Sākumlapa > Aktualitātes > Fotogalerijas > Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem 12.10.2017.

Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem 12.10.2017.

Semināra dalībnieki. Foto: I.Fleišmanis, PIKC RTK. IZM Izglītības departamenta Departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā Inta Šusta. Foto: I.Fleišmanis, PIKC RTK. VISC Profesionālās izglītības departamenta direktors Jānis Gaigals un Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja Rūta Gintaute–Marihina. Foto: I.Fleišmanis, PIKC RTK. ESF projekta 'Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai' Nr. 8.5.2.0/16/I/001 Profesionālās izglītības satura izstrādes struktūrvienības vadītāja Sarmīte Valaine. Foto: I.Fleišmanis, PIKC RTK. Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta vadītāja vietniece/departamenta direktore Andra Šenberga. Foto: I.Fleišmanis, PIKC RTK. ESF projekta 'Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide' Nr. 8.5.3.0/16/I/001 vadītāja	Elīna Kokina, VISC Profesionālās izglītības departamenta direktors – Jānis Gaigals, VISC Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja Ruta Ančupāne. Foto: I.Fleišmanis, PIKC RTK. PIKC Liepājas Valsts tehnikums direktora vietnieks izglītības organizēšanas un attīstības jomā Ilze Kupše. Foto: I.Fleišmanis, PIKC RTK.