olimp02.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti

Šajā sadaļā ievietoti valsts olimpiāžu žūrijas komisijas lēmumi, Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumi par olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu, valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu apkopojumi, statistika un starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti, kuri ir sakārtoti pa mācību gadiem.