmena aizstāšanu ar starptautiskās institūcijas pārbaudījumu.

Plānojot eksāmenu norisi izglītības iestādē, jāņem vērā, ka valsts pārbaudījumu un konsultāciju norisei (pirmseksāmenu klātienes konsultācijas) jānotiek, stingri ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus.

Plānotie valsts pārbaudes darbu scenāriji pamata un vispārējās vidējās izglītības iegūšanai ārkārtējās situācijas laikā

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, šobrīd ir sagatavoti trīs rīcības scenāriji pārbaudījumu norisei, stingri ievērojot Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra sniegtās rekomendācijas.

Precizēts 2019./2020. m.g. eksāmenu grafiks, pārbaudes darbu norises laiki, kā arī centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšanas datums tiks publicēts pēc Ministru kabineta lēmuma.

Ir vairāki būtiski iemesli, kādēļ eksāmenu sesija, ievērojot nepieciešamos nosacījumus, būtu jāīsteno. Viens no svarīgākajiem – skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu par visu apgūto mācību saturu
9 vai 12 gados, lai nodrošinātu sekmīgu tālāko izglītības turpinājumu un vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem.

Esošajā ārkārtējā situācijā plānotā pārbaudes darbu norise tiek gatavota atbilstoši trīs scenārijiem.

Scenārijs A. Ja esošā ārkārtējā situācija pēc 12. maija netiek pagarināta, eksāmenu sesijas sākums plānots 2020. gada jūnija pirmajās nedēļās.

Scenārijs B. Ja ārkārtējā situācija turpināsies arī pēc 12. maija, eksāmenu sesija tiek pārcelta uz vēl vēlāku laiku.

Scenārijs C. Ja rodas apstākļi, kuru dēļ sesijas īstenošana nav iespējama, tā tiek atcelta. Vispārējo izglītību skolēni iegūst, saņemot gada vērtējumu.

Ja ārkārtējā situācija 12. maijā netiek pagarināta, tiek īstenots scenārijs A.

Lai iegūtu apliecību par pamatizglītību, skolēniem jākārto:

 • kombinētais pārbaudījums (mācību valoda, matemātika, Latvijas vēsture);
 • samazināta apjoma svešvalodas eksāmens;
 • latviešu valodas eksāmens mazākumtautību izglītības programmās.

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem jākārto obligātie centralizētie eksāmeni:

 • vienā svešvalodā (pēc izvēles);
 • latviešu valodā;
 • matemātikā.

Ceturtais jeb izvēles eksāmens NAV OBLIGĀTS.

Ja izglītojamajam ir nepieciešams, viņš var kārtot jebkuru centralizēto (bioloģija, ķīmija, fizika, Latvijas un pasaules vēsture) vai necentralizēto (ģeogrāfija, ekonomika, informātika), vai skolas veidotu izvēles eksāmenu.

Visus eksāmenus par vispārējo vidējo izglītību drīkst kārtot arī 10. un 11. klases skolēni, kā arī visu kursu audzēkņi profesionālajās izglītības iestādēs, ja ir pabeigts attiecīgā mācību priekšmeta kurss.

Izglītojamajiem, kuri šogad nebeidz skolu, pieņemot lēmumu par izvēles eksāmenu kārtošanu vai nekārtošanu, būtu jāņem vērā, ka, lai iegūtu atestātu par vidējo izglītību, kopā jābūt nokārtotiem četriem valsts pārbaudes darbiem.

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, tāpat kā līdz šim ir   centralizēto eksāmenu kārtošanai augstskolās:

 1. Latvijas Universitātē;
 2. Daugavpils Universitātē;
 3. Liepājas Universitātē;
 4. Vidzemes Augstskolā.

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, lai kārtotu centralizēto eksāmenu, iesniegumu augstskolā iesniedz ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

Nākamajā nedēļā VISC rīkos tiešsaistes vebināru, lai iepazīstinātu ar eksāmenu grafiku un norises laikiem, kā arī publicēs visu nepieciešamo informāciju VISC vietnē www.visc.gov.lv

IZM aicina 9. un 12.klašu skolēnus piedalīties aptaujā par noslēguma pārbaudes darbu norisi

Gatavojoties mācību gada noslēgumam, Izglītības zinātnes ministrija sadarbībā ar EDURIO aicina vispārizglītojošo skolu 9. un 12.klašu skolēnus, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 3. un 4.kursa audzēkņus piedalīties aptaujā par pamata un vispārējās vidējās izglītības noslēguma pārbaudes darbu norisi 2019./2020. mācību gadā. Aptauja paredzēta tikai tiem skolēniem, kuri šogad kārtos noslēguma pārbaudes darbus. Aptauju aicinām aizpildīt: https://ej.uz/25od

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, šobrīd ir sagatavoti trīs rīcības scenāriji pārbaudījumu norisei, stingri ievērojot Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra sniegtās rekomendācijas.

Ja ārkārtējā situācija 12. maijā netiek pagarināta, pamatizglītības apliecības iegūšanai skolēniem jākārto  kombinētais pārbaudījums (mācību valoda, matemātika, Latvijas vēsture), svešvalodas eksāmens un latviešu valodas eksāmens mazākumtautību izglītības programmās. Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem jākārto obligātie centralizētie eksāmeni vienā svešvalodā (pēc izvēles), latviešu valodā un matemātikā. Ceturtais jeb izvēles eksāmens nav obligāts.

Ja nepieciešams, skolēns var kārtot jebkuru centralizēto (bioloģija, ķīmija, fizika, Latvijas un pasaules vēsture) vai necentralizēto eksāmenu (ģeogrāfija, ekonomika, informātika, mācībvaloda un literatūra (krievu) mazākumtautību izglītības programmās), vai skolas veidotu izvēles eksāmenu.

Skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu par visu apgūto mācību saturu 9 vai 12 gados, lai nodrošinātu sekmīgu tālāko izglītības turpinājumu un vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem. Tāpēc eksāmenu sesija, ievērojot nepieciešamos nosacījumus, būtu jāīsteno.