Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)
Sākumlapa > Aktualitātes > Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Par atbalsta pasākumiem valsts pārbaudes darbos skolēniem ar speciālām vajadzībām
  • Par eksāmeniem un citiem pārbaudes darbiem
  • Par izglītības saturu
  • Par mācību literatūru
  • Par mācību priekšmetu olimpiādēm
  • Par pedagogu tālākizglītību
  • Par vidējo vispārējo izglītību
  • Par interešu izglītību
  • Par audzināšanas darbu
  • Par bērnu nometnēm